שולחן ערוך חושן משפט קסט א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך חושן משפט · קסט · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו ויש לו דרך עליו אין לו רשות ליכנס שם אלא ביום בשעה שדרך בני אדם ליכנס (ודוקא בור אבל חרר נכנס שם בין ביום בין בלילה) (נ"י פ' המוכר פירות) ואין לו רשות להכניס בהמותיו שם אלא ממלא ומוציא לחוץ וכל אחד מהם עושה מפתח לבור שלא יכנס שום אחד מהם אלא מדעת חבירו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מי שיש לו בור עם מים מכונסים או מים חיים שקנאוהו מבעל הבית בסתם או שנפלה בחלקו שם והותנה ביניהן בשע' חלוק' שיהי' לו דרך בית חברו:

אלא ביום דמסתמא לא נתרצה לו לקום בלילה ממטתו ולפתוח לו:

וכל א' עושה מפתח כו'. פי' מסגרת וסוגר בו הדלת של הבור ובגמ' מפורש הטעם והוא דבעל הבור עושה המסגרת כדי שלא ישאבו ממנו מי שירצה בלי רשותו ובעל הבית עושה מסגרת משום חשד אשתו ור"ל אם יכנס שם אימת שירצה יזנה עם אשתו ולא יהיה נתפס כגנב על הכניסה כי יתנצל לומ' לשאוב מים נכנסתי משא"כ עתה שידע בעל הבור שלא יוכל לשאוב בלי מפתח דבעל הבית שיפתח בו מסגרתו ואם יכנס בשאר העתים יהי' נתפס כגנב ויורגש ערמתו ואף אם שלא יזנה עמה מ"מ העולם יחשדוהו בכך כ"כ הנ"י (ומ"מ אם יש לו חור שם דדרך לכנס שם בלילה יכנס שם) אבל משום חשד גניבת כליו מביתו לא היה צריך לעשות מסגרת דהא אשתו דבעל הבית היא שם תמיד ומשמרתן כן פירש"י:

ש"ך - שפתי כהן

(א) ודוקא בור כו' ומ"מ כל א' צריך מפתח לחדר כ"כ הב"ח וע"ש:באר היטב

(א) בור:    עם מים מכונסים או מים חיים שקנאוהו מבעה"ב בסתם או שנפל בחלקו שם והותנה ביניהן בשעת חלוקה שיהיה לו דרך בבית חבירו. סמ"ע.

(ב) ביום:    דמסתמא לא נתרצה לו לקום בלילה ממטתו ולפתוח לו. שם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש