שולחן ערוך אורח חיים שעב יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שעב · יב · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

זיז היוצא מן הכותל ויש בו ד' על ד' והניח עליו סולם כל שהוא מועיל להתיר לו תשמיש הכותל והוא שלא תהא שליבה התחתונה גבוהה מן הארץ שלשה ולא יהא בין שליבה לשליבה שלשה והוא שיניח הסולם על גב הזיז אבל סומכו אצלו לא וכל זמן שאין גבוה הכותל עשרים טפחים די בזיז אחד שמניחו באמצע שהרי אין גבוה עשרה עד הזיז ולא גבוה עשרה ממנו עד ראש הכותל ואם הוא גבוה עשרים צריך שני זיזין אחד בתוך י' התחתונים ואחד למעלה ממנו בתוך עשרה העליונים שאם היה הזיז גבוה עשרה לא סגי ליה בסולם כל שהוא והוא שלא יהו הזיזין זה כנגד זה שראוי להטיל סולם מזה לזה:

מפרשים

מגן אברהם

(יט) להתיר לו תשמיש:    אבל לא לערב יחד אא"כ מגיע לראש הכותל עסח"ט:


(כ) ע"ג הזיז:    פי' שסמך ראש הסולם בזיז דהוי הסולם והזיז חד מיעוטא:


(כא) אבל סומכו:    פי' שסמך הסולם לכותל אצל הזיז א"כ לא הוי הך סולם דרגא לזיז:

באר היטב

(ו) להתיר:    אבל לא לערב יחד אא"כ מגיע לראש הכותל. מ"א.


(ז) סומכו:    פי' שסמך הסולם לכותל אצל הזיז א"כ לא הוי הך סולם דרגא לזיז.


משנה ברורה

(צג) היוצא מן הכותל:    בתוך עשרה טפחים סמוך לארץ:


(צד) והניח עליו וכו':    ר"ל שראשו העליון של הסולם סמוך על הזיז:


(צה) סולם כל שהוא:    ר"ל שהוא סולם צר שאין מחזיק ד"ט בעובי השליבות ולא רחב ד"ט במשך הכותל מ"מ מהני כיון שראוי לעלות עליו להזיז הוי האי סולם דרגא לזיז ומצטרף עם הזיז דהוי כדבר אחד:


(צו) להתיר לו תשמיש הכותל:    אבל לעשותו פתח לערב יחד אינו מועיל אא"כ הזיז הוא בפחות מג"ט לראש הכותל והשני עשה ג"כ כזה מעבר השני:


(צז) שלא תהא וכו':    דאם רחוקה ג"ט מן הארץ הוי מיעוט באויר:


(צח) ולא יהא וכו':    שאז נעשה הזיז עם כל השליבות הכל אחד וכאלו איצטבא אחת שיש בה ד' על ד' מלמעלה שמועלת אע"פ שקצרה מלמטה וכנ"ל בסי"א:


(צט) על גב הזיז אבל וכו':    ר"ל שיסמוך ראש העליון של הסולם בזיז ולא שיסמוך הסולם לכותל אצל הזיז בצדו אפילו אם הוא תוך שלש להזיז דא"כ לא הוי הך סולם דרגא לזיז:


(ק) בתוך עשרה העליונים:    ושיהיו בפחות מי"ט לתחתון וגם צריך לזה שני סולמות אחד מן הארץ עד זיז התחתון ואחד מן התחתון עד העליון:


(קא) שאם היה הזיז וכו':    ר"ל שאם יגביה זיז התחתון גבוה עשרה מן הארץ [וכן אם הזיז העליון ירחיקנו עשרה טפחים מהזיז התחתון] לא סגי ליה בסולם כל שהוא אלא שיהיה במשכו ד' טפחים:


(קב) והוא וכו' זה כנגד זה:    אלא יהיו משוכים זה מזה כדי שיהיה ראוי להעמיד סולם על זיז התחתון ולסמכו בשפוע על זיז העליון:

ביאור הלכה

(*) סולם כל שהוא מועיל להתיר לו תשמיש הכותל:    עיין במ"ב סקע"ה מה שכתבנו בשם הבית מאיר וה"ה בענינינו:.

▲ חזור לראש