תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גמליאל (החמישי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ר' גמליאל (החמישי) בן ר' יהודה נשיאה השני, דור השנים עשר להלל הבבלי[עריכה]

אביו ר' יהודה נשיאה השני שהיה תלמידו דר' יוחנן אף שלא הגיע למעלת אבותיו אבל היה אדם גדול אבל בנו ר' גמליאל לא הגיע למעלת אביו ובעדות ר' אבהו בירושלמי ע"ז פ"א ה"א א"ר אבהו ואני לא שאלני ר"ג ברבי מהו לילך ליריד ואסרתי לו - מאי כדון ר"ג אדם קטן היה וביקש ר' אבהו לגודרו, וכן נזכר ר"ג זה שבת פ"ו סה"א שפ"א ירד לטייל בחצרו בשבת ומפתח של זהב בידו וגערו בו חבריו.

ועד ימיו היו הנשיאים בציפורי ובטבריא אבל בימיו התגברו כת הנוצרים בא"י והחריבו כמה ערי ישראל ולכן לקחו ר' אבהו שהיה מקורב ואהוב למלכות תחת כנפיו לקיסרין, וזה שמצינו אותו עם ר' אבהו תלמידו דר"י, ואפשר שמה שמצינו כתובות כד: דבי נשיאה תפוס אמתא דיתמא, יתיב ר' אבהו - א"ל ר' אבא משום דבי נשיאה מחנפיתו ליה, הוא ר"ג זה.

וכן נזכר במד' תהלים פ"ק-ט מעשה בר"ג שהלך אצל ר' חלבו בקרוייה (ומב' תהלים הישן גרס אצל אבא חלפא בר קורייה) א"ל התפלל עלי, א"ל יתן לך כלבבך, ואבא חלפא היה בדור ר' חייא בר אבא והוא דור ר"ג הזה.

וקרוב מאוד לומר שמה שמצינו מו"ק כב: נשיאה שכיב א"ל רב חסדא לרב חנן בר רבה כפי אסיתא וקום עליה ואחוי קריעה לעלמא, ובארנו בערך רב חנן בר רבא יען שהיה בר א"י לכן א"ל ר"ח שצריך להראות אבילות על מות הנשיא. ויען שהיה אדם קטן לא נזכר שמו, ומזה נוכל לידע את זמן פטירתו, כידוע שר"י נשיאה השני נפטר אחר רב יהודה כמבואר בערכו. ור"ג זה נפטר קודם רב חסדא שנפטר תרך לשטרות, ועל מקומו ישב ר' יהודה נשיאה השלישי אבי הלל שתיקן את חשבון העיבור.