תשובות ריב"ש/לח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תשובות ריב"ש · לח· >>

תשובה לח[עריכה]

עוד שאלת אם היא נוסחה משובשת לומר "ועקידת יצחק היום לזרע יעקב תזכור" שכבר דרשו חז"ל (נדרים לא, א) כי ביצחק ולא כל יצחק.

תשובה:    הנוסחא המפורסמת והשגורה בפי הכל ובכל הסדורים היא "היום לזרעו תזכור", והמשנה ממטבע שטבעו בברכות אינו אלא טועה והמדקדק להוסיף "לזרע יעקב" לא מחכמה דקדק שהרי שנינו (משנה, נדרים ד) קונם שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולם, וכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ט מהל' נדרים) נדר מזרע אברהם מותר בבני ישמעאל ובני עשו ואינו אסור אלא בישראל שנאמר "כי ביצחק יקרא לך זרע" והרי יצחק אמר ליעקב "ויתן לך את ברכת אברהם" ומה שאמרת שזקנך הרב רבי עמרם ז"ל צוה לר' שלמה החזן למחוק אות' הנוסחא המשובשת מספרו ט ה(?) הראוי לרב מובהק וחכם כמוהו אמר שמואל עדיין יש לשאול למה נכניס עצמנו בל' סתום שצריך פלפולים ודרשות ולא נאמר "לזרע יעקב" בלא גמגום. וי"ל מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא כמו שאמרו בברכת המוציא וב"על ביעור חמץ". ועוד י"ל מפני כבודו של יצחק שכשאתה אומר "ועקידת יצחק היום לזרע יעקב תזכור" משמע שזכות יצחק לבדו לא היה מועיל לו ולא זכות יעקב, לכך י"ל "ועקידת יצחק היום לזרעו תזכור" דמשום זכות יצחק לבדו ראוי לזכור העקידה למי שהוא זרעו יהיה מי שיהיה וידוע שאינו אלא יעקב.