שולחן ערוך אורח חיים מ ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · מ · ד · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

אשתו עמו במטה ואינו רוצה לשמש מקרי אין אשתו עמו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ז) עמו:    וט"ז חולק ואוסר דשמא יבא לידי תשמיש ע"ש והיד אהרן סותר הראיות של ט"ז ע"ש.


משנה ברורה

(יב) מקרי וכו' — וט"ז אוסר להיות אשתו עמו במטה עד שיניח התפילין כלי בתוך כלי שמא ישכח וישמש וכן משמע בביאור הגר"א ועיין בא"ר:

ביאור הלכה

כף החיים

(כז) סעיף ד: אשתו עמו במטה ואינו רוצה לשמש מיקרי אין אשתו עמווכן כתב הלבוש, וכן כתב רי"ז[2] הביא דבריו בשלטי הגבורים בפרק מי שמתו. כנסת הגדולה בהגהת בית יוסף. יד אהרן בהגהת בית יוסף, ודחה דברי הט"ז ס"ק ד שהחמיר, יעו"ש. וכן כתב שתילי זיתים אות ז'. מיהו הר"ז אות ח' כתב דנכון לחוש לדברי הט"ז, אף על פי שאין איסור בדבר מן הדין, יעו"ש, והביאו פתחי עולם אות ז'. ועיין מט"י אות ו', שכתב שלא התיר השולחן ערוך אלא דווקא אם הסכים בדעתו שלא לשמש, אבל בסתמא חיישינן, יעו"ש:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש

  1. ^ נראה דצ"ל ריא"ז
  2. ^ נראה דצ"ל ריא"ז