שמות רבה ג יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · ג · יז

הוסף ביאור

יז.    [ עריכה ]

מה חרון אף היה שם שנטלה כהונה ממשה ונתנה לאהרן אמרו רבותינו זכרונם לברכה הלא אהרן אחיך הלוי וכי מאחר שאמר אחיך איני יודע שהוא לוי אלא אמר לו ראוי היית להיות כהן והוא לוי ולפי שאתה מסרב על דברי תהיה אתה לוי והוא כהן. ידעתי כי דבר ידבר הוא לפי שאמרת לא איש דברים אנכי לכך דבר ידבר הוא ומה שאתה סבור שהוא מיצר לא כן אלא שמח שנאמר וראך ושמח בלבו אמר רבי שמעון בר רבי יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנאמר (שמות כח ל) והיו על לב אהרן. מה שאתה מתיירא לדבר כל אלו הדברים אני אהיה עם פיך. ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה למתורגמן. ואתה תהיה לו לאלהים אף על פי שהוא אחיך הגדול ממך יהיה מוראך עליו מכאן אמרו מורא רבך כמורא שמים אמר לו כשם שמוראי עליך כך מוראך עליו. ואת המטה הזה תקח בידך אמרת (שם ד, י) לא איש דברים אנכי (משלי כט יט) בדברים לא יוסר עבד מה עושין לעבד רודין אותו במקל כך אתה קח את המטה שתייסרנו בו הדא הוא דכתיב ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות: