שולחן ערוך יורה דעה טו ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · טו · ב · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בהמה שילדה: אם ידוע שכלו לו חודשיו, דהיינו תשעה חודשים לגסה, וחמשה לדקה – מותר מיד ביום שנולד, גולא חיישינן שמא נתרסקו (פי' נכתשו ונכתתו) איבריו מחבלי גהלידה. ואם אין ידוע שכלו לו חודשיו – אסור משום ספק נפל עד תחילת ליל דשמיני.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) ולא חיישינן כו' ואפי' איכא ריעותא שאינו הולך תוס' וכ"כ הרא"ש וטור סי' נ"ח ור' ירוחם נט"ו אות ט"ז דאפילו אינו יכול לעמוד מותר וכב"י דאפילו היא מקשה לילד וכ"כ בשלטי הגבורים בשם הפוסקים וע"ל סימן נ"ח ובא"ח סי' תצ"ח ס"ה ומ"ש שם.באר היטב

(ג) הלידה: וכתב הש"ך ואפילו איכא ריעותא שאינו הולך ואפילו אינו יכול לעמוד מותר ואפילו לא הפריס.


(ד) שמיני: וכתב בט"ז ואז מותר אפילו לא הפריס ואע"ג דגבי קרבן כתיב ומיום השמיני והלאה שאני קרבן דאינו ראוי להקרבה בלילה.▲ חזור לראש