ביאור:תהלים טז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
ה' תומך גורלי - חבלים נפלו לי בנעימים[עריכה]

(תהלים טז ה): "ה' מְנָת חֶלְקִי וְכוֹסִי, אַתָּה תּוֹמִיךְ גּוֹרָלִי"

(תהלים טז ו): "חֲבָלִים נָפְלוּ לִי בַּנְּעִמִים, אַף נַחֲלָת שָׁפְרָה עָלָי"

פירוש מעניין לפסוק זה גיליתי ב דו"ח הקרן לחקר פלשתינה משנת 1894, עמוד 194 . החוקר מתאר שם את תהליך חלוקת הנחלות בכפרים הערביים.

האדמות החקלאיות נחשבות לרכוש הכפר כולו (בניגוד לאדמות חצרות וגנים, השייכות לאזרחים פרטיים).

פעם בשנה, לקראת תחילת השנה החקלאית, מחלקים את הקרקעות החקלאיות לנחלות בגודל שווה, שנקרא פדאן - שטח שאפשר לחרוש ביום אחד על-ידי צמד שוורים. כל אזרח של הכפר, שיש לו צמד שוורים ומתכוון לעבד את האדמה באותה שנה, זכאי לקבל פדאן אחד.

כל נחלה מקבלת שם ייחודי. השמות נכתבים על חלוקי-אבנים, הנקראים "ג'ראל" (= גורל). חלוקי-האבנים מוכנסים לשק.

כל אזרחי הכפר, מתאספים בחצי מעגל, והאימאם במרכזם.  שני ילדים בני פחות מ-5 (כך שאין להם אינטרס או דעה קדומה) מבצעים את החלוקה: אחד מכניס את ידו לתוך השק ומוציא חלוק-אבן; ואז האימאם שואל את השני "למי תהיה שייכת הנחלה הזאת השנה?" הוא מצביע על אחד האזרחים, ואותו אזרח מקבל את הנחלה ששמה רשום על האבן. חלוקה זו היא סופית ואינה ניתנת לערעור; כל אזרח אמור להיות מרוצה מהנחלה שקיבל.

תוך כדי תהליך הבחירה, אומרים האזרחים "אללה יקום בג'ראלי", בעברית - "אלהים יעמוד בגורלי". והנה, זה כנראה פירוש הפסוק אתה תומיך גורלי - אתה עומד ותומך בידו של הילד, כך שיוציא עבורי את הגורל (=חלוק האבן) עם הנחלה הטובה ביותר, ולכן אחריו -

חבלים - החבלים שבהם מודדים את הנחלות כדי לחלקן - נפלו לי בנעימים - קיבלתי נחלה נעימה, אף נחלת שפרה עליי - קיבלתי נחלה יפה, החלק הטוב ביותר של השדה.

נחלת השדה היא כמובן משל לחיים בכלל - המשורר מודה לה' על כך שהוא מעלה בגורלו את החלק הטוב ביותר של החיים.

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

הגרלות בתנ"ך .

מקראות גדולות:

""ה' מנת חלקי וכוסי" - כל טובתי הימנו לשון אחר וכוסי וחשבוני כמו (שמות יב) תכוסו על השה וכן חברו מנחם "אתה תומיך גורלי" - אתה הוא אשר הניחות ידי על החלק הטוב שנאמר החיים והמות נתתי וגו' ובחרת בחיים (דברים ל) כאדם האוהב אחד מבניו ומניח ידו על החלק הטוב ואומר את זה בחר לך תומיך השפלת ידי על הגורל ל' ימך המקרה (קוהלת י) ישפל כך הוא נדרש בספרי וגם יש לפותרו לשון תמיכה מדרש האגדה כמו ויתמוך יד אביו וגו' (בראשית מח)" ( רש"י )

""ה' מנת חלקי וכוסי ", ואיני נתון תחת המערכת וכחות הטבע, ויש הבדל בין "חלק " ובין "כוס ", שהכוס הוא רק החלק שהכין האדם לעצמו עפ"י הכנתו, והחלק והכוס הם בשוה והגורל יהיה לפעמים בחלקים בלתי שוים כפי מה שיעלה הגורל, ויש לכל אדם חלק ונחלה בה' מצד הלידה שנפשו חלק אלהי וזה נקרא חלק, ועז"א "ה' מנת חלקי ",

 • ב) יוכל לזכות בקדושה יתירה עפ"י הכנתו לפי מעשיו וזה נקרא כוס, עז"א "ה' כוסי ",
 • ג) יקבל מה' מתנה יתירה על יתר אחיו עפ"י רצון ה' אחר שזכה לזה תחלה ע"י מעשיו כמ"ש ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני וזה נקרא גורל, ועז"א "אתה תומיך גורלי ", שנגד שעובדי כוכבים מכחישים ההשגחה ואין להם חלק בה' והשגחתו רק בצבא השמים, ולא ע"י הכנה עפ"י מעשיהם אחר שהם מכחישים את הבחירה, ולא עפ"י גורל כי בחלקי נחל חלקם הן הם גורלם, לז"א כי שלשה אלה חלקו ונחלתו מה' לבד:

ביאור המילות[עריכה]

"חלקי כוסי, גורלי ". הכוס הוא החלק שהכין האדם והזמין א"ע אליו, כמו במכסת נפשות, במכסת הערכך, יום הכסא, לא כן החלק יהיה גם בדבר שנופל לאדם ממילא, ויש הבדל בין חלק וגורל, שהחלק הוא בשוה לפי החלוקה לחלקים שוים, אם בקו, וידו חלקתם להם בקו (ישעיה ל"ד) , אם במאזני משקל (יחזקאל ה') קח לך מאזני משקל וחלקתם , וכדומה, והגורל יהיה לפעמים בחלקים בלתי שוים אם באיכות אם בכמות, עמ"ש ישעיה (י"ז י"ד) : " ( מלבי"ם )

""ה' מנת חלקי" - הוא המנה הניתן לחלקי ר"ל בו אני מאמין.

"וכוסי" - הוא המנה הניתן בתוך כוסי וכפל הדבר במ"ש.

"תומיך" - תמכת בידי להניחה על הגורל ההוא ר"ל עוררת לבי להאמין בך ואמר במשל כדרך האב התומך יד בנו החביב לו ומניחה על חלק היפה לומר את זה ברור לך." ( מצודות )

 ""חבלים נפלו לי בנעימים" - כשנפל לי הגורל להיות בחלקך חבל נעים הוא זה אף עלי שפרה נחלה כזו" ( רש"י ) .

""חבלים ", ויש הבדל ביני ובינם בין באושר הנפש בין בהצלחת הגוף, שבאושר הנפש "חבלים נפלו לי בנעימים ", קורא בשם נעימים את התענוגים הרוחנים שתשיג הנפש, שבזה נפלו לי חבלים וחלקים רבים בעדן הרוחני והצחצחות אשר עובדי האליל אין להם אושר הנפש וקיום נצחי, ולעומת הצלחת הגוף וכל הנתלה בזה שזה קורא נחלה, כי הצלחות האלה ינחילו האבות להבנים כמ"ש בית והון נחלת אבות, יש לי "נחלת שפרה עלי " לא כהעכו"ם שנחלתם אינו שפרה בעיניהם כי מבקשים מותרות ואינם שמחים בחלקם, כמ"ש מה בין תלמידיו של א"א לתלמידיו של בלעם הרשע כו' אוכלים בעוה"ז וכו':

ביאור המילות[עריכה]

"חבלים ". כמו ויפלו חבלי מנשה עשרה (יהושע י"ז) :

"נחלת ". כמו נחלה. וכן זמרת יה (שמות ט"ו) , עזרת מצר (לקמן ס') : " ( מלבי"ם )

""חבלים" - המחוזות אשר נפלו בחלקי הם המיוחדים בהדברים הנעימים ר"ל האלהים אשר בחרתי בו הוא האל המיוחד.

"אף נחלת" - הנחלה שבחרתי יפה היא בעיני וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון[עריכה]

"חבלים" - כן יקראו המחוזות וכן מחבל בני יהודה ( יהושע יט ט ) ע"ש כי בחבל יחולק נחלה

"שפרה" - ענין היופי כמו אמרי שפר ( בראשית מ"ט )" ( מצודות )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • תהלים ט"ז: ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי / יהושע רוזנברג : המשורר הדבק בה', השם את ה' לנגדו תמיד, מביע במזמורנו את אשרו ושלוות נפשו. המשורר מתאר את דבקותו בה' ומכריז שלא יעבוד אלוהים אחרים. המשורר שמח על חלקו הטוב להיות ... ( cache )
 • תהילים - פרק טז : טז,ה ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי ופרש רש"י שזה נאמר לענין הבחירה, שה' יתברך הניח ידו על חלק הטוב, כאדם שאומר לבנו את זה בחר לך, כמו שכתוב (דברים ל, יט): ובחרת בחיים. ( cache )
 • יהדות נט - מיוחד! גורלות לפתרון ספיקות בחיים : אח"כ יפתח החומש או התנ"ך, ויאמר: "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". ואז יספור 7 שורות מראש הדף, ויראה איזה אות מתחילה השורה השביעית, ולאחר מכן יחפש מאותה השורה ... ( cache )
 • פרשת נצבים - 'ובחרת בחיים' - שאל את הרב -דין : 8 ספטמבר 2012 ... הפסוק שהביא רש"י בעניין זה " ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי", הובא גם ברמב"ם בסוף הלכות שמיטה ביובל המדבר על מי שרוצה לזכות להיות מעובדי ה' האמיתיים ... ( cache )
 • ארבע כוסות : וכנגדן עתיד הקב"ה להשקות את ישראל ארבעה כוסות של נחמות, ה' מנת חלקי וכוסי, דשנת ... שנאמר (שם כ"ג) ה' מנת חלקי וכוסי וגו', (שם קט"ז) כוס ישועות אשא, (שם כ"ג) תערוך לפני ... ( cache )
 • גורל הגר"א | עולמות - לימוד בעיון : [והביא בשם חמיו שבכל דבר שהיו לו שני צדדים היה עושה לפי הגורל והיה אומר ' ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי', ושאל את החזו"א אם מותר והשיב שמותר כי אינו מקבל הדברים אלא ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ראה : ... כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה, וכן הוא אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, יש לך אדם שניתן לו חלקו ואין שמח בחלקו אבל ישראל מודין ומשבחין על כך ... ( cache )
 • בכל דרכיך דעהו - Chidushei Torah@NDS : שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עליו השלום אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.)משנה תורה, שמיטה ויובל יג, יג(. הרמב"ם פוסק הלכה למעשה, שראוי שיהיו אנשים שיפרשו מכל עסקי ... ( cache )
 • פרשת קרח: צבא ה' : 21 יוני 2012 ... הרי דויד אומר " ה', מנת חלקי וכוסי אתה, תומיך גורלי" (תהלים טז, ה). *. מוקדש בהערכה ובהערצה לכל בני שבט לוי של דורנו. לכל מי שפרקו מעל צווארם את "עול ... ( cache )
 • האם ת"ח, שבט הלוי בדורנו פטורים מלהתגייס? לימוד לעומק של הסוגייא – קטע... : 6 יולי 2012 ... ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוים. הרי דוד עליו השלום אומר: 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי'" (הלכות שמיטה ויובל פי"ג הלכה יב-יג). ( cache )
 • ספר תולדות אדם : ופירש רש"י, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק יפה ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר (תהלים טז, ה), ה' מנת חלקי וכוסי ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שיטות לימוד : ובפרט בימים אלו יש לקבוע עיתים לתורה - "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". ועל פסוק זה אמרו במדרש: שהיה חלוקה של איזה דבר ורצו לעשות גורל, ובא אדם אחד וכיון את חברו לקלפי ... ( cache )
 • פור הוא הגורל (חלק) : תהלים טז ה: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: תהלים כב יט: יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל: נחלה (חלוקת הארץ) מלשון נחל - שמהווה גבול טבעי ומחלק את הארץ -- ... ( cache )
 • קצת לפני שבת ביום ראשון הקרוב נחוג את חג הפורים. בטור השבוע אני מבקשת... : כבר בתנ"ך ניתן להבחין בשימושים מטפוריים במילה גורל לציון חלקו הכללי של האדם בעולם, כדוגמת הפסוק: "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי" (תהילים טז', ה. במקורות מאוחרים מתואר ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : וכן הוא אומר: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי יש לך אדם שנתן לו חלק ואינו שמח בחלקו, אבל ישראל מודים שאין חלק יפה כחלקם ואין נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם, שנאמר: חבלים ... ( cache )
 • "ראה" בראי הבלשנות המודרנית* : כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה וכן הוא אומר: (שם:טז) 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי'. האדם מוצג במשל כמי 'שלא היתה בו דעה' ואינו יכול לבחור ב'מנה ... ( cache )
 • גורלות אחיתופל - בית הרוחות,מיסטיקה,קבלה מעשית,הורוסקופ,מיסטיקנים... : ואין לשאול את אותה השאלה, אלה לאחר חודש ימים. לפני השאלה יש לומר:, ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי", ישאל את השאלה ויבחר אחת מהתיבות שנמצאים- וזאת היא תשובתו. ( cache )
 • לעבודה ולמלאכהפתיחה - בית המדרש הוירטואלי : ... הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עליו השלום אומר ' ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך ... ( cache )
 • קרא - Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew) : ועל כך חותם הרמב"ם: "הרי דויד אומר " ה', מנת חלקי וכוסי --אתה, תומיך גורלי". והרי דוד לא היה לוי והוא אומר " ה' מנת חלקי וכוסי ", סימן הוא שזו הבחינה של לוי, ודוד זכה ממקום שזכה בו. ( cache )
 • למה דוקא רבי שמעון / קובי וייס / אלול : הרי דויד אומר " ה', מנת חלקי וכוסי --אתה, תומיך גורלי" (תהילים טז,ה). משנה תורה לרמב"ם, הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכות י-יא. השפעות אלה של הרדיקלים על המתונים בתחומים שונים ... ( cache )
 • פרשת דברים - הפטרה לשבת חזון - גיליונות נחמה ליבוביץ : הם האבנים חלקך וגורלך, הפך (תהילים טז, ה): "ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי". ואמר " חלקי" ואמר "חלקך" – לשון נופל על לשון. וכן רד"ק לישעיה ס"ה: "הַעֹרְכִים לַגַּד שֻׁלְחָן ... ( cache )
 • 2:54 AM - the Seforim blog : 18 נובמבר 2007 ... ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: הא כיצד. ג) והנה, לפי שיטתו הנ"ל, יצא החכם קלנר לחלוק על אלו שמצאו סמוכין בדברי הרמב"ם בסוף הל' שמיטה ויובל הנ"ל, ... ( cache )
 • כל הפרק - רש"י על דברים ל – ויקיטקסט : 9 אוקטובר 2012 ... יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך חסלת פרשת ... ( cache )
 • דפי מקורות - דין תורה : ... ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עליו השלום אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך רחמנא דסייען. ( cache )
 • ניצבים קריאת התורה - פרשת עם רש"י : ... בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר (תהלים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך: כ. ( cache )
 • פרק תהילים להצלחת החיילים שבעזה [תיקון הכללי - ~סלמה ג'~ | מקושרים] : ה' אתה טובתי בל עליך: לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם: ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: ... ( cache )
 • הקדמה לתלמוד עשר הספירות | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם | ספריית כתבי... : ועל זה נאמר, ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי, הנחת ידי על הגורל הטוב, לומר את זה קח לך, שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר ובחרת בחיים, שהמשמעות היא, שהאדם בוחר ... ( cache )
 • אבן עזרא - בשבילי התנ"ך : כי רי"ש זמרת קמוץ והוא מוכרת בטעם כאילו הוא עזי וזמרתי וכמוהו אם אתן שנת לעיני שהוא כמו שנתי אף נחלת שפרה עלי נחלתי והתשובה כי הקמץ מצאנו בסמיכות, כמו: ה' מנת חלקי וכוסי ... ( cache )
 • קול צופיך /179 פרשת השבוע זכר לחורבן בית המקדש - Satelite Drasha of... : והרי דוד המלך ע"ה אמר ' ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".השמחה בלימוד התורה היא לא בהסתפקות במועט אלא להמשיך ולהוסיף יותר ויותר.והרמב"ם אומר: לא נצטוו החכמים והנביאים ... ( cache )
 • פרשת בהר: משמעותה של מצוות השמיטה במשנת הרב קוק | ד"ר אלכסנדר קליין : ... הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי ה' אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". ( cache )
 • סודות- פנים אל פנים לדבר עם אלוקים - חותם אמת!!!- : חיזוק עצום. תודה רבה. צור קשר, תגובה חדשה. 05/04/2010 21:21:55, חזקיה בן אבינדב, 106. ה` קיים. ה` מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עליי ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת איכה - פרשה א : עולליה הלכו שבי לפני צר. הדא הוא דכתיב: לג. ויצא מבת ציון כל הדרה. מן בת כתיב. אמר רבי אחא: יש לנו מנה אחת יפה, זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו: (תהלים טז) ה' מנת חלקי וכוסי. ( cache )
 • הכוהנים הלויים - בית המדרש הוירטואלי : ... קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים. הרי דוד עליו השלום אומר: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. ( cache )
 • מצות ארבע כוסות/ הרב שמואל זעפרני ראש ישיבת המאירי : "ה' מנת חלקי וכוסי" (תהילים ט"ז, ה'). ב. "דשנת בשמן ראשי כוסי רויה" (שם כ"ג ה). ג. "כוס ישועות אשא" (שם קט"ז,י"ג) "כוס ישועות"–משמע שתיים; אחת לימות המשיח ואחת לימות גוג. ( cache )
 • זאת תורת ההסדר-הרב אהרן : הרי דוד עליו השלום אומר: 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' ". (הלכות שמיטה ויובל פי"ג הלכה יב-יג). לכאורה, שורות אלו אמנם מאשרות פטורו המחלט של בן תורה משירות צבאי. ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ארבע כוסות של ישועה לעתיד לבוא, שנאמר: ה' מנת חלקי וכוסי. דשנת בשמן ראשי כוסי רויה, כוס ישועות. שתי ישועות: אחת לימות המשיח, ואחת לימות גוג ... ( cache )
 • איך אדם מגיע לאמת? | התעוררות רוחנית | מבט לקבלה | ספרים | הרב דר... : ועל זה נאמר, ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי. הנחת ידי על הגורל הטוב, לומר, את זה קח לך. שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר 'ובחרת בחיים', שהמשמעות היא, שהאדם בוחר ... ( cache )
 • פרשת "חוקת" מאת הרב יפתח סופר שליט"א - למען 8 באהבה : ובתורה אתה עמל - שהיום תעסוק בתורה ואל תצר צרת מחר כי דוד המלך כבר אמר " ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. וכפירים רשו ורעבו, ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב". ומעשה ביהודי ... ( cache )
 • more "ה' מנת חלקי וכוסי " :
 • Tikkun HaKlali : ג) לקדושים, אשר~בארץ המה; ואדירי, כל~חפצי~בם. ד) ירבו עצבותם, אחר מהרו: בל~אסיך נסכיהם מדם; ובל~אשא את~שמותם,. על~שפתיי. ה) יהוה, מנת~חלקי וכוסי-- אתה, תומיך גורלי. ( cache )
 • מילים לשיר מכתם לדוד - חיים משה - שירונט : יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט לכן שמח לבי ... ( cache )
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכה יג - פ' משנת יעקב : ... ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים. הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: בריך רחמנא דסייען: שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך ... ( cache )
 • חרדים מתקציב המדינה לעומת סטודנטים : ... נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עליו השלום אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- "אתם ניצבים היום כולכם" : ... מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר (תהלים טז) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, ... ( cache )
 • סיום הש"ס תשע"ב : ... עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עליו השלום אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך רחמנא דסייען. רמב"ם שמיטה ויובל פרק יג הלכה יב-יג ... ( cache )
 • נישואי בת כהן עם ישראל - שאל את הרב - כיפה : ... קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך רחמנא דסייען. ( cache )
 • תהילים פרק טז - שבע שמחות, את-פניך נעמות בימינך נצח‎ - YouTube : 22 אפריל 2012 ... ה יהוה, מנת-חלקי וכוסי-- אתה, תומיך גורלי. ו חבלים נפלו-לי, בנעמים; אף-נחלת, שפרה עלי. ז אברך--את-יהוה, אשר יעצני; אף-לילות, יסרוני כליותי. ח שויתי יהוה לנגדי ... ( cache )
 • חלק : וכן הוא אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, יש לך אדם שנתן לו חלק ואינו שמח בחלקו, אבל ישראל מודים שאין חלק יפה כחלקם ואין נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם, שנאמר חבלים ... ( cache )
 • האיסלאם Islam, מבוא - איסלאם / הרצאות / איסלאם / חומר רקע | Ofek Olami : בתהילים טז': "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי ". האלילה עוזא, אלעיזאת – אלילת המלחמה. לאלילות האלה היה אבא והוא נקרא אללה. מכאן הביטוי אללה ואכבר (אללה =אלוהים, ... ( cache )
 • דברים ל יט - קטגוריה:דברים ל יט – ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך חסלת פרשת ... ( cache )
 • Chabad.co.il - פורטל חב"ד בישראל | פרשת השבוע : 10 ספטמבר 2012 ... ומעמידו על חלק היפה ואומר לו, את זה ברור לך, ועל זה נאמר (תהלים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך: (רש"י) ... ( cache )
 • Havolim: Matos, Bamidbar 31:4. Shevet Levi's Military Service... : Jul 20, 2012 ... הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: So it's not only Shevet Levi. This exemption includes all who take upon themselves lives ... ( cache )
 • more "וכוסי אתה תומיך גורלי " :
 • שיעור שבועי (בשעה שהקדימו ע"ב - מאמר כג) - ט כסלו תשע"ב : חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי"]. ... בעוד שהגורל נתמך על ידי ה' ("אתה תומיך גורלי ") החבל נופל מעצמו (" חבלים נפלו לי בנעמים ") – נמצא שהסדר הוא סדר של המשכה מלמעלה ... ( cache )
 • תהילים - ללא ניקוד : ... ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי: {ה} יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: {ו} חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי: {ז} אברך את יהוה ... ( cache )
 • פרקי תפילה והתחזקות - קישורי יהדות : חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי. אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי. שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט. לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח ...
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות פורים - חג פורים : וזהו " חבלים נפלו לי בנעמים ", שזכיתי לחלק הנעים על - ידי "אף נחלת שפרה עלי" (תהלים ט"ז ו), על - ידי בחינת התורה שהיא 'נחלת שפרה' בחינת (בראשית מ"ט כא) "אמרי שפר", כי התורה ... ( cache )
 • גורל המסעות-בואו לשאול שאלתכם בגורל : 17 יולי 2011 ... ד: ירבו עצבותם, אחר מהרו: בל-אסיך נסכיהם מדם; ובל-אשא את שמותם, על-שפתי. ה: יהוה, מנת-חלקי וכוסי אתה, תומיך גורלי. ו: חבלים נפלו-לי, בנעמים; אף-נחלת, ... ( cache )
 • תהילים פרק א 1 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד... : 6 חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי. 7 אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי. 8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט. 9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח ... ( cache )
 • more "חבלים נפלו לי בנעמים " :
 • ישראל וארץ ישראל : ובמדרש מסעי, חבלים נפלו לי וגו' אף נחלת שפרה עלי, ארץ ישראל נאה להם והם נאים לה. כי בני ישראל נתקנו על ידי ארץ ישראל, וארץ ישראל נתקנה על ידי בני ישראל, כשהצדיק בעיר הוא ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - בשבילי התנ"ך : זה שאמר הכתוב: חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי (תה' טז ו). חבלים נפלו לי, אלו ... אף נחלת שפרה עלי, יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה. אבל ישראל אינם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חלוקת הארץ בגורל : אלא על שם נפילת הגורל על חלוקת הארץ הוא אומר "הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם בְּנַחֲלָה", כפי שנאמר (תהלים טז) "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי ", "חבלים" במובן דו ... ( cache )
 • מדרש רבה - מסעי : ... יכונו יחדיו על שפתיך יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור הוא כעור ולבושו נאה וישראל הם נאים לארץ והארץ נאה להם לכך כתיב אף נחלת שפרה עלי וכה"א (איוב כט) צדק לבשתי וילבשני כתיב ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- קדושתה העצמית של א"י : אף נחלת שפרה עלי – יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה, אבל ישראל אינם כן אלא הם ... לכך נאמר אף נחלת שפרה עלי, וכן הוא אומר (איוב כט): "צדק לבשתי וילבישני". ( cache )
 • יחס המקרא לאלילות של הנוכרים : אמר הקב"ה חבל וגורל זה שנפל עלי רצת נפשי שנאמר (תה' טז, ו), חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי [...] וירד הקב"ה ושבעים המלאכים [...] ובלבל את לשונם לשבעים לשון כל אחד ... ( cache )
 • קטיף.נט:: תמים תהיה עם ה' אלוהיך. : רש"ר כתב פירוש יקר מאד על פסוקים (תהלים טז, ה-ו): "ה' מנת חלקי וגורלי, אתה תומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי ". "חבלים" בא מלשון חלוקה, בין אחים או שותפים. ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות פורים - לקוטי תפילות פורים - פורים | חג פורים חג גדול... : "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי ". זכני ברחמיך הרבים להתגבר ולהתחזק בכל עת, להמשיך עלי השמחה הגדולה והנפלאה הזאת תמיד. ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל ... ( cache )
 • טיפיוט 76 - פיוט 'ברח דודי' לפסח של ר' יחיאל בר אברהם | שיתוף פיוט : 7 אפריל 2009 ... 4 חבל נחלת שפרת: כולם כינויים לישראל, על פי תה' טז, ו: 'חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי' (וכן דב' לב, ט). מנתך: חלקך. 5 מכלל יופי: ירושלים, תה' נ, ב. ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : כתיב: בהפילכם את הארץ זה שאמר הכתוב: (תהלים טז)חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. חבלים נפלו לי, אלו י"ב שבטים, לפי שנתחלקה הארץ לי"ב שבטים, שנאמר: (יחזקאל מז) ... ( cache )
 • בכייה של חינם ובכייה לדורות : ... למשה: הארץ חביבה עלי וישראל חביבים עלי – אכניס את ישראל שהם חביבים עלי לארץ שחביבה עלי, ישראל הם נאים לארץ, והארץ נאה להם, לכך נאמר ' אף נחלת שפרה עלי '"[13]. ( cache )
 • 3 בספטמבר : יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה, וישראל הם נאים לארץ והארץ נאה להם לכך כתיב (תהלים טז ו): "אף נחלת שפרה עלי ". במדבר רבא (וילנא) פרשה כג סימן ו. 3. ( cache )
 • פירוש המכבי - שמות:: שמות פרק א י-כב : גם שמה של שפרה רומז ברוה"ק להפרת עצת פרעה, על פי הפסוק (תהלים טז:ו): "חבלים נפלו לי בנעִמים, אף נחלת שפרה עלי ". כלומר, חבלי עבדות מצרים נפלו מעלי, וגם נתת לי נחלה (א"י) ... ( cache )
 • משה פרץ וחיים משה - לכו נרננה, מכתם לדוד - תיקון הכללי‎ - YouTube : 26 ספטמבר 2011 ... ירבו עצבותם אחר מהרו: בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי: ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי: אברך ... ( cache )
 • Explorations: December 2008 : 27 דצמבר 2008 ... רשעים עודני הקב"ה עשה (תהלים יו) חבלים נפלו לי בנעימים (דברים לב) יעקב חבל נחלתו (שמואל י) חבל נביאים (תהלים יו) אף נחלת שפרה עלי ר"ל לפי שיונק יוסף מן ... ( cache )
 • ISRAEL613.COM_ERETZ_ISRAEL3 : ומנין שלא נטל הקדוש ברוך הוא חלק בעולמו אלא את ישראל בלבד שנאמר (דברים לב) כי חלק ה ' עמו יעקב חבל נחלתו ואומר (תהלים טז) חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי משלו ... ( cache )
 • במדבר רבה כג ו – ויקיטקסט : 17 יולי 2009 ... כתיב (יחזקאל מז, יג): "בהפילכם את הארץ" זש"ה ( cache )
 • ליקוטי מוהר"ן ח"א - ברסלב / רבי נחמן מברסלב! - אליעד כהן : ליקוטי תפילות - ח"ב תפילה לד - שעג אות שעג "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי " רבונו של עולם, מודה אני לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי, ואשר ...
 • תפילה לפסח : "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי " – כל החובלים יהפכו לנעימים, כל הירידות לעליות, כל העוונות לזכויות, וכל ימי הפסח ולילות הסדר שאבדתי ישובו אלי באור חדש, באור יקרות, ... ( cache )
 • ynet אסופת משחקים: חותכים את החבל - מחשבים : 23 מרץ 2012 ... בשיתוף: לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות ב-4 דיונים. 4. חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי (לת). דוד המלך. (25.03.12). 3. בשבת לא חותכים חבלים ולא בבלט ... ( cache )
 • תהילים אשרי האיש אשר לוא הלכ בעצת רשעים ובדרכ... - Original Hebrew : ד:טז. יירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיכ. נסכיהם מידם ובל אשא את שמותם על שפתי. ה:טז. יהוה מנת. חלקי וכוסי אתה תומיכ גורלי. ו:טז. חבלים נפלו לי. בנעימים אף נחלת שפרה עלי. ז:טז ...
 • שלמה המלך תהילים רבנו LYRICS : ... כל חפצי-בם: (ד) ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על שפתי: (ה) יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי: (ו) חבלים נפלו-לי בנעימים אף-נחלת שפרה עלי: ... ( cache )
 • חבל נחלתו יב הסכמות – ויקיטקסט : 11 אוקטובר 2012 ... אמר דוד המלך ע"ה חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א הנעים לנו הרבה ענינים בספריו חבל נחלתו, ועתה הוסיף לנטות ידו להוציא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מדוע יש סיבוכים בתהליך הגאולה? : בספר 'קול התור' - יש מתווה מדויק של המשך תהליך הגאולה: הגאולה מתחילה "במידת הדין", כנאמר (תהילים ט"ז, ו'): "חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי ". תהיה התעוררות ... ( cache )
 • חבל נחלתו ו הסכמות – ויקיטקסט : 29 ינואר 2011 ... דוד המלך ע"ה אמר חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי (תהילים ט"ז ו'). אכן נעים ושפיר הספר חבל נחלתו, מעשה ידי אמן, הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א. ( cache )
 • ספר המכלול לרד"ק – ויקיטקסט : 1 נובמבר 2012 ... "הבה לנו עזרת מצר" (תהלים ס), "עזי וזמרת יה" (שמות טו), "איך לא עזבה עיר תהלת קרית משושי" (ירמיה מט), "אף נחלת שפרה עלי" (תהלים יו), "על כן יתרת עשה" ... ( cache )
 • more "אף נחלת שפרה עלי " :

תגובות[עריכה]

ספר דברים פרק לב כתוב:

(ט) כִּי חֵלֶק יְהֹוָה עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ:

חבלים נפלו בנעימים =מדובר על נחלת יהוה נחלת הקודש

-- daian moshe, 2013-01-06 08:48:37


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ה' תומך גורלי - חבלים נפלו לי בנעימים


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-01-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-16-0506