שולחן ערוך חושן משפט תכז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · חושן משפט · סימן תכז

ראו סימן זה בתוך: טור חושן משפט · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    סמ"ע · ש"ך · ט"ז · באר היטב · קצות החושן · נתיבות (ביאורים · חידושים) · באר הגולה
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מצות עשה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, ועשיית מעקה לגגו
ובו עשרה סעיפים:
אבגדהוזחטי

סעיף א[עריכה]

מצות עשה לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר "ועשית מעקה לגגך" והוא שיהיה בית דירה, אבל בית אוצרות ובית הבקר וכיוצא בהן אינו זקוק לו:

סעיף ב[עריכה]

כל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור ממעקה:

סעיף ג[עריכה]

בית של שני שותפים חייבים במעקה שנאמר "כי יפול הנופל ממנו" לא תלה אלא בנופל, אם כן למה נאמר "גגך" למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות לפי שאינם עשויים לדירה:

סעיף ד[עריכה]

היתה רשות הרבים גבוה מגגו אינו זקוק למעקה שנאמר "כי יפול הנופל ממנו":

סעיף ה[עריכה]

גובה המעקה אין פחות מי' טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל, וצריך להיות המחיצה חזקה כדי שישען אדם עליה ולא תפול:

סעיף ו[עריכה]

כל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר "ולא תשים דמים בביתך":

סעיף ז[עריכה]

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשול בה אדם וימות, כגון שהיתה לו באר (או בור) בחצירו בין שיש בו מים בין שאין בו מים חייב לעשות חוליא גבוה י' טפחים או לעשות לה כיסוי כדי שלא יפול בה אדם וימות:

סעיף ח[עריכה]

וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה שנאמר "השמר לך ושמור נפשך", ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועובר ב"לא תשים דמים":

סעיף ט[עריכה]

הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וקצתם נתבארו בטור יורה דעה סימן קט"ז. ועוד יש דברים אחרים ואלו הן, לא יניח פיו על הסילון המקלח וישתה ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה:

הגה: וכבר כתבתי דברים אלו סימן קי"ו ביורה דעה וע"ש:


סעיף י[עריכה]

כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך מכין אותו מכת מרדות והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב:

במה אקדם ה׳ אכף לאלהי מרום אשר גבר עלי חסדו וזיכני להשלים הספר היקר הזה, הוא ברחמיו וברוב חסדיו יחמול עלי לחדש כנשר נעורי, ויזכני להוליד בנים זכרים ועוסקים בתורה ומורי הוראות בישראל יראת ה׳ היא אוצרם, לא תמוש תורת ה׳ מפי ומפי זרעי ומפי זרע זרעי אמר ה׳ מעתה ועד עולם אמן:

והיתה השלמת הספר היקר הזה אור ליום שישי ט״ז לאדר ראשון שנת עדותיך שיחה היא לי

תם ונשלם תהילה לאל בורא עולם, ברוך נותן ליעף כח, ולאין אונים עצמה ירבה, ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר