תשובות ריב"ש/סח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תשובות ריב"ש · סח· >>

תשובה סח[עריכה]

עוד שאלת מה שאמרו "על כל המתים רצה מבדיל קמי שפה רצה אינו מבדיל. על אביו ועל אמו מבדיל" -- אם היתה כונתם בזה שעל שאר המתים רשאי להניח שפת הבגד שלם למעלה ומתחת השפה קורעין וישאר מקום הכנסת הראש הנקרא בית הצואר שלם בלא קרע והקרע הוא משפת הבגד ולמטה ועל אביו ועל אמו קורע אפילו השפה עד שיראו כשני קרעים זה לצד ימין וזה לצד שמאל.


תשובה:    כך הוא הפירוש כמו שכתבת שכך שנינו בברייתא (מו"ק כב, ב) "על כל המתים כולן רצה מבדיל קמי שפה רצה אינו מבדיל. על אביו ועל אמו מבדיל. רבי יהודה אומר כל קרע שאינו מבדיל קמי שפה אינו אלא קרע של תפלות". ואמרינן בגמרא "אמר רבי אבהו מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב "ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים", ממשמע שנאמר "ויקרעם" אינו יודע של שנים? אלא מה תלמוד לומר "לשנים"? מלמד שנראים כשנים לעולם".

וקיימא לן כתנא קמא דלא בעינן שיהו נראין כשנים אלא על אביו ועל אמו. וכן הסכימו כל הפוסקים ז"ל.