חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תרגום:חוקת ארצות הברית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוקת ארצות הברית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוקת ארצות הברית של אמריקה


תרגום מהנוסח המקורי, ללא זכויות יוצרים


אנו, אנשי ארצות הברית, כדי ליצור איחוד מושלם יותר, לייסד צדק, להבטיח שלווה מן הבית, לספק הגנה לעם, לטפח רווחת הכלל, ולהבטיח את ברכת החירות עבורינו לנו ועבור צאצאינו, קובעים ומכוננים חוקה זו לארצות הברית של אמריקה.


תוכן עניינים

פרק 1

כל סמכויות החקיקה המוענקות בזאת נתונות יהיו בידי קונגרס של ארצות הברית, אשר יהיה מורכב מסנאט ומבית נבחרים.

(1)
בית הנבחרים יהא מורכב מחברים אשר נבחרו מדי שנה שנייה על-ידי אנשי המדינות השונות, והבוחרים בכל מדינה יהיו בעלי אותה הכשירות הנדרשת מבוחריו של הבית הגדול ביותר של בית המחוקקים של אותה המדינה.
(2)
אדם לא יוכל לכהן כחבר בבית הנבחרים אלא אם מלאו לו עשרים וחמש שנים, במשך שבע שנים היה אזרח של ארצות הברית, וכאשר נבחר היה תושב של המדינה ממנה נבחר.
(3)
מספר הנבחרים והמיסים הישירים יוקצו לכל מדינה באיחוד בהתאם לאוכלוסייתה היחסית, שתיקבע על-פי מספר האנשים החופשיים בה, לרבות כל אלו אשר מחויבים לעבודות שירות למספר קצוב של שנים, ולהוציא את האינדיאנים שאינם חייבים בתשלום מיסים וכן שלוש חמישיות ממספר שאר האנשים. הספירה בפועל תיערך בתוך שלוש שנים אחרי הישיבה הראשונה של הקונגרס של ארצות הברית, ולאחר מכן בכל שנה עשירית, באופן שייקבע בחוק. מספר הנבחרים לא יעלה על אחד לכל שלושים אלף, אך לכל מדינה יוקצה לפחות נציג אחד; ועד שתיערך ספירה כזו יוקצו עבור מדינת ניו-המפשייר שלושה נבחרים, למסצ'וסטס שמונה, לרוד איילנד אחד, לקונטיקט חמישה, לניו-יורק שישה, לניו-ג'רזי ארבעה, לפנסילבניה שמונה, לדלאוור אחד, למרילנד שישה, לווירג'יניה עשרה, לצפון קרוליינה חמישה, לדרום קרוליינה חמישה ולג'ורג'יה שלושה.
(4)
אם יתפנה מקום של מדינה כלשהי בבית הנבחרים, הרשות המבצעת בה תוציא צו לבחירת נציג חדש למילוי אותו המקום.
(5)
בית הנבחרים יבחר את יושב-הראש שלו ופקידים נוספים אחרים; ויחזיק באופן בלעדי בסמכות ההדחה.
(1)
הסנאט של ארצות הברית יורכב משני סנאטורים מכל מדינה, אשר ייבחרו על-ידי בית המחוקקים בה לכהונה בת שש שנים; ולכל סנאטור יהא קול אחד בכל הצבעה.
(2)
מייד לאחר שיתאספו לאחר הבחירות הראשונות, יחולקו הסנאטורים לשלוש קבוצות שוות ככל הניתן. מושבי הסנאטורים מן הקבוצה הראשונה יתפנו מקץ השנה השנייה, של אלו מן הקבוצה השנייה מקץ ארבע שנים, ושל אלו מן הקבוצה השלישית מקץ שש שנים, כך ששליש מן הסנאט ייבחר בכל שנתיים; ואם יתפנה מקום בגלל התפטרות כל סיבה אחרת בתקופת הפגרה של בית המחוקקים של מדינה, תמנה הרשות המבצעת באותה מדינה מינוי זמני עד לישיבה הבאה של בית המחוקקים, שיבחר את הנציג הקבוע למלא את המקום הפנוי.
(3)
אדם לא יוכל לכהן כסנאטור אלא אם מלאו לו שלושים שנים, במשך תשע שנים היה אזרח של ארצות הברית, וכאשר נבחר היה תושב של המדינה ממנה נבחר.
(4)
סגן נשיא ארצות הברית יכהן כנשיא הסנאט, ולא יחזיק בזכות הצבעה בו אלא במקרה בו הקולות שקולים.
(5)
הסנאט יבחר את פקידיו, וכמן כן נשיא זמני, אשר ימלא את מקומו של נשיא הסנאט בהיעדרו או כאשר הוא ממלא את מקומו של נשיא ארצות הברית.
(6)
הסנאט יחזיק בכוח הבלעדי לשפוט משפטי הדחה. בשבתו למטרה זו, יהא תחת שבועת או הצהרת אמונים. כאשר נשיא ארצות הברית נשפט במשפט מסוג זה, ישב בראש הישיבה נשיא בית המשפט העליון; אף אדם לא יורשע בלא הסכמת רוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים.
(7)
גזר-דין אשר ינתן במשפט הדחה לא ירחיק מעבר להדחה מתפקיד ומניעת הזכות להחזיק או ליהנות מכל משרה, כבוד, נאמנות או רווח מאת ארצות הברית; אך אדם שהורשע יכול שיהיה נתון לכתב אישום, משפט, פסק-דין וענישה לפי הוראות החוק.
(1)
הזמן, המקום ואופן קיום הבחירות לסנאטורים ולנבחרים ייקבעו בכל מדינה על-ידי בית המחוקקים בה; אך הקונגרס מוסמך להחליף חקיקה כזאת, למעט בעניין מקום בחירתם של סנאטורים.
(2)
הקונגרס יתכנס לפחות פעם אחת בכל שנה, ופגישה כזו תתקיים ביום שני הראשון בחודש דצמבר, אלא אם יחליט הקונגרס על יום אחר.
(1)
כל בית יפקח על הבחירות, התוצאות והכשירות של חבריו, ורוב של כל בית יהווה המניין הדרוש לעניין זה, אך מספר קטן יותר רשאי לדחות את הישיבה מיום ליום, ויהא מוסמך לחייב את נוכחותם של חברים נעדרים, בדרך כזו ותחת עונשים שכל בית מוסמך לקבוע.
(2)
כל בית מוסמך לקבוע את חוקי הליכיו, להעניש את חבריו על התנהגות בזויה ובהסכמה של שני שלישים מחבריו, לגרש חבר בו.
(3)
כל בית ינהל יומן המתעד את הליכיו ויפרסמו מפעם לפעם, למעט חלקים אשר יקבע כי מחויבים הם בסודיות; והמצביעים בעד ונגד בכל בית ובכל שאלה יפורסמו באותו היומן לפי בקשה של חמישית מן הנוכחים.
(4)
בעת שהקונגרס מכונס, לא יינעל אחד הבתים לתקופה העולה על שלושה ימים בלא הסכמת הבית האחר, ולא יעביר את מושבו מן המקום הקבוע לישיבת שני הבתים.
(1)
הסנאטורים והנבחרים יקבלו שכר בעד שירותם, שינקב בחוק וישולם להם מאוצר ארצות הברית. ובכל המקרים למעט בגידה, פשע והפרת השלום, יהיו זכאים לחסינות מפני מעצר במהלך נוכחותם בישיבת הבית שהם חברים בו, בדרך אליה ובחזרה ממנה; ולא ייחקרו בשום מקום על אודות נאום או דיון בו.
(2)
סנאטור או חבר בית הנבחרים, לכל אורך תקופת כהונתו, לא יתמנה לשום תפקיד אזרחי תחת הסמכות של ארצות הברית, אשר נוצר, או שהתגמול בעבורו הוגדל, במהלך אותה התקופה; ושום אדם אשר מחזיק במשרה תחת ארצות הברית לא יהא חבר באף אחד מבתי הקונגרס בתקופת שירותו במשרה.
(1)
כל הצעת חוק לגביית הכנסה ממשלתית מקורה יהא בבית הנבחרים; אך הסנאט יכול להציע תיקונים או להסכים להם כמו בהצעות חוק אחרות
(2)
כל הצעת חוק אשר נתקבלה בבית הנבחרים ובסנאט, תוצג, לפי שתהפוך לחוק, בפני נשיא ארצות הברית. אם הוא מאשר אותה - יחתום עליה, ואם לאו - יחזיר אותה, בצירוף התנגדויותיו, לבית מקורה, שיפרסם אותן ביומנו וישקול את קבלתן. אם לאחר הליך זה, יסכימו שני שלישים מחבריו יסכימו להעבירה, תישלח היא בצירוף אותן התנגדויות לבית האחר, בו הן יישקלו באותו האופן, ואם תתקבל הצעת החוק ברוב של שני שלישים, תהפוך היא לחוק. בכל המקרים הללו הצבעות שני הבתים יהיו בעד או נגד, ושמותיהם של המצביעים בעד ונגד יפורסמו ביומנו של כל בית. אם הצעת חוק לא תוחזר על-ידי הנשיא בתוך עשרה ימים (לא כולל את ימי ראשון), לאחר שהוצגה לו, תהפוך היא לחוק כאילו חתם עליה, אלא אם יהא הקונגרס נעול בעת החזרתה, ואזי לא תהא לחוק.
(3)
כל הוראה, החלטה או הצבעה אשר טעונה את אישור הסנאט ובית הנבחרים (למעט בשאלת נעילת המושב) תוצג בפני נשיא ארצות הברית; ובטרם תיכנס לתוקף, תאושר על-ידו או אם לא אושרה על-ידו, תאושר על-ידי שני שלישים מחברי הסנאט ובית הנבחרים, בהתאם לכללים ולהגבלות אשר נקבעו בעניין הצעת החוק.
(1)
לקונגרס תהא הסמכות להשית ולגבות מיסים, מכסים, היטלים ובלו, לשלם חובות ולממן הגנה לעם ורווחה כללית בארצות הברית; אבל כל החובות, המכסים, ההיטלים והבלו יהיו אחידים בכל רחבי ארצות הברית.
(2)
ללוות כסף על חשבון האשראי של ארצות הברית;
(3)
להסדיר את הסחר עם מדינות זרות, בין המדינות ועם השבטים האינדיאנים;
(4)
לכונן חוק התאזרחות אחיד, וחוקים אחידים בעניין פשיטות רגל ברחבי ארצות הברית;
(5)
להטביע כסף, לקבוע את ערכו ואת שער החליפין שלו, ולקבוע תקנים למידות ומשקלות;
(6)
לקבוע ענישה בגין זיוף ניירות הערך והכסף של ארצות הברית;
(7)
להקים בתי דואר ודרכי דואר;
(8)
לקדם את התקדמות המדע ושל האמנויות השימושיות, באמצעות הבטחה לזמן מוגבל ליוצרים וממציאים את הזכות הבלעדית על חיבוריהם ותגליותיהם;
(9)
לכונן בתי משפט בערכאות הנמוכות מזו של בית המשפט העליון;
(10)
להגדיר פיראטיות ועבירות חמורות אשר בוצעו בים הפתוח, ועבירות נגד חוקי האומות, ולהעניש בגינן;
(11)
להכריז מלחמה, להעניק כתבי הרשאה למלקוח ותגמול, ולקבוע כללים בדבר שבויים אשר נשבו עלי היבשה ובים;
(12)
לגייס ולממן צבאות, ואולם הקצאה של כסף לשימוש זה לא תהא לתקופה אשר תעלה על שנתיים;
(13)
להקים ולממן צי;
(14)
לקבוע כללים לשליטה ולאסדרה של כוחות יבשתיים וימיים;
(15)
לזמן את המיליציה על-מנת להוציא לפועל אחת חוקי האיחוד, לדכא מרידות ולהדוף פלישות;
(16)
להקצות משאבים ולקבוע כללים בדבר ארגון, חימוש ואימון המיליציה, ולמשול בחלקים ממנה אשר ייקראו לשירות עבור ארצות הברית. המדינות, ביחס לגודלן, יהיו אחראיות על מינוי הקצינים ועל אימון המיליציה לפי הכללים אשר יקבע הקונגרס;
(17)
לכונן חקיקה בלעדית, בכל הנושאים באשר הם, במחוז (אשר שטחו לא יעלה על עשרה מיילים רבועים) שיהפוך, לפי אישור של מדינות מסוימות ובהסכמת הקונגרס, למושב הממשלה של ארצות הברית, ולהפעיל סמכות כזו על כל שטח אשר נרכש לפי הסכמת הרשות המחוקקת באותה מדינה ממנה יירכש, לשם הקמת מבצרים, מחסנים, נשקיות, רציפים ומבנים נחוצים אחרים; ו-
(18)
לחוקק את כל החוקים אשר יהיו נחוצים וראויים על-מנת להוציא לפועל את הסמכויות הנזכרות לעיל וכל סמכות אחרת שהחוקה מעניקה לממשלת ארצות הברית או לכל מחלקה או מחזיק משרה בה.
(1)
הגירה או ייבוא של בני-אדם, אשר כל אחת מן המדינות הקיימות תחליט כי ראויים הם להיכנס לתחומה, לא תיאסר על-ידי הקונגרס לפני שנת אלף שמונה-מאות ושמונה, ואולם מס או מכס יכול שיהא מוטל על ייבוא מסוג זה, ולא יעלה על עשרה דולרים לכל אדם.
(2)
הזכות לצו הביאס קורפוס לא תושעה, למעט במקרים של מרידה או פלישה ובהם שלום הציבור יחייב זאת.
(3)
הצעת חוק אשר קובעת ענישה בלא משפט או למפרע לא תחוקק.
(4)
לא יושת מס גולגולת או כל מס אחר, אלא באופן יחסי למפקד או לספירה אשר ליערך לפני קביעתו.
(5)
לא יושת מס או מכס על פריטים אשר מיוצאים ממדינה כלשהיא.
(6)
לא תינתן העדפה בשום אסדרה שהיא על סחורה או רווח לנמלים של מדינה אחת לאלו של אחרת; וכלי שייט המועדים למדינה אחת או יוצאים ממנה לא יחויבו להיכנס או לפרוק או לשלם חובות למדינה אחרת.
(7)
לא יימשך שום סכום של כסף מאוצר המדינה, אלא מתוקף חוק ובסכום אשר ייקבע בו; ודיווח שוטף של הקבלות וההוצאות של כסף ציבורי יפורסם מעת לעת.
(8)
לא יוענק תואר אצולה על-ידי ארצות הברית; ואדם אשר מחזיק במשרת אמון או משרה בשכר לא יקבל ללא אישור הקונגרס שום מתנה, שכר, משרה, או תואר מכל סוג שהוא מאף מלך, נסיך, או מדינה זרה.
(1)
אף מדינה לא תצטרף לשום אמנה, ברית או קונפדרציה, תעניק כתבי הרשאה למלקוח ותגמול, תטבע כסף, תנפיק שטרות אשראי, לא תכיר בשום דבר למעט זהב וכסף כאמצעי לפירעון תשלום או חוב, תחוקק חוק אשק קובע ענישה ללא משפט או למפרע, או מניח הגבלות על התחייבות חוזית, או תעניק שום תואר אצולה.
(2)
אף מדינה, בלי הסכמת הקונגרס, לא תשית כל היטל או מכס על ייבוא וייצוא, למעט מה שהכרחי לחלוטין להוצאה לפועל של חוקי הפיקוח שלה; והרווח הנקי מכל ההיטלים והמכסים אשר יושתו על-ידי כל מדינה על ייבוא ויצוא, יעמוד לשימוש אוצר ארצות הברית; וכל חוק כאמור יהא נתון לשינוי ופיקוח של הקונגרס.
(3)
אף מדינה, בלי הסכמת הקונגרס, לא תגבה מסי נמל מכלי שייט, תחזיק כוחות או ספינות מלחמה בעתות שלום, תצטרף לשום הסכם או ברית עם מדינה אחרת או עם כוח זר, או תנהל מלחמה, אלא אם חווה היא פלישה ממשית או סכנה מיידית אשר אינה סובלת היא כל דיחוי.

פרק 2

(1)
הרשות המבצעת תהא נתונה בידיו של נשיא ארצות הברית של אמריקה. הוא יחזיק בתפקידו לתקופה של ארבע שנים, ובמשותף עם סגן הנשיא, אשר ייבחר לאותה תקופת כהונה, ייבחר באופן הבא:
(2)
כל מדינה תמנה, בדרך אותה יקבע בית המחוקקים שלה, מספר של בוחרים, אשר יהיה שווה לסך מספרם של הסנאטורים והנציגים בבית הנבחרים אשר אותה מדינה תהיה זכאית להם בקונגרס; ואולם לא יתמנה לבוחר שום סנאטור או נציג בבית הנבחרים, או אדם אשר מחזיק במשרת אמון או שיש בצדה שכר תחת ארצות הברית.
(3)
הבוחרים יתכנסו במדינותיהם, ויצביעו בקלפי לשני אנשים, אשר לפחות אחד מהם איננו תושב אותה המדינה שלהם. והם יכינו רשימה של כל האנשים אשר הצביעו עבורם, ושל מספר ההצבעות עבור כל אחד; את רשימה זו הם יאשרו בחתימתם, ויעבירוה חתומה למושב הממשלה של ארצות הברית, מיועדת לנשיא הסנאט. נשיא הסנאט, בנוכחותם של חברי הסנאט ובית הנבחרים, יפתח את כל הרשימות, ואז הקולות ייספרו. האדם אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיה הנשיא, אם מספר כזה יעלה על מחצית מסך האלקטורים אשר נבחרו; ואם יהיה יותר מאדם אחד אשר זכה לרוב כזה, ויהיה שוויון בקולות, אזי מייד יבחר בית הנבחרים בקלפי את אחד משניהם לנשיא, ואם אף אחד מהם לא זכה ברוב הקולות, אזי יבחר הבית את הנשיא, באותה הדרך, מבין חמשת האנשים אשר זכו במספר הגבוה ביותר של קולות. ואולם, בבחירת הנשיא, כל מדינה תהא זכאית לקול אחד; מניין למטרה זו יהא מורכב מחבר או חברים מכל מדינה, אשר יחדיו מייצגים הם שני שלישים מסך כל המדינות, ומעל מחצית מסך כל המדינות יהא מספיק לבחירת הנשיא. בכל מקרה, אחרי בחירת הנשיא, האדם הבא אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיה סגן הנשיא. ואולם, אם יהיו שני אנשים או יותר אשר קיבלו מספר קולות שווה, ייבחר הסנאט מביניהם בקלפי את סגן הנשיא.
(4)
הקונגרס יקבע את מועד בחירת הבוחרים, ואת היום בו ייתנו את הצבעותיהם; יום זה יהיה אחיד בכל ארצות הברית.
(5)
לא יהא אדם כשיר להיות נשיא, מי שלא נולד אזרח, או שהיה אזרח ארצות הברית בזמן אימוץ חוקה זו; עוד לא יהיה אדם כשיר למשרה זו אם לא מלאו לו שלושים וחמש שנים, ובמשך ארבע-עשרה שנים היה תושב ארצות הברית.
(6)
במקרה של הדחת הנשיא, מותו, התפטרותו, או נבצרותו מלמלא את סמכויותיו וחובותיו במשרה האמורה, או במקרה מן המקרים האמורים אצל סגן הנשיא, מוסמך הקונגרס בחוק לענות על מקרה של הדחה, מוות, התפטרות או נבצרות, הן של הנשיא והן של סגן הנשיא בקביעת זהות בעל התפקיד אשר אזי ימלא את תפקיד הנשיא, ובעל התפקיד האמור ימלא את תפקידו מכוח החלטה זו, עד אשר תיגמר הנבצרות או עד אשר ייבחר נשיא.
(7)
הנשיא יקבל, במועדים מוגדרים, שכר בעד עבודתו, אשר לא יוגדל או יוקטן במהלך התקופה שלשמה נבחר, והוא לא יקבל בתוך אותה התקופה כל תגמול אחר מארצות הברית או מכל גורם שבה.
(8)
לפני שייכנס לתכלית משרתו, יישא הוא את שבועת או הצהרת האמונים הבאה:-"אני נשבע (או מתחייב) חגיגית, כי אמלא נאמנה את תפקיד נשיא ארצות הברית, ואעשה כמיטב יכולתי, לשמר, לשמור ולהגן על חוקת ארצות הברית".
(1)
הנשיא יהיה המפקד העליון של הצבא והצי של ארצות הברית, ושל המיליציה של מדינות מסוימות, כאשר נקראות הן לשירות תחת ארצות הברית; הוא רשאי את דעתו, בכתב, של הפקיד הראשי של כל אחת מן המחלקות הביצועיות, אודות כל נושא אשר קשור בחובותיהן של המחלקות האמורות, ותהא לו הסמכות להעניק דחייה וחנינה של עונשים נגד ארצות הברית, למעט במקרים של הדחה.
(2)
תהא לו הסמכות, בעצתו ובהסכמתו הסנאט, לכרות אמנות, בהינתן הסכמת שני שלישים מחברי הסנאט הנוכחים; והוא יעמיד מועמדים, אשר בעצתו ובהסכמתו של הסנאט, יתמנו שגרירים, שרים וקונסולים ציבוריים אחרים, שופטים בבית המשפט העליון וכל שאר הפקידים של ארצות הברית, אשר מינויים לא נקבע כאן בדרך אחרת, ואשר ייקבעו בחוק; ואולם, הקונגרס רשאי להעניק בחוק את סמכות מינויים של פקידים נמוכי דרג, לפי הישר בעיניו, לנשיא לבדו, לבתי המשפט, או לראשי המחלקות.
(3)
לנשיא תהא הסמכות לאייש את כל המשרות אשר עלולות להתפנות במהלך פגרת הסנאט, באמצעות מתן כתבי מינוי אשר תוקפם יפוג בסוף מושבו הבא.

מעת לעת ימסור הוא לקונגרס מידע על מצב האיחוד, וימליץ לשוקלו בכל האמצעים אשר יראה כנחוצים וראויים; הוא רשאי, במקרים מיוחדים, לכנס את שני הבתים, או את אחד מהם, ובמקרה של אי-הסכמה ביניהם, בהתאם למועד נעילתם, רשאי הוא לדחות את ישיבתם אותם למועד אשר רואה הוא לנכון; הוא יקבל פניהם של שגרירים ופקידים ציבוריים אחרים; הוא יקפיד שהחוקים יוצאו נאמנה לפועל, ויתווה את עבודת כל הפקידים בארצות הברית.

הנשיא, סגן הנשיא וכל הפקידים האזרחיים בארצות הברית, ניתן להדיחם מתפקידם בהליך הדחה והרשעה בגין בגידה, שוחד או פשעים ועוונות חמורים אחרים.

פרק 3

הרשות השופטת של ארצות הברית תהא נתונה בידי בית משפט עליון אחד, ובידיהם של ערכאות שיפוטיות נמוכות אשר הקונגרס רשאי להסמיך ולהקים מעת לעת. השופטים, הן של בית המשפט העליון והן של הערכאות הנמוכות, ינהגו בתפקידם התנהגות טובה, ויקבלו במועדים מוגדרים, שכר בעד שירותם, אשר לא יפחת כל תקופת כהונתם.

(1)
הסמכות השיפוטית תחול על כל המקרים של חוק וצדק אשר מתעוררים על-פי חוקה זו, חוקי ארצות הברית, ואמנות אשר נכרתו או אשר ייכרתו תחת סמכותם:- על כל המקרים אשר קשורים בשגרירים ופקידים וקונסולים ציבוריים אחרים:- על כל המקרים הקשורים באדמירליות וסמכות שיפוט ימית:- על כל מחלוקת אשר ארצות הברית היא צד בה:- בין שתי מדיות או יותר:- מחלוקת בין מדינה לבין אזרחי מדינה אחרת:- בין אזרחים ממדינות שונות:- בין אזרחים מאותה המדינה אשר תובעים קרקעות תחת הענקה ממדינות אחרות, ובין מדינה או בין אזרחיה, לבין מדינות זרות, אזרחיהן או נתיניהן.
(2)
על כל המקרים אשר נוגעים בשגרירים ופקידים וקונסולים ציבוריים אחרים, ואלו שבהם מדינה היא צד בהם, תהא לבית המשפט העליון הסמכות הראשונית. בכל שאר המקרים אשר צוינו לעיל, תהא לבית המשפט העליון סמכות לדון בערעורים, הן באשר לחוק והן באשר לעובדה, עם חריגים ותחת אסדרה אשר יקבע הקונגרס.
(3)

המשפט בכל הפשעים, למעט במקרים של הדחה, יהא על-ידי חבר מושבעים; ומשפט כזה ייערך במדינה בה בוצעו הפשעים האמורים; ואולם, אם לא בוצעו באף מדינה, ייערך המשפט במקום או במקומות אשר הקונגרס יקבע אותם בחוק.

(1)
בגידה נגד ארצות הברית תיעשה אך ורק בעריכת מלחמה כנגדה, או בהצטרפות לאויביה או במתן סיוע ותמיכה להם. אף אדם לא יורשע בבגידה, למעט על-סמך עדותם של שני עדים לאותו המעשה, או על-סמך הודאה בבית משפט פומבי.
(2)

לקונגרס תהא הסמכות לקבוע את העונש על בגידה, אך אף אדם אשר הורשע בבגידה לא ייענש בהחרמת ירושתו או בחילוט רכושו אלא במהלך חייו.

פרק 4

אמון ואשראי מלא יינתנו בכל מדינה לפעילותה הציבורית, רישומיה, והליכיה המשפטיים של כל מדינה אחרת. והקונגרס מומך לקבוע בחוקים כלליים את הדרך שבה מעשים, רישומים והליכים כאלה יוכחו ואת כוחם החוקי.
(1)
אזרחיה של כל מדינה יהיו זכאים לכל הזכויות והחסינויות אשר יהיו זכאים להם אזרחיהן של מדינות אחרות.
(2)
אדם אשר הואשם על-ידי מדינה בבגידה, עוון חמור או פשע אחר, יימלט מדין צדק, ויימצא במדינה אחרת, יימסר על-פי דרישתה של הרשות המבצעת של המדינה ממנה נמלט, אל המדינה אשר לה סמכות השיפוט על הפשע אותו ביצע.
(3)
אף אדם אשר מרצה עונשו בעבודות כפייה במדינה כלשהיא על-פי חוקיה ואשר נמלט למדינה אחרת, לא ישוחרר משירותו או מעבודתו, מכוח שום חוק או תקנה שבה, אלא יימסר על פי דרישת המדינה אשר לה הוא מרצה עונשו בשירות או בעבודת כפייה כאמור.
(1)
ניתן לצרף מדינות חדשות לאיחוד זה על-ידי החלטת הקונגרס; ואולם לא תוקם מדינה בתוך תחומה של אף מדינה אחרת; וכן לא תוקם מדינה דרך איחוד של שתי מדינות או יותר, או חלקים של מדינות, בלי הסכמתם של בתי המחוקקים של המדינות אשר נוגעות בדבר, וכן של הקונגרס.
(2)
לקונגרס תהא הסמכות לכונן ולהמציא חוקים ותקנות חיוניים, אשר מכבדים הם את השטחים והרכוש השייכים לארצות הברית; ושום דבר בחוקה זו לא יפורש כאילו הוא פוגע בטענה של ארצות הברית או של מדינה מסוימת בה.

