לדלג לתוכן

תולדות תנאים ואמוראים/ב/בית אבטינוס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


בית אבטינוס[עריכה]

נזכרו במשנה שקלים רפ"ה שהיו ממונים במקדש על מעשה הקטורות, והיה להם לשכה מיוחדת למעשה הקטורת שהיתה נקראת לשבת בית אבטינוס כיומא פ"א מ"ה ושם בגמרא יט., וביומא פ"ג מי"א של בית אבטינוס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת, ובגמרא שם לח. ששלחו חכמים והביאו מאלכסנדריא של מצרים אומנין אחרים אך החדשים לא ידעו איך להעלות עשן כמותם, והוצרכו חכמים לכפל שכרן של בית אבטינוס וכששאלום מה ראיתם שלא ללמד, והשיבו יודעין היו של בית אבא שבית זה עתיד ליחרב ושמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד ע"ז בכך, ועל ד"ז מזכירין אותן לשבח, שמעולם לא יצתה כלה מבושמת מביתהן וכשנושאין אשה ממק"א מתנין עמה שלא תתבסם וכו'.