לדלג לתוכן

תרומת הדשן/א/נב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה נב

[עריכה]

המזוזות נוהגים להניח במזוזות הפסח באלכסון כדי לקיים פרש"י ופר"ת לאיזה צד מטין הראש של מזוזה דהיינו שיטה עליונה לצד פני הפתח. או לצד חוץ לצד רה"ר:

תשובה יראה דמטים ראש צד המזוזה לצד פנים והכי מוכח בהדיא דיורה דעה כתב דלר"ת דפי' דצריך להניח המזוזה מושכבת אורכה לרוחב מזוזות הבית צריך שתהא שיטה העליונה לצד הדלת ושיטה התחתונה לצד ר"ה וכן כתבו התוס' פ' הקומץ רבא בהדיא אההיא דירושלמי דמצריך שתהא שמע של מזוזה רואה את אויר הפתח וכתבו דלפר"ת צריך להניח כדלעיל ולהפך שמע לצד האויר הפתח א"כ הואיל ואתינן לצאת ידי פר"ת צריכים להטות הראש לצד פנים ונראה הטעם דבדרך זה מונחת פתוח כנגד הקורא. אבל איפכא לא הוי כנגד הקורא דרך ביאתו כדדרשינן ביתך ביאתך וצריך להניח נגד הקורא דרך ביאתו. ואפי' לרש"י שמניחה זקופה מ"מ כנגד הקורא היא כשהוא נכנס באויר הפתח שהרי שמע הפוך לצד אויר הפתח כדאיתא בירושלמי דלעיל וא"צ להפוך פניו רק קצת לצדו אבל אם היה מטה ראשה כלפי חוץ הקורא צריך לחזור פניו ממש לאחוריו ומשום דחזינן כמה מזוזות ת"ח גדולים שהיו מניחין ראשיהם נוטים כלפי חוץ כתבתי הנראה לע"ד: