רש"י על ירמיהו כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · כה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנה הרביעית" - שנה שנתחתם גזר דינם שיגלו ושישתו כוס החמה כמו שאמור בענין קח את כוס וגו' וקודם גזר דין אמר לנביא להוכיחם אולי ישובו ולא יתחתם גזר דינם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלש ועשרים" - יאשיהו מלך שלשים ואחת צא מהם שתים עשרה שנה נשארו תשע עשרה וארבע של בנו הרי שלש ועשרים

"אשכים ודבר" - ל' הווה הייתי משכים ומדבר תמיד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול רחים" - סימן הוא לסעודת ברית מילה על שם שטוחנין ושוחקין לה סממנין לרפואה

"אור נר" - סימן משתה כך שנינו בסנהדרין

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את כל הכתוב" - על בבל

"בספר הזה" - בסופו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עבדו בם" - כמו כי יעבדו בם בבני בבל

"גם המה גוים רבים" - מדי ופרס

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כוס היין החמה" - נבואת הפורענות

"והשקיתה אותו" - הנבא להם שלא תשוב עוד בשום תשובה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתגעשו" - וישתגעון

"והתהללו" - ל' הוללות ישתטו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כיום הזה" - כאשר הם היום לאחר החורבן כתב ירמיהו ספרו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת כל הערב" - כל סומכותא אשר ערובת פרעה ומשענתו עליהם לעזרה

"הערב" - (גרנטיא"ה בלע"ז)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת מלכי האי" - כל אלו שמנה עד כאן שכיני א"י הם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קצוצי פאה" - המוקצים בקצה אותה הרוח

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלכי ערב" - ערביא

"ואת כל מלכי הערב" - סומכוותא של ערביים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ששך" - הוא בבל בא"ת ב"ש

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וקיו" - כאדם ששותה יותר מדאי שמקיא

"החרב" - התגר של המלחמה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחל" - מתחיל

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נוהו" - מתאבל על חורבן ביתו

"הידד" - ל' הוי שצועקין עושי מלאכה כבדה בקול רם לזרז זה את זה להתחזק ודורכי גתות רגילין בה

"יענה" - כל לשון ענייה צעקת קול רם היא

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשפט" - מתווכח בדין

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגוי אל גוי" - שאני מסכסכן זה בזה

"מירכתי" - כתרגומו מסיפי

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הילילו" - ל' יללה

"והתפלשו" - התגלגלו בעפר (ווטרליי"ר בלע"ז)

"ותפוצותיכם" - הרי זה מקרא קצר כלומר ותפוצותיכם תקרבנה לבא

"ככלי חמדה" - כלומר אם תאמרו חשובים אנחנו הרבה יש כלי חמדה של זכוכית נופלים ומשתברים ואובדים

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונדמו" - ל' חורבה לשון הדימנו ונדמה שם (לעיל ח)

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עזב ככפיר וגו'" - גלה מלכא מכרכיה ככפיר העוזב את סוכו

"היונה" - משתכרת ביין כן ת"י דבר אחר לשון אונאה