שולחן ערוך אורח חיים ריח ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · ריח · ו · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

על נס של רבו כצריך לברך כשם שהוא מברך על נס של אביו.

הגה: י"א דה"ה כאאם רואה האדם שנעשה לו הנס מברך עליו, כבכמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס (אבודרהם):

מפרשים

מגן אברהם

(ח) רואה האדם:    וה"ה אם רואה הרבים:

באר היטב

(ז) האדם:    וה"ה אם רואה הרבים. מ"א.


משנה ברורה

(כ) צריך לברך - ונוסחתו ברוך וכו' שעשה נס לרבי במקום הזה ומיירי ברבו מובהק ופשוט דדוקא הוא אבל בניו אינם מחוייבים בכבוד רבו ואין מברכים אניסו:


(כא) אם רואה האדם - וכגון שמחוייב לברך אניסו כאביו ורבו או אדם מסויים:


(כב) כמו שמברך - ולפ"ז כל שלשים שלא ראה לאותו האיש כשפוגע בו אח"כ חייב לברך ונוסח הברכה ברוך אתה וכו' שעשה נס לאבי או לרבי ובאדם מסויים יברך שעשה נס לאדם הזה או ברוך שעשה לך נס:

ביאור הלכה

(*) כמו שמברך על המקום:    עיין בשלחן שלמה שכתב דאם רואה אדם שנעשה לו נס בתוך למ"ד יום שכבר בירך אמקום שנעשה לפלוני הנס א"צ לברך דהא כבר בירך אמקום ואז אח"כ כשרואה עוד את האדם בתוך ל' לראיית האדם אינו מברך אע"פ שלא בירך בפעם ראשון ובראיית מקומו שבירך כבר עברו שלשים אפ"ה אינו מברך וה"ה איפכא:.

▲ חזור לראש