שולחן ערוך יורה דעה כח טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · כח · טז · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

השוחט לחולה בשבת לא יכסה אפילו אם יש לו דקר ידנעוץ, כבובלילה אם רישומו ניכר -- טויכסנו. ויש מי שאומר שאם היה לו אפר מוכן לכסות בו צואה יש לכסות בו הדם אפילו בשבת.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כב) ובלילה כו' ע"ל ס"ק י' מש"כ בזה.באר היטב

(יד) נעוץ: וכתב בט"ז ואע"ג דלא מיתסר אלא מדרבנן לא אמרינן כיון דשחט ברשות יכסה כמו ביום טוב משום דרצו חכמים לעשות היכר שאסור בשחיטה לפיכך לא התירו אלא מה שהוא צורך לחולה. ולדעת הי"א שהתירו אם היה מוכן לכסות בו צואה אפ"ה מה שמדליקין בי"ט אסור לכסות באותו אפר אא"כ ראוי לצלות בו ביצה עיין בא"ח סי' תצ"ח (מהרמ"ט).


(טו) יכסנו: וע"ל סוף סעיף ג' מה שכתבתי שם בשם הש"ך.▲ חזור לראש