שולחן ערוך אבן העזר כח יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · כח · יח · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

היתה סחורה בינו ובין חבירו, וחילקה שלא מדעת חבירו וקידש בחלקו, הואיל וצריכה שומת בית דין אינה מקודשת, שאין זה נוטל לעצמו מה שירצה ויניח מה שירצה:

הגה: ואפילו נתן לה כל הסחורה שיש בחלקו יותר מפרוטה, אפילו הכי אינה מקודשת, שאין רצונה להתקדש רק בכלי (הגהת מ"מ פ"ב דאישות בשם הרמב"ן והרשב"א וכ"כ הר"ן).

ואם הוא דבר שהכל שוה ואינו צריך שומא, הרי זו מקודשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(לא) שאין זה נוטל לעצמו מה שירצה:    ואם אחר כך בא השותף ונתרצה למעשיו ועדיין לא נתאכלו הקידושין או אפילו נתאכלו יש לדון בזה למעשה אם נאמר אגלאי מילת' למפרע שבשלו קידש:


(לב) רק בכלי:    אם לא שפירש ואמר תתקדש לי בחלק שיש לי בסחורה זאת:

בית שמואל

(מז) שאין זה נוטל לעצמו:    כתב בח"מ אם בא השותף ונתרצה למעשיו ועדיין לא נתאכלו יש לדון בזה אם אמרינן אגלאי מלתא למפרע שבשלו קידש ולכאורה נראה דלא אמרינן למפרע שבשלו קידש כמו ביאוש כמ"ש בשם תו':

ט"ז

באר היטב

(לג) רק בכל:    אם לא שפירש ואמר תתקדש לי בחלק שיש לי בסחורה זאת.▲ חזור לראש