רשב"ם על בראשית כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(א). ויהיו חיי שרה: אע"פ שבשאר נשים לא נתפרשו ימי חייהן בשרה הוצרך לפרש בשביל שהוצרך להזכיר מיתתה בשביל קניין המערה, פירש מתי מתה לאחר תשעים של הורתה:

(ב). ברית ארבע: שם האיש ארבע כדכתיב ביהושע רית ארבע אבי הענק, כמו קרית סיחון:
ויבא אברהם: אפילו לא בר ממקום אחר אע"פ כן ראוי לומר כי בא לסופדה:

(ד). גר ותושב אנכי עמכם: מארץ נכרייה באתי לגור כאן ונתיישבתי עמכם לכן אין לי מקום קברי אבות הנה:
תנו לי אחוזת קבר: הניחו לי לקנות קרקע כאן ותתרצו אתם יושבי העיר להניח לי לקבור בה מתי משפחתי, כי אחוזת קבר אין יכול להיות אלא ברצון כל בני העיר, וכן מוכיח לפנינו כשנתן אברהם הכסף לעפרון ויקם וגו' לאברהם למקנה ואחרי כן קבר אברהם וגו' וקם לו לאחוזת מאת כל בני חת:
מלפני: אוציאנו מלפני לקוברו:

(ו). נשיא אלהים: ולא גר ותושב ואין אתה צריך לקנות:
במבחר קברינו: במקום שקוברין שרי הארץ והרי לך קבר מזומן:

(ט). מערת המכפלה: כל הבקעה קרויה מכפלה כמו ככר הירדן וכן מוכיח לפנינו שדה עפרון אשר במכפלה:
בכסף מלא: בכל שוויו:
בתוככם: לעיניכם ותהיו עדים:
לאחוזת קבר: שתתרצו כולכם לקבור בה מתי:

(יא). השדה נתתי לך: נותן אני אותו עכשיו לך דויינץ ב"ל:
והמערה אשר בו: אינך שואל כי אם המערה אשר בקצה השדה ובמכירה, אני נותן לך במתנה כל השדה והמערה:

(יב). וישתחו אברהם לעפרון לפני עם הארץ:

(טו). ארץ: שאינה שוה אלא ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא, והיה לך לקחתה ממני בחנם ואת מתך קבור בחנם אם תרצה:

(טז). וישמע אברהם: לחכימא ברמיא:
עובר לסוחר: כסף עובר טוב בכל מקום וכן ואצבעותי מור עובר, טוב בכל מקום:

(יח). לאברהם למקנה: קם לאחר נתינת הכסף כדכתיב ונתן הכסף וקם לו, אבל לאחזת קבר מאת בני נח לא קם והוזחק לאברהם עד שקבל שרה אשתו או ויקם וגו' לאחוזת קבר מאת בני חת: