שו"ת צפנת פענח קצו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מש"ק כ"ב כסלו תרצ"ד דויסק.

[להר' משה ריינהאלד שיחי' בקאשוי.]


[1]


באמת יש להאריך בזה, אם כתב אות אחת מן שם אם מותר למחוק, עיין ירושלמי סוטה פ"ב ופ"ג דהוי בזה מחלוקת ב"ש וב"ה,

ומה דפליגי בשבת קט"ו דמצילין מפני הדליקה אי מצרפין אותיות, או רק תיבות ועיין ע"ז י"ח,


לכן נצרך להיזהר שלא לכתוב תיבת "ב"ה" על ראשי המכתבים.


יוסף ראזין.
  1. ^ [השאלה, מדוע אינו כותב הרה"ג תיבת "ב"ה" בראשי המכתבים.]