רש"ש על המשנה/תמיד/ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

רש"ש על המשנה מסכת תמיד פרק ז

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת תמיד · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

א[עריכה]

[בראשון לציון ד"ה תוי"ט סד"ה הפרוכת כו'. עכ"ל הל"מ וכבר קדמו הבה"ז בחדושיו למנחות (צ"ח א') והביא ג"כ מ"ש מרן פ"ד מהל' בית הבחירה דין ב' דבבית ראשון לא היה פרוכת ע"כ. ועי' בחק נתן מנחות שם שהאריך בזה להצדיק את הכ"מ בהל' בית הבחירה. מהגרמ"ש ז"ל]:


ג[עריכה]

במשנה מהיכן הוא מתחיל כו'. בהגר"א ז"ל כסתמא דמתניתין פ"ד דיומא. ולא אבין דלכאורה אף ר"י דשם דס"ל דלעולם כה"ג עולה באמצע כו'. מודה דמ"מ צריך להקיף דרך ימין: ומש"כ עוד בד"ה על שלחן. עמש"כ בשקלים פ"ד מ"ו: