חבל נחלתו יב הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

(הברכה ניתנה לספרי הששי)


הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב


בס"ד

 ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה


מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.


הכו"ח לכבוד התורה
 הרב אברהם שפירא

ברכת הרב הגאון יעקב אריאל

הרב הראשי לרמת-גןחבל נחלתו תשע"ב


לכבוד ידידי הרב יעקב אפשטיין שליט"א,

מעקורי עצמונה החונה בשומריה ת"ו.


רוב שלומות למר ולתורתו.

כמעיין המתגבר לא מפסיקים מעיינותיך להגדיל תורה ולהאדיר. מעיין מתגבר זה הוא גם בור סוד. בכל נושא ונושא אתה מביא מקורות רבים מספרים שלא כולם מוכרים לנו, ונושא ונותן בהם באמונה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. אני מאחל לך שה' ייתן לך עצה וגבורה חכמה ובינה להוסיף נימים נוספות בחבלי נחלתך.


הרשני להעיר כמה הערות בשולי דבריך.ושוב רוב ברכות ואיחולים לך ולתורתך. יברך ה' חילך ופועל ידך ירצה.

בברכת התורה והארץ
הרב יעקב אריאל
רב העיר רמת-גן


הערות הרב צורפו לתשובות במקומן.

ברכת הרב הגאון דוב ליאור

רב העיר קרית ארבע היא חברון ת"ובס"ד א מנחם – אב תשע"א

הסכמה (על כרך יא)

הובא לפני הקונטרס 'חבל נחלתו' חלק יא להרב יעקב אפשטיין שליט"א, וכבר איתמחי האי גברא רבא בהוצאת ספריו המלאים מחקרים תורניים בנושאים שונים.

הרב המחבר מברר את הדברים משורשם, החל מהתלמוד דרך כל גדולי הפוסקים לדורותם עד פוסקי זמננו, וגם בכרך זה הראה את כוחו בפלפולא דאורייתא.

יישר כוחו של הרב המחבר, ויהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות עוד את הרבים ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים.

החותם לכבוד התורה,
דוב ליאור


ברכת הרב הגאון אביגדר נבנצל

רב העיר העתיקה ירושלים


בס"ד ה' פ' 'וִאהבתִ לִרִעִך כִמִוִך' י"ט למב"י ירושלים עיה"ק תובב"א


אמר דוד המלך ע"ה חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי.

הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א הנעים לנו הרבה ענינים בספריו חבל נחלתו, ועתה הוסיף לנטות ידו להוציא כרך נוסף, ויתברך מאת אביר יעקב, ויוסיף כהנה וכהנה עד מלאה הארץ דעה, ויראה בבנין שלם עם כל אחב"י בב"א.

             כעתירת מכבדו ומוקירו
צעיר הלויים
אביגדר נבנצל