ארצות הברית תערוב לכך שבכל מדינה באיחוד יהא ממשל רפובליקני, ותגן על כל אחת מהן מפני פלישה; ולפי בקשת הרשות המחוקקת או המבצעת בה (כאשר לא ניתן לכנס את הרשות המחוקקת) מפני אלימות מבפנים.

פרק 5

הקונגרס, כל אימת ששני שלישים מחברי שני הבתים יראו בכך צורך, יציע תיקונים לחוקה זו, או, לפי בקשתם של בתי המחוקקים של שני שלישים מסך כל המדינות, יקרא לכינוס ועידה להצעת תיקונים, אשר, בכל מקרה, ייחשבו לכל נושא ומטרה, כחלק מחוקה זו, לכשיאוששרו על-ידי בתי המחוקקים על שלושה רבעים מסך כל המדינות, או על-ידי ועידות בלפחות שלושה רבעים מן המדינות, בדרך האשרור אשר יוצע על-ידי הקונגרס; ובהתייחס לכך ששום תיקון אשר יתקבל לפני שנת אלף שמונה-מאות ושמונה לא יפגע בשום אופן בפסקאות הראשונה והרביעית של הסעיף התשיעי בפרק הראשון; ולכך שזכות ההצבעה השווה של שום מדינה לא תישלל ממנה בלא הסכמתה.

פרק 6

כל החובות הכספיות אשר נתחייבו, וההתחייבויות אשר נתחייבו, לפני קבלת חוקה זו, יהיו תקפות כלפי ארצות הברית תחת חוקה זו, כשם שהיו תקפות על-פי תקנות הקונפדרציה.

חוקה זו, והחוקים של ארצות הברית אשר יחוקקו לפיה; וכל האמנות שנעשו או שייעשו, תחת סמכותה של ארצות הברית, יהיו לחוק העליון של הארץ; והשופטים בכל המדינות יהיו מחויבים לכך, על-אף כל האמור בכל חוקה או חוקים של כל מדינה אשר סותר זאת.

הסנאטורים והנציגים בבית הנבחרים אשר נזכרו לעיל, והחברים בבתי המחוקקים של המדינות, וכל הפקידים הביצועיים והשיפוטיים, הן של ארצות הברית והן של המדינות בה, יהיו מחויבים לפי שבועה או הצהרה, לתמוך בחוקה זו; אך שום שבועה דתית לא תידרש כתנאי לכהונה באף משרת אמון ציבורית תחת ארצות הברית.

פרק 7

אישרור שייעשה על-ידי ועידותיהן של תשע מדינות יהא מספיק להחלתה של חוקה זו על המדינות אשר אישררוה.

נחתם בוועידה בהסכמה פה-אחד של המדינות הנוכחות ביום השבעה-עשר של ספטמבר בשנת אדוננו אלף שבע-מאות ושמונים ושבע, ובשנה השתים-עשרה לעצמאותה של ארצות הברית של אמריקה ולעדות לכך חתמנו בזאת אנו את שמותינו,


 • ג'ורג' וושינגטון-נשיא וציר מווירג'יניה

  דלאוור
  ג'ורג' ריד
  גנינג בדפורד הבן
  ג'ון דיקנסון
  ריצ'רד באסט
  ג'ייקוב ברום

  מרילנד
  ג'יימס מק'הנרי
  דניאל אוף סנט תומאס ג'ניפר
  דניאל קארול

  וירג'יניה
  ג'ון בלייר
  ג'יימס מדיסון

  קרוליינה הצפונית
  ויליאם בלאונט
  ריצ'רד דובס ספייט
  יו ויליאמסון

  קרוליינה הדרומית
  ג'ון ראטלדג'
  צ'ארלס קוטוורת' פינקני
  פירס באטלר

  ג'ורג'יה
  ויליאם פיו
  אברהם בולדווין
 • ניו-המפשייר
  ג'ון לנגדון
  ניקולס גילמן

  מסצ'וסטס
  נתניאל גורהאם
  רופוס קינג

  ניו-יורק
  אלכסנדר המילטון

  ניו-ג'רזי
  ויליאם ליווינגסטון
  דייוויד ברירלי
  ויליאם פאטרסון
  ג'ונתן דייטון

  פנסילבניה
  בנג'מין פרנקלין
  תומאס מיפלין
  רוברט מוריס
  ג'ורג' קליימר
  תומאס פיצסימונס
  ג'רד אינגרסול
  ג'יימס וילסון
  גאברניר מוריס
 • מעיד ויליאם ג'קסון מזכיר

מגילת הזכויות

תיקון ראשון

הקונגרס לא יחוקק אף חוק בעניין מיסודה של דת, או אשר מגביל את הקיום חופשי של דת; או אשר מגביל את חופש הביטוי והעיתונות; או את זכותם של האנשים להתאסף בדרכי שלום, ולעתור לממשלה לשם תיקונן של עוולות.

תיקון שני

משום שמיליציה ערוכה היטב, נחוצה היא לביטחונה של מדינה חופשית, זכותם של האנשים להחזיק בנשק ולשאת בו, לא תוגבל.

תיקון שלישי

בעת שלום, לא יאוכסן חייל בשום מבנה, אם לא ניתנה לכך הסכמתו של בעליו, ולא ייעשה כן בשעת מלחמה, אלא בדרך אשר תיקבע בחוק.

תיקון רביעי

זכותם של האנשים לחסינות גופם, ביתם, ניירותיהם וחפציהם מפני חיפושים והחרמות שרירותיים, לא תחולל, ולא יינתן צו המורה לעשות כן, אלא על רקע סיבה סבירה, הנתמכת בשבועה או בהצהרה, ואשר מפרטת במדויק את מקום החיפוש, והאנשים או החפצים אשר יוחרמו.

תיקון חמישי

אדם לא יועמד לדין על פשע אשר דינו דין מיתה, או על פשע מתועב אחר, אלא על-פי חוות דעת או כתב-אישום של חבר מושבעים גדול, למעט במקרים אשר יתרחשו בצבא היבשה או בצי הימי או במיליציה, בתקופת שירות פעיל בזמן מלחמה או סכנה לציבור; וכמו-כן אדם לא יהיה נתון פעמיים לסכנה על חייו או על גופו בגין אותה העבירה, ולא יאולץ, בשום משפט פלילי, להיות עד נגד עצמו, וכן לא יישללו ממנו חייו, חירותו או רכושו, שלא לפי הליך תקין, ולא יילקח ממנו רכושו הפרטי לשימוש ציבורי, בלי שיקבל בעבור כך פיצוי הולם.

תיקון שישי

בכל התביעות הפליליות, יהנה הנאשם מן הזכות למשפט מהיר ופומבי, בידי חבר מושבים חסר פניות מטעם המדינה או המחוז בו התבצע הפשע, לאחר שנתברר על כך בחוק, וכן שידיעוהו על עילת האישום ומהותו, להתעמת עם העדים נגדו, להביא מכוח החוק עדים לטובתו, ולהיעזר בעורך-דין להגנתו.

תיקון שביעי

בתביעות במשפט המוקבל, בהן עולה ערכו של הרכוש הנתון למחלוקת על עשרים דולר, תישמר הזכות למשפט בידי חבר מושבעים, ושום עובדה אשר נבחנה על-ידי חבר מושבעים, לא תיבחן מחדש בידי שום בית משפט בארצות הברית, אלא לפי כללי המשפט המקובל.

תיקון שמיני

לא תידרש ערבות מופרזת, וכן לא יושתו קנסות מופרזים, וכן לא יוטל עונש אכזרי ובלתי רגיל.

תיקון תשיעי

הפירוט בחוקה של זכויות מסוימות, לא יפורש כדי לשלול או לגרוע זכויות מסוימות השמורות בידי העם.

תיקון עשירי

סמכויות אשר לא יועדו לארצות הברית בידי החוקה, או שלא נאסרו מכוחה על המדינות, שמורות הן למדינות השונות, או לעם.

אושררו בארבעה במרץ אלף שבע-מאות שמונים ותשע

תיקון אחד-עשר

הסמכויות השיפוטיות של ארצות הברית לא יפורשו כמעניקות תוקף לתביעות משפטיות נגד אחד ממדינות האיחוד מטעם אזרחים של מדינה אחרת בו, או מטעם אזרחים או נתינים של כל מדינה זרה.

אושרר בשבעה בפברואר אלף שבע-מאות תשעים וחמש

תיקון שנים-עשר

הבוחרים יתכנסו במדינותיהם, ויצביעו בקלפי עבור הנשיא וסגן הנשיא, אשר לפחות אחד מהם לא יהא תושב מדינתם; הם יציינו בהצבעתם בקלפי את שמו של האדם לו יצביעו לנשיא, ובקלפי נפרדת את שמו של האדם לו יצביעו לסגן הנשיא, והם יכינו רשימות נפרדות של האנשים אשר קיבלו הצבעות לתפקיד הנשיא ושל האנשים אשר קיבלו הצבעות לתפקיד סגן הנשיא, ושל מספר ההצבעות שניתנו עבור כל אחד מהם, את רשימות אלו הם יאשרו בחתימתם, ויעבירוהן חתומות למושב הממשלה של ארצות הברית, מיועדות לנשיא הסנאט.
נשיא הסנאט, בנוכחותם של חברי הסנאט ובית הנבחרים, יפתח את כל הרשימות, ואז הקולות ייספרו.
האדם אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיה הנשיא, אם מספר כזה יעלה על מחצית מסך האלקטורים אשר נבחרו; ואם אף אדם לא יזכה ברוב כזה, אזי יבחר מייד בית הנבחרים את הנשיא, מתוך שלושת האנשים אשר זכו במספרי הקולות הגבוהים ביותר לפי רשימת ההצבעות עבור הנשיא. ואולם, בבחירות הנשיא כל מדינה תהא זכאית לקול אחד; מניין למטרה זו יהא מורכב מחבר או חברים מכל מדינה, אשר יחדיו מייצגים הם שני שלישים מסך כל המדינות, ומעל מחצית מסך כל המדינות יהא מספיק לבחירת הנשיא. ואם לא יעלה בכוחו של בית הנבחרים לבחור נשיא לאחר שניתנה לו סמכות זו לפני הארבעה במרץ שלאחר מכן, אזי ישמש סגן הנשיא כנשיא, כמו במקרה של מוות או כל נבצרות חוקתית אחרת של הנשיא.
האדם אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לסגן הנשיא יהיה לסגן הנשיא, אם מספר כזה יעלה על מחצית מסך האלקטורים אשר נבחרו; ואם אף אדם לא יזכה ברוב כזה, אזי יבחר הסנאט את סגן הנשיא מבין שני האנשים אשר זכו במספרי הקולות הגבוהים ביותר לפי רשימת ההצבעות; מניין למטרה זו יהא מורכב מסך משני שלישים מסך כל חברי הסנאט, ורוב מוחלט יידרש לבחירת סגן הנשיא; ואולם, אדם אשר לא מתקיימים בו תנאי הכשירות אשר מונה החוקה לתפקיד הנשיא, לא יוכל לשמש כסגן נשיא ארצות הברית.

אושרר בחמישה-עשר ביוני אלף שמונה-מאות וארבע

תיקון שלושה-עשר

לא תהא עבדות או עבודת כפייה בארצות הברית או בכל מקום אשר נתון לשיפוטה, למעט בענישה בגין פשע אשר הורשע בו אדם כדין.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בשישה בדצמבר אלף שמונה-מאות שישים וחמש

תיקון ארבעה-עשר

כל האנשים אשר נולדו או התאזרחו בארצות הברית, ואשר נתונים תחת שיפוטה, הרי הם אזרחי ארצות הברית ושל המדינה בה הם מתגוררים. שום מדינה לא תחוקק ולא תאכוף אף חוק אשר מגביל את זכויותיהם וחסינויותיהם של אזרחי ארצות הברית; לא תשלול אף מדינה מאף אדם את חייו, חירותו או רכושו, בלא הליך משפטי הולם; וכן לא תשלול מאף אדם אשר נמצא בתחומי שיפוטה את ההגנה השווה של החוקים.

מספר הנבחרים יוקצה למדינות השונות בהתאם לגודל אוכלוסייתן, שיחושב על-פי מספר כל האנשים בכל מדינה, להוציא אינדיאנים שאינם חייבים בתשלום מיסים. ואולם, כאשר זכות ההצבעה בבחירת בוחרים לנשיא ולסגן הנשיא של ארצות הברית, לנציגים בקונגרס, למשרות ברשות המבצעת וברשות השופטת במדינה, או לחברים בבית המחוקקים שלה, נשללת היא מתושבים זכרים של מדינה זו, אשר מלאו להם עשרים ואחת שנים והם אזרחי ארצות הברית, או באם מוגבלת זכות זו בכל דרך שהיא, למעט בגין השתתפות במרידה, או פשע אחר, יצומצם בסיס הייצוג של אותה מדינה, ביחס למספר האזרחים הזכרים האלו מתוך כלל מספר האזרחים אשר מלאו להם עשרים ואחת שנים.

אדם לא יהיה לסנאטור או לחבר בבית הנבחרים, או לבוחר של נשיא וסגן הנשיא, ולא יחזיק בשום משרה, אזרחית או צבאית, בארצות הברית או בכל מדינה בה, אם לאחר שנשבע בעבר להגן על חוקת ארצות הברית בהיותו חבר הקונגרס, נושא משרה בארצות הברית, חבר בבית מחוקקים של מדינה, או נושא משרה ברשות המבצעת או הרשות השופטת במדינה כלשהי; ולאחר מכן היה מעורב בהתקוממות או במרידה נגדה, או נתן סיוע וסעד לאויביה. ואולם, הקונגרס רשאי להסיר מגבלה זו בהצבעה של שני שלישים של כל אחד מבתיו.

תוקפו של החוב הציבורי של ארצות הברית, כפי שאושר בחוק, לרבות חובות שנבעו מתשלום גמלאות או מענקים תמורת שירותים אשר ניתנו בדיכוי התקוממות או מרידה, לא יוטל בספק. ואולם, ארצות הברית, ושום מדינה בה, לא יטלו על עצמן ולא יפרעו אף חוב או התחייבות אשר מקורן בסיוע להתקוממות או למרידה נגד ארצות הברית, או כל תובענה בשל אבדנו או שחרורו של עבד; וכל החובות, ההתחייבויות והתובענות ייחשבו כמנוגדות לחוק, וכמחוסרות-תוקף.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף, באמצעות חקיקה מתאימה, את האמור בתיקון זה.

אושרר בתשעה ביולי אלף שמונה-מאות שישים ושמונה

תיקון חמישה-עשר

זכותם של אזרחי ארצות הברית להצביע לא תישלל או תוגבל על-ידי ארצות הברית או מדינה ממדינותיה על רקע של גזע, צבע או מצב קודם של עבדות.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בשלושה בפברואר אלף שמונה-מאות ושבעים

תיקון שישה-עשר

לקונגרס תהא הסמכות להשית ולגבות מסים על הכנסות מכל מקור שהוא, מבלי לחלקו בין המדינות ומבלי להתחשב בשום מפקד או ספירה של אוכלוסין.

אושרר בשלושה בפברואר אלף תשע-מאות ושלוש-עשרה

תיקון שבעה-עשר

הסנאט של ארצות הברית יהא מורכב משני סנאטורים מטעם כל מדינה, אשר ייבחרו על-ידי תושביה לתקופה של שש שנים; ולכל סנאטור יהא קול אחד. כל מי שיהא רשאי לבחור בבחירות לרשות המחוקקת הגדולה ביותר של מדינה, יהא רשאי לבחור בבחירות לסנאט בה.
נתפנה מקומו של סנאטור מטעם מדינה, תוציא הרשות המבצעת של אותה המדינה צו לעריכת בחירות על-מנת למלא המקום הפנוי. ובלבד שהרשות המחוקקת של אותה מדינה תוכל להסמיך את הרשות המבצעת בה למנות סנאטורים במינוי זמני, עד אשר ימלאו תושבי המדינה את המקום הפנוי באמצעות בחירות, כפי שיקבע בית המחוקקים האמור.
תיקון זה לא יפורש כאילו הוא פוגע בבחירתו או בכהונתו של אף סנאטור אשר נבחר טרם אישרורו של תיקון זה.

אושרר בשמונה באפריל אלף תשע-מאות ושלוש-עשרה

תיקון שמונה-עשר (מבוטל)

במלאות שנה ליום אישרורו של סעיף זה, הייצור, המכירה וההעברה של משקאות משכרים בתוך ארצות הברית ובתוך כל שטח אשר נתון לשיפוטה, וכן ייבואם לתוכה או ייצואם ממנה, נאסר בזאת.

לקונגרס ולמדינות תהא הסמכות המשותפת לאכוף תיקון זה בחקיקה מתאימה.

תיקון זה לא יחול אלא אם יאושרר כתיקון לחוקה בידי בתי המחוקקים של המדינות, כאמור בחוקה, בתוך שבע שנים מיום הגשתו למדינות על-ידי הקונגרס.

אושרר בשישה-עשר בינואר אלף תשע-מאות ותשע-עשרה, ובוטל בחמישה בדצמבר אלף תשע-מאות שלושים ושלוש בתיקון העשרים ואחד

תיקון תשעה-עשר

זכותם של אזרחי ארצות הברית להצביע לא תישלל או תוגבל על-ידי ארצות הברית או מדינה ממדינותיה על רקע של מין.
לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בשמונה-עשר באוגוסט אלף תשע-מאות ועשרים

תיקון עשרים

כהונותיהם של הנשיא וסגן הנשיא תפקענה בחצות היום העשרים של ינואר, וכהונותיהם של סנאטורים ושל חברים בבית הנבחרים תפקענה בצהרי היום השלישי של ינואר, בשנים בהן כהונות אלו היו פוקעות אילו לא היה מאושרר סעיף זה; ובאותן עתים יחלו כהונותיהם של מחליפיהם.

הקונגרס יתכנס לפחות פעם אחת בכל שנה, וכינוס זה ייפתח בצהרי היום השלישי של ינואר, אלא אם ייקבע לכך בחוק מועד אחר.

אם, בזמן שלפני תחילת כהונתו, ימות הנשיא הנבחר, סגן הנשיא הנבחר יהיה לנשיא. אם לא נבחר נשיא לפני מועד תחילת כהונתו, או אם נבצר מן הנשיא הנבחר למלא את תפקידו, אזי ישמש סגן הנשיא הנבחר כנשיא עד אשר ייבחר נשיא; והקונגרס יהיה רשאי לקבוע בחוק כללים למקרה בו נבצר הן מן הנשיא הנבחר והן מסגן הנשיא הנבחר למלא את תפקידם, בהכרזתו מי ימלא את תפקיד הנשיא או באיזו דרך ייבחר ממלא מקום כזה. ואדם זה ישמש כנשיא עד אשר ייבחר נשיא או סגן נשיא יהיו כשירים לשמש בתפקידם.

הקונגרס יהא רשאי, לקבוע בחוק כללים, למקרה בו מת אחד מן האנשים אשר מביניהם רשאי בית הנבחרים לבחור את הנשיא, באם ניתנת לו סמכות זו, ולמקרה בו מת אחד מן האנשים אשר מביניהם רשאי הסנאט לבחור את סגן הנשיא, באם ניתנת לו סמכות זו.

סעיפים 1 ו-2 ייכנסו לתוקף ביום החמישה-עשר באוקטובר שלאחר אישרור תיקון זה.

תיקון זה לא יחול אלא אם יאושרר כתיקון לחוקה בידי בתי המחוקקים של שלושה רבעים מן המדינות באיחוד בתוך שבע שנים מיום הגשתו.

אושרר בעשרים ושלושה בינואר אלף תשע-מאות שלושים ושלוש

תיקון עשרים ואחד

התיקון השמונה-עשר לחוקת ארצות הברית בטל בזאת.

העברה או ייבוא משקאות משכרים לתחומיה של מדינה, טריטוריה או שטח של ארצות הברית, אשר נעשית לשם צריכתם, נאסרת בזאת כל אימת שהיא מנוגדת לחוקי המקום האמור.

תיקון זה לא יחול אלא אם יאושרר כתיקון לחוקה בידי ועידות במדינות השונות, כאמור בחוקה, בתוך שבע שנים מיום הגשתו למדינות בידי הקונגרס.

אושרר בחמישה בדצמבר אלף תשע-מאות שלושים ושלוש

תיקון עשרים ושניים

אף אדם לא ייבחר למשרת הנשיא יותר מפעמיים, ואף אדם אשר החזיק במשרת הנשיא, או שימש כנשיא, לתקופה העולה על שנתיים, והיא בתוך תקופת כהונה אליה נבחר לנשיא אדם אחר, לא ייבחר לנשיא יותר מפעם אחת. ואולם, הוראה זו לא תחול על מי שהחזיק במשרת הנשיא בזמן שהוצע תיקון זה על-ידי הקונגרס, ולא תמנע מאדם אשר מחזיק במשרת הנשיא או משמש כנשיא בתקופת הכהונה במהלכה נכנס תיקון זה לתוקף, מלהחזיק במשרת הנשיא או מלשמש ככזה במשך שארית תקופת כהונה זו.

תיקון זה לא יחול אלא אם יאושרר כתיקון לחוקה בידי בתי המחוקקים של שלושה רבעים ממדינות האיחוד בתוך שבע שנים מיום הגשתו למדינות על-ידי הקונגרס.

אושרר בעשרים ושבעה בפברואר אלף תשע-מאות חמישים ואחת

תיקון עשרים ושלושה

המחוז המשמש מושב הממשלה של ארצות הברית ימנה בדרך שייקבע הקונגרס, מספר בוחרים לנשיא ולסגן הנשיא אשר יהא שווה לסכום מספר הסנאטורים והחברים בבית הנבחרים, להם היה זכאי אותו המחוז אילו היה למדינה, ואולם בשום מקרה לא יותר מן המדינה הכי פחות מאוכלסת. הם יהיו תוספת לבוחרים אשר מונו על-ידי המדינות וייחשבו לצרכי בחירת הנשיא וסגן הנשיא כבוחרים אשר מונו על-ידי מדינה, והם יתכנסו במחוז האמור ויקיימו את החובות הקבועות בתיקון השנים-עשר לחוקה.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בעשרים ותשעה במרץ אלף תשע-מאות שישים ואחת

תיקון עשרים וארבעה

זכותם של אזרחי ארצות הברית להצביע בכל בחירות, מקדימות או אחרות, לנשיא או לסגן הנשיא, לבוחרים לנשיא או לסגן הנשיא, או לסנאטור או לנציג בבית הנבחרים, לא תישלל או תוגבל בידי ארצות הברית או מדינה ממדינותיה על רקע של אי-תשלום מס גולגולת או כל מס אחר.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בעשרים ושלושה בינואר אלף תשע-מאות שישים וארבע

תיקון עשרים וחמישה

במקרה של העברת הנשיא מכהונתו, או במותו או התפטרותו, יהא סגן הנשיא לנשיא.

נתפנה מקומו של סגן הנשיא - ימנה הנשיא סגן נשיא אשר ייכנס לתפקידו בכפוף לאישור הקונגרס בקולות רוב החברים בשני בתיו.

באם יעביר הנשיא לנשיא הזמני של הסנאט וליושב-ראש בית הנבחרים, הודעה בכתב ידו כי נבצר ממנו למלא את תפקידיה וחובותיה של משרתו, ועד אשר יעביר להם הודעה בכתב ידו המודיעה את ההיפך, ימולאו תפקידים וחובות אלו על-ידי סגן הנשיא, אשר ישמש כנשיא בפועל.

באם סגן הנשיא ורוב ראשי המחלקות או ראשיהם של גופים אשר יוסמכו על-ידי הקונגרס בחוק, יעבירו לנשיא הזמני של הסנאט וליושב-ראש בית הנבחרים, הצהרה בכתב ידם לפיה נבצר מן הנשיא מלמלא את תפקידיה וחובותיה של משרתו, יקבל סגן הנשיא לידיו באותו הרגע את סמכויותיה וחובותיה של המשרה, וישמש כנשיא בפועל.
ולאחר מכן, באם יעביר הנשיא לנשיא הזמני של הסנאט וליושב-ראש בית הנבחרים הצהרה בכתב ידו לפיה נבצרות זו איננה, יוחזרו לידיו סמכויותיה וחובותיה של משרתו, אלא אם סגן הנשיא ורוב ראשי המחלקות או ראשיהם של גופים אשר יוסמכו על-ידי הקונגרס בחוק, יעבירו בתוך ארבעה ימים לנשיא הזמני של הסנאט וליושב-ראש בית הנבחרים הצהרה כתובה מצידם, לפיה נבצר מן הנשיא מלמלא את סמכויותיה וחובותיה של משרתו. ואזי יפסוק הקונגרס בסוגיה, ויתכנס בתוך ארבעים ושמונה שעות לעניין זה, אם אין הוא מכונס באותה עת. אם הקונגרס, בתוך עשרים ואחד ימים מיום קבלת ההצהרה האחרונה בעניין, או בתוך עשרים ואחד ימים מיום שנדרש להתכנס, ייקבע ברוב של שני שלישים מקולות חברי שני בתיו, כי נבצר מן הנשיא מלמלא את סמכויותיה וחובותיה של משרתו, ימשיך סגן הנשיא למלא אותן כנשיא בפועל; ובכל מקרה אחר, יוחזרו לנשיא סמכויותיה וחובותיה של משרתו.

אושרר בעשרה בפברואר אלף תשע-מאות שישים ושבע

תיקון עשרים ושישה

זכותם של אזרחי ארצות הברית שהם בני שמונה-עשרה שנים ומעלה להצביע, לא תישלל או תוגבל על-ידי ארצות הברית או מדינה ממדינותיה מחמת גילם.

לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר באחד ביולי אלף תשע-מאות שבעים ואחת

תיקון עשרים ושבעה

שום חוק אשר משנה את התמורה בעד שירותם של הסנאטורים והחברים בבית הנבחרים לא ייכנס לתוקף, אלא לאחר שיתקיימו בחירות לחברי בית הנבחרים. לקונגרס תהא הסמכות לאכוף תיקון זה באמצעות חקיקה מתאימה.

אושרר בחמישה במאי אלף תשע-מאות תשעים ושתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.