שמות רבה כח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שמות רבה · כח · א · >>


הוסף ביאור

א.    [ עריכה ]
"וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים" הדא היא דכתיב (תהלים סח, יט): "עלית למרום שבית שבי" מהו עלית נתעלית נתגששת עם המלאכים של מעלה.

דבר אחר "עלית למרום" שלא שלטה בריה מלמעלן כשם ששלט משה. א"ר ברכיה הלוחות היו ארכן ששה טפחים כביכול היו ביד מי שאמר והיה העולם שני טפחים ובידו של משה שני טפחים ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד.

דבר אחר עלית למרום שבית שבי בנוהג שבעולם הנכנס למדינה נוטל דבר שאין עין בני המדינה עליו ומשה עלה למרום ונטל את התורה שהיו הכל נושאין עיניהם עליה הוי "עלית למרום שבית שבי". יכול מפני ששבה אותה נטלה חנם ת"ל "לקחת מתנות באדם" בלקיחה נתנה לו. יכול יהא חייב ליתן לו דמים ת"ל "מתנות" במתנה נתנה לו.

באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם מתביישין הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר (יהושע יד, טו): "האדם הגדול בענקים" הוי "ומשה עלה אל האלהים":