ביאור:הצעקה נשמעת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
(לפרשת השבוע שתבוא בקרוב)

בציבוריות הישראלית נראה שנהוג הכלל, כי מי שלא צועק – לא מקבל; עליך לדפוק על השולחנות אם לא להפוך אותם על מנת להשיג את מה שמגיע לך בצדק. האם יש זכר לכך בתנ"ך? נראה שכן – ה' שומע צעקה:

בקין והבל -

בראשית ד י: "ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה"

בסדום ועמורה –

בראשית יח כא: "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה"

ביציאת מצרים –

שמות ג ז: "ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו"

במצוות אלמנה ויתום -

שמות כב כב: "אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו"

ובמצוות העני –

שמות כב כו: "כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני"

כך גם בקריאה לבני אדם הנערה המאורשה פטורה מעונש אם צעקה –

דברים כב כז: "כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה"

וכן הלאה...

נזכיר רק עוד את תהילים קז' שמדבר ממושכות אודות הצעקה –

תהלים קז ו: "ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם"

וכמובן שגם תפילה נשמעת ובייחוד במקדש –

מלכים א ח ל: "ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת"

וביחד עימה תחינה –

מלכים א ט ג: "ויאמר ה' אליו שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים"

וכן קול –

בראשית כא יז: "וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם"

וקריאה –

דברי הימים א כא כו: "ויבן שם דויד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויקרא אל ה' ויענהו באש מן השמים על מזבח העלה"

ודמעה –

ישעיהו לח ה: "הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר ה' אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה"

וכן הלאה (השלם את החסר)

לעומת זאת, לפעמים יש צורך דווקא במעשה, כך בקריעת ים סוף -

שמות יד טו: "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"

ואילו באחרית -

ישעיהו סה כד: "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-12-26.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0203_3