תרומת הדשן/א/קיא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · קיא· >>

שאלה קיא[עריכה]

שאלה: בני אדם השולחם לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכהאי גוונא, יוצאים ידי משלוח מנות או לא?:

תשובה: יראה דאין יוצאים בהן, דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא, כמשמע בגמרא פרק קמא, דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו מחלפים סעודותייהו בהדדי ונפקי בהכי משלוח מנות, אלמא דטעמא משום סעודה היא. ותו נראה, דלא אשכחן בשום מקום דמיקרי מנות, אלא מידי דמיכלי או דמשתי. וכן דקדק הרמב"ם (מגילה פ"ב הט"ו) בלשונו, שכתב: "חייב לשלוח שתי מנות של בשר או שתי מיני תבשיל או שתי מיני דאוכלים". ונראה דשתייה בכלל אכילה. ובמתנות לאביונים (שם טז) כתב, "מעות או מיני מאכלים", אלמא דגבי משלוח מנות סבר דווקא מידי דמיכלי.