תרומת הדשן/א/קסו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · קסו· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קסו[עריכה]

תולעת שנמצא בראש הבהמה לאחר שחיטה בחוטם סמוך למוח אבל חוץ לקדירה של מוח ופני התולעת כלפי חוץ יש לחוש להטריף או לאו:

תשובה יראה דאין להחמיר בדבר אי לא חזינן שום ריעותא בקרומא דמוח וגם לא שום רושם דהא אפילו כשנמצא התולעת על המוח ממש ולא חזינן שום רושם ולא ריעותא בקרום כתב בא"ז וכן במרדכי משום רבינו חננאל דכשירה אלא דאיהו לא קפיד רק בקרום התחתון ואהא כתב א"ז דטוב להחמיר כפירוש ה"ג דמטרפין מאחד מהקרומים אבל בהא דלא חזינן רושם וריעותא ליכא מאן דפליג אלא דמ"מ אנן לא בקיאין בבדיקת רושם וריעותא נהגינן להטריף והיינו בנמצא בקדירה של מוח משום דחיישינן הואיל וכבר הגיע לשם שמא ניקב אחד מהקרומים שהם דקים מאד אבל היכא דנמצא בחוץ לקדירה תלינן דלא הגיע למוח מעולם. ואע"ג דקבלתי דגדול אחד היה מחמיר כשנמצא פני התולעת כלפי חוץ משום דמוכח מילתא ונראין הדברים שהיה כבר על המוח ובקש לצאת. וקבלתי ג"כ דאחד מהגדולים אחריני לא רצה להחמיר מטעם זה ואמר דלא מוכח מילתא דאימר נתהפך התולעת כדרך השרצים בעלי חיים וכ"נ דתלינן לקולא כה"ג וראייה במחט שנמצא בעובי בית הכוסות לא מחלקינן בין קופא לגו ובין קופא לבר דמוכח מילתא דמחוץ אתא ותלינן דאוכלין ומשקין דחקוה ה"ה בעובדא דידן דנשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה ואפילו את"ל דהוי מ"מ קצת הוכחה שהיה מן המוח מ"מ יש להתיר מטעם ס"ס דשמא נתהפך ולא הגיע לעולם על המוח ואת"ל הגיע על המוח שמא לא ניקב הקרום דאפילו רובא דרבנן לא מהני במקום ס"ס כדאיתא בתוס' פ"ק דכתובות בשמעתא דפתח פתוח: