שיחת ביאור:חזון הצמחונות והשלום

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערות[עריכה]

  • אמרו חז"ל דברם הגרול, שהוא גדול ומפליא "כל הקרבנות בטלין לע"ל" -- צ"ב מדוע הרב מצטט ציטוט חלקי, להלן הציטוט המלא: מדרש תנחומא (בובר) פרשת אמור [יט] וכי תזבחו זבח תודה לה' (ויקרא כב כט). ר' פנחס ור' לוי ור' יוחנן אמרו בשם ר' מנחם דגליל לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינה בטלה לעולם" הרי שקרבן תודה שהוא מן הבהמה לא יבטל לעתיד לבוא. כמו כן הדברים מוקשים מצד דברי חז"ל שהתורה לא תהיה מוחלפת ולא תבטל שום מצוה לעתיד לבוא? ה'יפה תואר' על המדרש ביאר שקרבנות ציבור לא יבטלו לעולם כמוספין וכדומה, ורק קרבנות הבאין על חטא יבטלו, היות ו"יבוקש את עוון ישראל ואיננו".
  • כפירושם של חז"ל: (סנהדרין נט:) בכתובים המוכיחים שאדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה -- דברי הרב כאן טעונים ביאור. שהרי בהמשך הרב יבאר שגם קרבן מבעלי חיים אינו בגדר המוסר השלם לעתיד לבוא, ואף על פי כן אדם הראשון הקריב קרבן 'שור פר מקרין מפריס' כפי שדרשו חז"ל בכמה מקומות. וכן קרבן הבל מן הבהמה. הדעה המקובלת בענין היא דעת הרמב"ן (הרד"ק, רבינו בחיי, אור החיים, משך חכמה ועוד) שסוברים שמכיון שנח טרח בהצלת חיי החיות, לכן הותרו לו באכילה. -- מבין ענין