איכה רבה ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · איכה רבה · ב · ו · >>


ו.    [ עריכה ]

עשר קרנות הן קרנו של אברהם קרנו של יצחק קרנו של יוסף קרנו של משה קרנה של תורה קרנה של כהונה קרנה של לויה קרנה של נבואה קרנו של בית המקדש קרנו של ישראל ויש אומרים קרנו של משיח קרנו של אברהם שנאמר (שם ה, א) "כֶּרֶם הָיָה לִידִידִי בְּקֶרֶן בֶּן שָׁמֶן" קרנו של יצחק שנאמר (בראשית כב, יג): "נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו" קרנו של יוסף שנאמר (דברים לג, יז): "וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו" קרנו של משה דכתיב (שמות לד, כט): "כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו" קרנה של תורה דכתיב (חבקוק ג, ד): "קַרְנַיִם מִיָּדוֹ לוֹ" קרנה של כהונה דכתיב (תהלים קיב, ט): "קרנו תרום בכבוד" קרנה של לויה שנאמר (דה"א כה, ה): "כָּל אֵלֶּה בָנִים לְהֵימָן חֹזֵה הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי הָאֱלֹהִים לְהָרִים קָרֶן" קרנה של נבואה דכתיב (ש"א, ב): "רמה קרני בה'" קרנו של בית המקדש דכתיב (תהלים כב,): "ומקרני רמים עניתני" קרנו של ישראל שנאמר (שם קמח,) "וירם קרן לעמו" ויש אומרים קרנו של משיח שנאמר (ש"א, ב): "ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו" וכולן היו נתונות בראשן של ישראל וכיון שחטאו ניטלו מהן הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב"גדע בחרי אף כל קרן ישראל" וניתנו לאומות העולם הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (דניאל ז,): "ועל קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלה מן קדמה תלת" וכתיב בתריה "וקרניא עשר מינה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא ותלתא מלכין יהשפל" וכשישראל עושין תשובה הקדוש ברוך הוא מחזירן למקומם הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (תהלים עה,): "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק" הקרנות שגידע צדיקו של עולם אימתי הוא מחזירן למקומם לכשירומם הקב"ה קרן משיחו דכתיב (ש"א, ב): "ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו".
"הֵשִׁיב אָחוֹר יְמִינוֹ מִפְּנֵי אוֹיֵב".
ר' עזריה בשם ר' יהודה בר' סימון אמר כיון שגרמו עונות ונכנסו שונאים בירושלם נטלו גבוריהם של ישראל וכפתו ידיהון לאחוריהון אמר הקדוש ברוך הוא (תהלים צא,): "עמו אנכי בצרה" כתבתי בתורה ועכשיו בני שרויין בצער ואני ברווח כביכול "השיב אחור ימינו" ולבסוף גלה אותה לדניאל הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (דניאל יב,): "ואתה לך לקץ" אמר לו ליתן דין וחשבון אמר לו הקב"ה ותנוח אמר לו והנחה לעולם אמר לו ותעמוד אמר לו עם מי עם הצדיקים או עם הרשעים אמר לו לגורלך עם הצדיקים אמר לו באחרית הימים או באחרית הימין אמר לו לקץ הימין אותה ימין שהיא משועבדת קץ נתתי לימיני גאלתי את בני גאלתי את ימיני והוא שאמר דוד (תהלים ס,): "למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני":