ביאור:מלכים ב יד כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.

(מלכים ב יד כו): "כִּי רָאָה יְהוָה אֶת עֳנִי יִשְׂרָאֵל מֹרֶה מְאֹד וְאֶפֶס עָצוּר וְאֶפֶס עָזוּב וְאֵין עֹזֵר לְיִשְׂרָאֵל"

מאמרים מאתר ויקיטקסט[עריכה]

צדיק ורע לו רשע וטוב לו[עריכה]

הפסוק מנסה לתרץ מדוע ירבעם השני מלך ישראל הרשע זכה לאימפריה, אבל כל תירוץ אחר מתרץ יותר טוב.

  • כי היכן הגמול על מצוות ועונש על עברות ?
  • מדוע יאשיהו מלך יהודה הצדיק מת בצעירותו , ואילו ירבעם השני כה הצליח במשך 41 שנים ?

אנסה לתרץ על פי הרעיון בספרה של יוכי ברנדס מלכים ג':

סופר ספר מלכים (כנראה מיהודה) מנסה להשמיץ את מלכי ישראל, וירבעם השני היה מלך צדיק ולכן זכה לאימפריה. אף על פי שכתוב שהוא "לא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט" , גם ירבעם בן נבט היה מלך צדיק. אף על פי שכתוב עליו (מלכים א יב כח) "ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים", את זה כתב סופר ספר מלכים.

אבל האמת היא שירבעם בן נבט עשה עגלי זהב כדגל של הממלכה החדשה של בית יוסף, לא לשם עבודה זרה. הוא הלך בדרך התורה כמו שכתוב (דברים לג יז ) "בכור שורו הדר לו".

גם החטא שלו לחגוג חג בחודש השמיני, אינו חטא: מה, כבר אסור לחגוג בימים טובים? האם אסור לחגוג את יום העצמאות? וחוץ מזה, האם בממלכת יהודה חגגו את חג הסוכות כמו שכתוב בתורה? הרי בספר נחמיה כתוב (נחמיה ח יד): "וימצאו כתוב בתורה אשר צוה ה'... אשר ישבו בני ישראל בחג בחדש השביעי... וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא".

נשאר החטא שירבעם בן נבט מנע מישראל לעלות לירושלים. כנראה גם זאת השמצה, ברור שהוא הפריע למעבר של אנשים מיהודה לישראל וההפך, כדי שלא ישלחו מתנקשים לרצוח אותו. ירבעם השני לא מנע מעבר אנשים מיהודה לישראל, כי עובדה שנביאים מיהודה באו ונבאו בממלכת ישראל, כמו עמוס או יונה.

נשאר לירבעם השני החטא שעמוס מכריז עליו (עמוס ב ו): "על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים". נו באמת, האם לא כתוב בספר (שמות כב ב): "אם אין לו ונמכר בגנבתו"?! (הלל הלפרין)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

על אף שהמדבר מלאך לא יחס לו ההשגה המורה על הנחת הדבר 6 כיון שהוא עוול. וירא אלוהים ... (cache)

יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה ה' את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס ... (cache)

  • מלבים: ... ה' עליה ונשא את עונם והושיע להם, כמו שאמר (מ"ב י"ד) כי ראה ה' את עני ישראל וכו' ולא דבר

ה' למחות את שם ישראל ויושיעם ביד ירבעם בן יואש, עתה לא יוסף לרחם עליהם ולישא להם, ... (cache)

  • גאולה: כי ראה ה' את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דבר ה' למחות

את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש. (שם, כו-כז). מבינה לשונית, הביטוי ... (cache)

  • ירבעם בן יואש: כיוצא בדבר אתה אומר, כתיב (מלכים ב' י"ד) כי ראה ה' את עני ישראל מורה מאד וגו' ויושיעם ביד

ירבעם בן יואש. וכי מה נשתנה ירבעם בן יואש מכל מלכים ישראל שהיו לפניו, והלא ירבעם ... (cache)

יאהבני אישי"... כך כנסת ישראל כשמתעוררת "לאסתכלא ביקרא דמלכא",. מתעצמת בתוכה האהבה ... (cache)

שַמְרְוֵי יַנְתַא דַאוִית צַלּוֹת. רצה קורבננו כקורבן הבל העלה תפילתנו ... (cache)

  • ספר יונה: יונה זה הוא יונה בן אמתי שמימי ירבעם השני, שנבואתו היא על השבת גבול ישראל מלבוא חמת, "

כי ראה ה' את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל" (שם, כ"ו). (cache)

דבר ה' למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש, ... (cache)

עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל. ולא דבר ה' למחות את שם ... (cache)