תולדות תנאים ואמוראים/א/אמי או רב אמי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאמי או רב אמי[עריכה]

(בני פכרת הצביים בני אמי, עזרא פ"ב-נז).

כל שמות האמוראים ששם אביהם אמי או רב אמי[עריכה]

ר' אבא בר אמי ב"ר רפ"ה.

רב אחא בריה דרב אמי יומא פד..

רב אחדבוי בר אמי שבת פג:.

רב איקא בר אמי ב"ק יב..

רב ביבי בריה דרב אמי ב"ר פ"כו-ו.

רב הונא בר אמי ברכות נה:.

רב חייא בר אמי ברכות ח..

רב חנן בר אמי שבת יג:.

רב יהודה בר אמי עירובין ל:.

רב יוסף בר אמי קידושין סג:.

ר' יצחק בר אמי תענית טז:.

ר' יצחק בריה דרב אמי ברכות ס..

ינאי בריה דר' אמי חולין קיא..

רב משרשיא בריה דר' אמי קידושין ס..

רב נחמן בר אמי עירובין סז..

רב נתן בר אמי שבת קנ:.

רב פנחס בריה דרב אמי פסחים סא..

רמי בר אמי ביצה כה..

רב שמואל בר אמי פסחים טז:.

ר' תנחום בריה דר' אמי סנהדרין ה:.