שולחן ערוך יורה דעה טז ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · טז · ג · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

עבר ושחט אותו ואת בנו ביום אחד – מותר לאכלם. ויש מי שאוסר
(בו ביום גאלאכול האחרון)
.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) לאכול האחרון אבל הראשון עכ"פ מותר דהא בשעה ששחטו לא עביד איסורא כלל והטעם שהאחרון אסור כתב הר"ן משום קנס (כמו שנתבאר ר"ס שי"ח לענין שבת) ונראה דוקא ליה קנסינן אבל לאחרים מותר וכן משמע דעת הפרישה וכן משמע ל' בה"ג שהביא הרא"ש ששוחט אותו ואת בנו לא יאכל האחרון בו ביום עכ"ל וכן נראה מהראיה שהביא הרא"ש לדין זה מדרב יוסף ע"ש.באר היטב

(א) לאכול האחרון: אבל הראשון מותר דהא בשעה ששחטו לא עביד איסורא. וכתב בש"ך והוא משום קנס ודוקא לדידיה אבל לאחרים מותר.▲ חזור לראש