רש"י על תהלים כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · כז · >>

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזאת אני בוטח" - במה שאמר למעלה ה' מעוז חיי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבקר בהיכלו" - ליראות שם בכל בקר ובקר כך פירשו דונש ומנחם חברו עם לא יבקר בין טוב לרע (ויקרא כ"ו) אבל דונש פתר לשון בוקר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יצפנני בסכה" - בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו ושנינו בסדר עולם שהמקרא הזה נאמר על יואש בן אחזיה שהסתירתו יהושבע אחותו בעליית בית קדשי הקדשים כענין שנאמר (מלכים ב י"א) ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים "בצור ירוממני" - העמיד על סלע רגלי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זבחי תרועה" - זבחים שאומר עליהם שיר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך אמר לבי בקשו פני" - בשבילך בשליחותיך אומר (לי) לבי בקשו כלכם ישראל את פני ואני שומע לו את פניך ה' אבקש "לך" - כמו (איוב ל"ג) הן אני כפיך לאל במקומו אם לאל תריבון (איוב י"ג) במקומו אף כאן לך אמר לבי במקומך בא אלי לבי לומר כן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תט" - אל תכריע כמו ויט שמים (תהלים י"ח)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אבי ואמי עזבוני" - בשעת תשמיש להנאתן נתכוונו כיון שגמרו הנאתן זה הופך פניו אילך וזה הופך פניו אילך "וה' יאספני" - הקב"ה שומר את הטיפה וצר את העובר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנפש צרי" - בתאות שונאי להיות תאותם מתקיימת עלי "ויפח חמס" - דוברי רעה לשון אחר לשון מוקש (סא"א)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לולא האמנתי וגו'" - אם לא שהאמנתי בהקב"ה כבר קמו בי אותם עדי שקר וכלוני לולא נקוד עליו למדרש שדרשו רבותינו יודע אני שאתה נותן שכר לצדיקים לעולם הבא אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקוה אל ה'" - ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה