חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (משמרת שניה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי המשפט (משמרת שניה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 334.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 83(א) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ימי מנוחה“ – ימי המנוחה הקבועים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, וכן ימי שבתון שנקבעו בחיקוק;
”משמרת שניה“ – מתכונת סדירה של קיום דיונים שנקבעו לכך מראש בשעות שבין 15:00 ובין 21.00 בין הימים א׳ עד ה׳ בשבוע שאינם ימי מנוחה.
סמכות מנהל בתי המשפט
(א)
מנהל בתי המשפט, באישור שר המשפטים, רשאי להורות כי בבתי משפט מסוימים יישמעו משפטים במשמרת שניה, מלאה או חלקית.
(ב)
מנהל בתי המשפט, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט שבו נשמעים משפטים במשמרת שניה, יורה מהם סוגי המשפטים אשר יישמעו במשמרת השניה באותו בית משפט.
(ג)
הוראות מנהל בתי המשפט לפי תקנה זו יפורסמו ברשומות.
סמכות שופט או רשם
אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכותו של כל שופט או רשם לשמוע משפטים בשעות ובמועדים על פי כל נוהל ונוהג.


י״ב באדר התשס״ד (3 במרס 2004)
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.