רש"י על תהלים קכב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קכב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמחתי באומרים לי" - שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות אותו זקן וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש ונעלה לרגל ואני שמח

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עומדות היו רגלינו" - במלחמה בכל מקום בשביל שעריך ירושלים שעוסקין בהן בתורה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירושלים הבנויה" - כשיבנה שלמה בני בית המקדש בתוכה תהא בנוי' בשכינה ומקדש וארון ומזבח

"כעיר שחוברה לה" - כשילה שדימה הכתוב זו לזו שנאמר (דברים י"ב) אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ורבותינו אמרו יש ירושלים הבנויה בשמים ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ששם עלו שבטים" - אשר שם בשילה עלו שבטים כשעלו ממצרים ונקבע המשכן בתוכה

"שבטי יה שהוא עדות לישראל" - לפי שהיו האומות מליזין אחריהם כשיצאו ממצרים ואומרים עליהם שהם ממזרים אם בגופם היו שולטין המצרים בנשותיהם לא כל שכן אמר הקב"ה אני מעיד עליהם שהם בני אבותיהם הטיל שמו עליהם הראובני השמעוני (במדבר כ"ו) הוסיף עליהם אותיות השם אחת מכאן ואחת מכאן נמצא השם הזה יה עדות לישראל

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שמה ישבו וגו'" - כי גם בירושלים תשרה השכינה וישבו שם כסאות לשפוט בהם את האומות וכסאות מלוכה לבית דוד

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאלו שלום ירושלים" - ואמרו לה ישליו אהביך ויהי שלום בחילך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען" - ישראל אחי ורעי

"אדברה נא" - אני דוד המלך שלום בך