באר היטב על אורח חיים ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים ז |

סעיף א[עריכה]

(א) אשר יצר — כתב רש״ל בתשובה סימן צ״ז: מי שאכל דבר שחייב ברכה אחרונה, ושכח והטיל מים ונזכר קודם שבא לברך אשר יצר, איזה מהס קודם? והשיב דאשר יצר קודם דתדיר, עיין שם, וכן כתב ע"ת.

מי ששותה סם המשלשל, דיש בדעתו מתחילה לפנות הבני מעיים עד שתכלה הזוהמא מהם, דוודאי הרי דעתו על כך ולא הסיח דעתו, לפיכך לא יברך כי אם אחר גמר ההוצאה. הלק״ט ח״א סימן פ״ו. והמחבר יד אהרן חולק עליו וסבירא ליה דיברך בכל פעם, עיין שם.

כתוב בהיכל הקודש, דהיוצא מבית הכסא צריך לערות עליהם ג' פעמים, ומגן אברהם חולק עליו, עיין שם.

סעיף ג[עריכה]

(ב) ב' פעמים — ב"ח. ושל"ה ומגן אברהם חלקו ופסקו דאינו מברך כי אם אחת. וט"ז פסק דיברך ב' פעמים כפסק השולחן ערוך. עיין בספר קול לוי סימן א' דף ל' ובספר פרי הארץ חלק אורח חיים סימן ז'.