ביאור:ישעיהו כו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בטחו בה' עדי עד[עריכה]

(ישעיהו כו ד): "בִּטְחוּ בה' עֲדֵי עַד, כִּי בְּיָהּ ה' צוּר עוֹלָמִים"

בטח   נשען על - 

צור = סלע יסוד, משל לחוזק ויציבות, מעוז ומחסה, וגם כינוי לה'

בטחו בה' עדי עד -  כמו שנשענים על צור, סלע-יסוד, סלע יציב שנמצא במקומו מאז ומעולם.

ה"חפץ חיים" הסביר, שהביטוי עדי עד מלמד שיש לבטוח בה' גם בתקופת הגלות, "שאנו רואין קצת הסתר פנים, ואין ההנהגה גלויה כמו שהיה מקדם בזמן הבית, ועל-ידי-זה נמצאו כמה כופרים ומורדים בקב"ה, אף על פי כן יבטח בה'" (שמירת הלשון) .

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

"מזרזים אלה לאלה, ואומרים:  בטחו בה' עד עולם,  כי בו תלוי חוזק עוה"ז ועוה"ב, והכל בא ממנו ית'" ( מצודות )  

"משיבים להם: לא על השלום תבטחו, רק בטחו בה', ואז תהיה בטחונכם קיים "עדי עד " בלי הפסק, "כי ביה ", ר"ל הדבר שנבטח עליו, צריך שימצא אצלו שני תנאים:

 • א) היכולת שיוכל למלאות בקשת הבוטח,
 • ב) ההתמדה שלא יופסק יכולתו או תשתנה רצונו בשום פעם, כי בזולת אלה התנאים לא נוכל לבטוח בו בטחון שלם, ושני אלה התנאים לא ימצאו רק אצל ה',
 • א) "כי ביה ה' " שהוא הנצחי, שהויתו מתמדת,
 • ב) שהוא "צור עולמים ", הוא חוזק כל העולמים, שכל העולמות נשענים עליו ועל ידו ימצא להם הקיום והחוזק, וממילא יכלתו מושלת על הכל: " ( מלבי"ם )
 • " פְרוֹגִיוֹת  אוֹמְרִים  ..." ( פרק שירה ד  ) .
 • " ועל דרך האמת בעבור כי ישועת הים כולה היתה על יד מלאך האלהים הוא שכתוב עליו כי שמי בקרבו (להלן כג כא) וכמו שאמר וירא ישראל את היד הגדולה (לעיל יד לא) כי "היד" ירמוז למדת הדין אשר היא היד הגדולה והנוקמת והיא המקרעת הים כמו שפירש הנביא עורי עורי לבשי עוז ( ישעיהו נא ט ) הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה (שם י) וכמו שכתבתי למעלה (עי' לעיל יד לא) בעבור כן אמר כי עוזו וזמרתו השם הזה כי ביה ה' צור עולמים ( ישעיהו כו ד )  " ( רמב"ן על שמות טו ב  )
 • "  ועל דרך האמת המלאך הזה שהובטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל ( בראשית מח טז ) אשר השם הגדול בקרבו כי ביה ה' צור עולמים ( ישעיהו כו ד ) והוא שאמר אנכי האל בית אל   " ( רמב"ן על שמות כג כ  )
 • " אשריך העולם שהקדוש ברוך הוא מלך (המליך) בך בשר ודם צר איקונין שלו על הטבלא של עץ הטבלא גדולה מצורתו האלהים יהי שמו מבורך הוא גדול ואיקונין שלו גדולה העולם קטן והוא גדול מן העולם שנאמר  ( ישעי' כו, ד )  כי ביה ה' צור עולמים מה תלמוד לומר צור עולמים שני עולמים עליו אינן חשובין כלום  " ( שמות רבה טו כב )
 • " כי ביה ה' צור עולמים מה ת"ל צור עולמים ללמדך שאין כל העולמים חשובין לפניו ככלום שהרי בחצי השם נבראו והיו הולכין ומתמתחין עד סוף כל העולמים אלא שאמר להם די  " ( מדרש תנחומא חיי שרה ג  )
 • " בעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי דכתיב  ( ישעיהו כו, ד ) בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י כשהוא אומר  ( בראשית ב, ד ) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם [הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד] ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה  " ( מנחות כט ב ; ראו גם  דרך מצוותיך - מצות פריה ורביהרש"י על בראשית ב ד  ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • במדבר, פרשת בשלח, תשס"א, דוד פרנקל, שופט : "שילוב השירה עם האמונה והבטחון מוצאים אנו בנבואת הנביא ישעיהו... פסוקים אלה מקבילים בתכנם לרעיונות המובעים בשירת-הים, היא שירת-האמונה והתקווה" ( cache )
 • ילקוט שמעוני : ואומר: בטחו בה' עדי עד. אמר דוד: אם כן בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם. וכי לא נתביישו ישראל בעוה"ז? אלא אמר דוד: דיינו שנתביישנו בעוה"ז ולא נבוש לעוה"ב. וכן ישעיה אומר: ישראל נושע ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הכל לטובה : גם כאשר ההגיון אומר שאין סיכוי, אין תקווה, הדברים אבודים ולפי סדר הטבע נראה שלא תהיה הצלה - אעפ"כ " בטחו בה' עדי עד ". למה? "כי בי-ה ה' צור עולמים" - מפני שהוא יוצר הכל. רבש"ע ... ( cache )
 • זמירות לליל שבת : כי ביה ה' צור עולמים - "בטחו בה' עדי-עד כי ביה ה' צור עולמים" (ישעיה כו, ד). הוא אשר דבר לעם סגלתו - כינויו של עם ישראל "והייתם לי סגלה מכל העמים" (שמות יט ה). שמר לקדשו מבאו ... ( cache )
 • בטחון : (דברים ו טז). בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור עולמים... (ישעיה כו ד) ... וידבר אלקים אל משה וגו' בא-ל ש-די וגו' רבי אבא פתח, בטחו בה' עדי עד כי בי-ה הוי"ה צור עולמים. בטחו בה' כל בני ... ( cache )
 • מילים לשיר: ברוך לוין - בטחו | שיא מיוזיק : נמצא באלבום: השקיפה. Siton | יום שני י"ב תשרי התשע"ב, 10-10-2011 בשעה 11:22צפיות: 222. ברוך לוין. מילות השיר: ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו. בטחו בה' עדי עד. ( cache )
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי : וכתיב (ישעיה בו) בטחו בה' עדי עד, בשני עולמות שלו שנאמר כי ביה ה' צור עולמיס וכל הבוטחים בשמו באמת לא יבושו לעולם וכן הוא אומר (ירמיה ו) ברוך הגבר אשר יבטח בה' וגו' והיה כעץ ... ( cache )
 • שער הכוונות דרושי הפסח דרוש יב ג€“ ויקיטקסט : 9 אפריל 2012 ... הקודמים ששמעתי שיש חילוק בקטנות הב' בין החסד לגבורה בשם אכדט"ם כי זה חשבונו ע"ה בסוד ג"פ יב"ק כמנין אותיותיהם וזה חשבונו ע"ד וזהו בטחו בה' עדי עד. ( cache )
 • מצפין קץ אחר קץ : בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים (כו,ב-ג). רש"י. פתחו שערים. שלה ויבא לתוכה גוי צדיק: שומר. ששמר וצפה בגלותו ימים רבים לאמונתו של הקב"ה שיקיים הבטחתו שהבטיח ע"פ נביאיו ... ( cache )
 • יח : 25 יוני 2009 ... "וגילו" - ענין שמחה. "עדי עד" - עד עולם כמו בטחו בה' עדי עד (לעיל כו). כתבו סיכום על הפסוק (הכנה לסיכום). הנוסח בכל מהדורות המקרא בויקיטקסט הוא על על פי כתב ... ( cache )
 • דבר תורה לפרשת שבוע לע"נ ר' מרדכי : בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים. אף אורח משפטיך ה' קיווינוך לשמך ולזכרך תאות נפש. כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו. אימרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלוהיכם ... ( cache )
 • מקוה.נט - פחד יעקב לעלות בסולם. : מפחד הוא כל העולם הזה, מפני הופעתו של העוה"ב הנאדר בקודש. אמנם מתוך אוצר הבטחון באה השלוה והפחד סר מיסודו... "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים". חזרה הדפס עמוד שלח ... ( cache )
 • פרשת ויצא תש'ע : וזהו ענין הבטחון שהפליג ירמיהו וקלל כל אשר שם בשר זרועו, ודוד בכל תהלותיו אחז בה בה' בטחתי כו' ישראל בטח בה', וישעיה אמר בטחו בה' עדי עד. והענין, כי יש בטחון מוסרי כבטחון העם ... ( cache )
 • סגולות וקמעות : במנחות כט עב מובאת סגולה לשמירה מכל רע: "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים. אמר ליה: כל התולה ביטחונו בהקבה,הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא". סגולה לשמירת ... ( cache )
 • לישעיה פרק כו : בטחו בה' עדי עד - עד עולם, או יהיה עדי גם כן עולם ויהיה כפול, כלומר בכל העולמים בטחו בו. וכן תרגם יונתן: לעלם ולעלמי עלמיא. כי ביה ה' צור עולמים - כי בו ראוי לבטוח כי הוא צור עולמים, ... ( cache )
 • פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ז ג€“ ויקיטקסט : 30 ספטמבר 2009 ... אך חילוף שם אלהים, מורה על התחלפות הדין לרחמים, ואלו הם סוד ה' גבורות דגדלות, וז"ס בטחו בה' עדי עד, הוא שם אכדט"ם גימ' ע"ד, להיותו רחמים, לכן תלוי בו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מלבן הארמי ועד חג החנוכה : אומר האר"י ששם זה 'הוא שם הביטחון', שנאמר " בטחו בה' עדי עד ". ממשיך האר"י "והוא סוד גלעד " שבסוף פרשת ויצא: וְעַתָּה לְכָה נִכְרְתָה בְרִית אֲנִי וָאָתָּה וְהָיָה לְעֵד בֵּינִי ... ( cache )
 • פסוק הבא : 21 ספטמבר 2008 ... אבי עד, מוליד הזמן ומחדשו, כי מלת עד מציין הזמן הנמשך עד אחרית הזמן, כמו בטחו בה' עדי עד והוא כולל כל עוד שיהיה הזמן במציאות, ויען שנצחיות ה' אינו נופל תחת ... ( cache )
 • ליקוטי תורה פרשת פקודי דה אלה פקודי המשכן' : הא' לשון עד כמו בטחו בה' עדי עד (בישעי' סי' כ"ו) השני לשון עדי דהיינו ענין קישוטים כמו את עדים מהר חורב שארז"ל (פ"ט דשבת דפ"ח ע"א) שהן שני כתרים שקשרו להן אחד כנגד נעשה וא' ... ( cache )
 • ספר הבדיחה והחידוד: צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים / אלתר דרויאנוב : "בטחו בה' עדי-עד " אמר הכתוב.(3). נאנח החסיד: רבי, ומה אעשה עד "עדי-עד"? 606 שלושה חסידים, שנזדמנו לפונדק אחד, ישבו לספר בשבחיהם של רביהם. פתח אחד מהם ואמר: ... ( cache )
 • חובות הלבבות : ואמר (ישעיה כז) בטחו בה' עדי עד. ומהם נטותו אל הסיבות הקרובות אשר הוא רואה אותם, ולא ידע כי העילות כל אשר תקרבנה מהמעולל תמעט יכלתם להועיל למעולל ולהזיקו, וכל אשר ... ( cache )
 • כא) עוד שם בזהר ד' כ"ב ע"ב פתח עור ר' שמעון ואמר ראו עתה כי אני אני הוא ואין... : ועוד כתב בשם האר"י בלקוטי תנ"ך על הפסוק בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים וז"ל. נמצא כשיכוין האדם בזעיר אנפין לבד מספיק, כי שם נמצא אריך אנפין ואבא ואמא מתלבשין זה תוך ... ( cache )
 • breslev.co.il - חכם ותם : 30 אפריל 2012 ... כל הכבוד!! שבעז"ה ה' יאיר לכם את הדרך וישמח אתכם בשפע טוב.. "והבוטח בה' חסד יסובבנו- בטחו בה' עדי עד " יישר כח והמון בהצלחה!! תחיה, 03/05/2012 13:26: ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : בטחו בה' עדי עד - בעא מיניה רבי יהודה נשיאה מרבי אמי: מאי דכתיב כי ביה ה' צור עולמים? אמר להם: כל התולה בטחונו בהקב"ה הוא מחסה לו בעולם הזה ולעולם הבא. א"ל: אנא הכי קשיא ... ( cache )
 • פרשת מקץ - החלומות הם מסר אלהי לאדם : יה"ר שנזכה למידת הבטחון המושלמת ולהתגשמותם של כל חזיונות הנביאים, ויתקיים בנו מקרא שכתוב: "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה, כ"ו, ד'), "אז יבקע כשחר אורך וארכתך ... ( cache )
 • ישעיהו נז טו : 25 יוני 2009 ... "עד" - ענינו נצח וכן בטחו בה' עדי עד (לעיל כו). "דכא" - כתות ומשובר. "ושפל רוח" - כן נקרא העניו. "נדכאים" - כתותים. כתבו סיכום על הפסוק (הכנה לסיכום). הנוסח בכל ... ( cache )
 • שבועות הרופאים : בעניין רוחות מתים יתכן שמתכווין ל'דורש אל המתים' - דברים יח יא; [20] על פי תהלים קטו יא - 'יראי ה' בטחו בה'; ישעיה כו ד - 'בטחו בה' עדי עד '. וראה גם מל"ב יח כב; ישעיה לו ז; [21] על ... ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - לגילוי שם הוי"ה בעולם : והוא רחום... הא-ל ישועתנו סלה. ה' צב-אות עמנו... אשרי אדם... ה' הושיעה... הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו... בטחו בה' עדי עד, כי בי-ה ה' צור עולמים[39]. ( cache )
 • יחזקאל - רשי : לשון מכלול ומנחם פי' בעדי עדיים לשון עד כמו בטחו בה' עדי עד אנגוקא אשיגלא בלעז אבל דונש פתר אותו לשון עדי ומשקל עדי עדים הוא מן י' שמות ארי אריים צבי צביים גדי גדיים: נכונו. ( cache )
 • דף קשר1034- : לפתיח החדשות מנורה וקטורת / הרב ליכטנשטיין אמונה, דריידיל ופוסטמודרניזם / נחמי'ה רענן דרוש לחנוכה: בטחו בה' עדי עד / הגאון ר' שלמה פישר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם / חזי כהן ... ( cache )
 • כל הפרק : 26 יוני 2008 ... "בעדי" - לשון מכלול ומנחם פי' בעדי עדיים לשון עד כמו בטחו בה' עדי עד אנגוק"א אשיגל"א בלע"ז אבל דונש פתר אותו לשון עדי ומשקל עדי עדים הוא מן י' שמות ארי אריים ... ( cache )
 • עמלה של תורה "אם בחוקותי תלכו"-שתהיו עמלים בתורה : ועליו הוא אומר (תהילים לז, ג): "בטח בה' ועשה טוב", וכתיב (ישעיה כו ד): "בטחו בה' עדי עד ", ששני עולמות שלו, שנאמר (שם): "כי ביה השם צור עולמים", עין שם. והכונה-שמי שמשתטח לה' ... ( cache )
 • כללות עשר ספירות_פרק יד : על פי ההליכה בהווה בתמימות כך זוכים ללכת בעתיד עם ה', בבחינת " בטחו בה' עדי עד "[184]. 'עדי עד' הוא העתיד, לעולם ועד, ועל הבוטח בה' נאמר "הבוטח בה' חסד יסובבנו"[185]. כלומר ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : וכן דניאל: והוסק לדניאל מן גובא, ואמר: בטחו בה' עדי עד. וכי לא נתביישו ישראל בעולם הזה? אלא אמר דוד: בך ה' בטחתי אל אבושה לעולם - דיינו שנתביישנו בעולם הזה ולא נבוש לעולם ... ( cache )
 • מנחות : ח"א עמ' ל, כט ע"ב מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי ביה צור עולמים. ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שז, כט ע"ב מאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. כור לזהב ח"ב, כט ע"ב ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על שמות פרק טו : ועד: מילת עד הושאלה להורות (כהוראת מלת עולם) כל זמן רחוק, הן לשעבר הן להבא כמו ידעת מני עד (איוב כ' ד'), לשעבר, בטחו בה' עדי עד (ישעיה כ"ו ד'), להבא, ולעד כמו לעולם, ולהפלגה ... ( cache )
 • עולם הבא : כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור עולמים, אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא. אמר ליה אנא הכי קא ... ( cache )
 • more "בטחו בה' עדי עד " :
 • שאלה - 100000 : שמא תאמר העוה"ז והעוה"ב בלבד נבראו בשש אותיות, והלא י"ח אלפים עולמים והעוה"ז והעוה"ב בהן נבראו שנאמר כי ביה ה' צור עולמים, תוכן האותיות י"ח, להודיעך שברא הקדוש ברוך הוא ... ( cache )
 • תניא - אגרת הקדש - פרק ה : ויובן בהקדים מאמר רז"ל ע"פ כי ביה ה' צור עולמים בה' נברא עוה"ז ביו"ד נברא עוה"ב. פי' שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנין מזיו השכינה המאיר בג"ע עליון ותחתון הוא שמתענגים ... ( cache )
 • אגרת ה - אגרת הקדש : ויובן בהקדים מאמר רז"ל ע"פ כי ביה ה' צור עולמים בה' נברא עוה"ז ביו"ד נברא עוה"ב. פי' שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנין מזיו השכינה המאיר בג"ע עליון ותחתון הוא שמתענגים ... ( cache )
 • תניא - שיעורי תורה יומיים : 1 אוגוסט 2012 ... ויובן בהקדים מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק: "כי ביה ה' צור עולמים" - בה'. ג€“ באות ה' של שם הוי', נברא עולם הזה, ביו"ד. ג€“ ובאות יו"ד של שם הוי', נברא עולם ... ( cache )
 • כלי יקר על בראשית ו טו ג€“ ויקיטקסט : 9 נובמבר 2011 ... ד) כי ביה ה' צור עולמים ומזה למד שהעה"ז נברא בה"א והעה"ב ביו"ד וע"י שלא עסק בפריה ורביה גרם לשם של י"ה שיסתלק מן איש ואשה והוי כאילו החריב כל שני עולמות ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - חיי שרה : ... וכל הימים ונהרות מדד בשעלו שנאמר (שם) מי מדד בשעלו מים ואומר (שם כו) כי ביה ה' צור עולמים מה ת"ל צור עולמים ללמדך שאין כל העולמים חשובין לפניו ככלום שהרי בחצי השם נבראו ... ( cache )
 • קבוצת חמישי, עם אמיר דומן | מכון בניה : ... החומריים, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם " כי ביה ה, צור עולמים". ( cache )
 • כלי יקר על בראשית א לא ג€“ ויקיטקסט : 9 נובמבר 2011 ... ד) כי ביה ה' צור עולמים רצוני לומר בזה שכל מה שברא בעה"ז יש בכולם דמיון הזכר והנקבה כאחד כי כל זכר דמיון אל המשפיע, וכל נקבה דמיון אל המושפע, כנקבה ... ( cache )
 • achdut ushniut.doc : ... החומריים, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם " כי ביה ה, צור עולמים". ( cache )
 • menuha_smeha : שומרי השבת מעידים כי בשם ה', אל כי ביה ה' צור עולמים -. העולם, נברא הכל. ה' ציוה לישראל עמו הנבחר: הוא אשר דבר לעם סגולתו -. לשמור את יום השבת לקדשו שמור לקדשו מבואו ועד ... ( cache )
 • פירוש הר"י דמן עכו לספר יצירה : ... ולפי שמצינו במקום אחר בבריאת העולם שמתחיל בבי"ת כמו בראשית ברא אלהים, וכן במסכת אבות בעשרה מאמרות נברא העולם, וכן מאמרו כי ביה ה' צור עולמים, על כן בהכרח שהבי"ת ... ( cache )
 • POINT BY POINT SUMMARY OF TOSFOS - BERACHOS 51 : כדאמרינן בהתכלת (מנחות ד' כט:) "כי ביה ה' צור עולמים", (אל תקרי צור אלא צר... '). (b) Source: As we say in Perek ha'Techeiles (Menachos Daf 29:) '"ki be'Kah Hash-m ... ( cache )
 • ועשיתים לעץ אחד - פרשת וישב : ... החומריים, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם " כי ביה ה, צור עולמים". ( cache )
 • menucha_simcha : תנין ואדם וחית ראמים כי ביה ה' צור עולמים.. הוא אשר דבר לעם סגולתו2. שמור לקדשו מבואו ועד צאתו. שבת קודש יום חמדתו,. כי בו שבת אל מכל מלאכתו. במצות שבת אל יחליצך, קום ... ( cache )
 • איך ממשיכים 1 : תנין ואדם וחית ראמים כי ביה ה` צור עולמים הוא אשר דבר לעם סגולתו שמור לקדשו מבואו ועד צאתו שבת קודש יום חמדתו כי בו שבת אל מכל מלאכתו במצות שבת אל יחליצך, קום קרא אליו ... ( cache )
 • זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארוממנהו : ... היא המחרבת ים מי תהום רבה (שם י) וכמו שכתבתי למעלה (עי' לעיל יד לא) בעבור כן אמר כי עוזו וזמרתו השם הזה כי ביה ה' צור עולמים (ישעיהו כו ד) וכן ביאר מה לך הים כי תנוס (תהלים ... ( cache )
 • רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים - : וכן אתה מוצא שלא כתוב אלא בר"א שי"ת מת"ל בראשית אלא בראשית אותיות שנבראו בהם שמים וארץ שא' כי ביה ה' צור עולמים יה שתים יהוה ד' הרי שש הא למדת שבאלו ו' אותיות ברא ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא/א : ... הרב רבי יוסף ממרשיליי"א מדהוה ליה למכתב ים ודרום רש וכתב ירשה הרי יו"ד ה"א יתירה וביו "ד ה"א נבראו שני עולמות כדאמרינן בהתכלת (מנחות דף כט:) כי ביה ה' צור עולמים (אל תקרי ... ( cache )
 • יב : 11 יוני 2008 ... שדרשו בו רבותינו (זבחים נד) ועל דרך האמת ידיד ה' ישכון על בנימין ויהיה זה לבטח לבנימין שיבטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים והוא יהיה חופף ומגין על בנימין כל ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת וארא - גודלה של מידת הביטחון : ונאמר, ביטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כ"ו). וכן היתה מרגלא בפומיה דמו"ר אבי, אב"י זצ"ל לאמר כדי לחזק את הביטחון: בטח ועשה. וכן מצינו שמשה בראשית דרכו, הכיר את ... ( cache )
 • ספר הפליאה - ד"ה שני כתובים המכחישים זה את זה ג€“ ויקיטקסט : 11 מאי 2008 ... וכן נקראת ה' קטנה שה' ראשונה שבשם בן ד' היא רמז לבינה שכל הדברים נאצלים ממנה וה' שניה היא ה' קטנה וזהו כי ביה ה' צור עולמים שהעוה"ז נברא בה' והעוה"ב ... ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - אור חדש אשר מציון יאיר - בין המהר"ל לרב קוק : "כי ביה ה' צור עולמים, העולם הזה והעולם הבא, העולם הזה נברא בה"א... והעולם הבא נברא ביו "ד" מדרש תהלים מזמור סב. (8). ראה אור חדש עמ' עד. (9). הנושא עליו מדבר הספר "נצח ... ( cache )
 • מטטרון בתפיסת הרמב"ן | אוצר היהדות : ואזכיר כאן את תמצית דבריו: "[37]ועל דרך האמת, המלאך הזה שהובטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל (בראשית מח טז) אשר השם הגדול בקרבו, כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כו ד), והוא שאמר ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת ויקרא : בא וראה, כשנבראו העליונים והתחתונים, בחצי השם נבראו, שנאמר: כי ביה ה' צור עולמים (ישעי' כו ד). ולמה לא נבראו בכל השם כלו? כדי שלא להזכיר בו את השם שלם. אוי לרשעים שמחרפין ... ( cache )
 • רי"ף מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa : וזהו שאמרו כי ביה ה' צור עולמים העה"ז נברא ביו"ד והעה"ב נברא בה"א ופי' רי"ף במסכת שבועות כי הטעם שאמרו העה"ב נברא בה"א להורות שהשם ברא עולמו בלי טורח ועמל ויגיעה וזהו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : וכתיב: בטחו בה' עדי עד, ששני עולמות שלו, שנאמר: כי ביה ה' צור עולמים, וכל הבוטחים בשמו באמת לא יבושו לעולם כן הוא אומר: ברוך הגבר אשר יבטח בה' וגו', והיה כעץ שתול על פלגי ... ( cache )
 • שאלות ותשובות - הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א : שמא תאמר העוה"ז והעוה"ב בלבד נבראו בשש אותיות, והלא י"ח אלפים עולמים והעוה"ז והעוה"ב בהן נבראו שנאמר כי ביה ה' צור עולמים, תוכן האותיות י"ח, להודיעך שברא הקדוש ברוך הוא ... ( cache )
 • אלה תולדות השמים והארץ : שאלית לר' אלעזר ולא אמר כן, אלא (ישעיה כו) כי ביה ה' צור עולמים, בשתי אותיות ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אין אנו יודעין אם העולם הזה נברא בה"א והעולם הבא ביו"ד, או אם העולם ... ( cache )
 • more "כי ביה ה' צור " :
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרקי שירה; : בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים. טסית מה היא אומרת? עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ. פרגיות מן הן אומרות? יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך. שיר לבהמות וחיות בהמה דקה ... ( cache )
 • מקורות לפרק : ביה ה' צור עולמים - רמ"א, תורת העולה, ח"א פרקים ט-י; ח"ג פרק סא עמ' ריח ביה ה' צור עולמים ... ביה ה' צור עולמים ג€“ מהרש"א ד"ה כדבעא וכו' מאי דכתיב בטחו בה' ביה ה' צור עולמים - ... ( cache )
 • תפילה | Facebook : בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים. אף אורח משפטיך ה 'קיווינוך לשמך ולזכרך תאות נפש. כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו. אימרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלוהיכם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חיוב שבועה בבית דין בימינו : ... העולם כולו וז"ל, "הוא מבואר ששמו של יתברך הגדול הוא קיומו של עולם ויסודו שבו ברא העולמות, כמו שכתוב כי ביה ה' צור עולמים. ולזה המשיא שמו לשוא הוא מתיש כח פמליא של מעלה. ( cache )
 • מאמרי הראיה - אחדות ושניות ג€“ ויקיטקסט : 19 ספטמבר 2008 ... ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם "כי ביה ה, צור עולמים ". ( cache )
 • מדרש תנחומא : בא וראה, כשנבראו העליונים והתחתונים, בחצי השם נבראו, שנאמר: כי ביה ה' צור עולמים (ישעי' כו ד). ולמה לא נבראו בכל השם כלו? כדי שלא להזכיר בו את השם שלם. אוי לרשעים שמחרפין ... ( cache )
 • ברכות נא א ג€“ ויקיטקסט : 25 ספטמבר 2008 ... למכתב ים ודרום רש וכתב ירשה הרי יו"ד ה"א יתירה וביו"ד ה"א נבראו שני עולמות כדאמרינן בהתכלת (מנחות ד' כט:) כי ביה ה' צור עולמים (אל תקרי צור אלא צר וכו'): ... ( cache )
 • more "ביה ה' צור עולמים " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:בטחו בה' עדי עד


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-09-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-26-04