רש"י על ויקרא ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ויקרא · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלמים" - שמטילים שלום בעולם ד"א שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים (ויקרא נדבה פרק טז )

"ואת כל החלב וגו'" - להביא חלב שעל הקבה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין (חולין מט)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הַכְּסָלִים" - פלנקי"ן בלע"ז שהחלב שעל הכליות כשהבהמה חיה הוא בגובה הכסלים והם מלמטה וזהו החלב שתחת המתנים שקורין בלע"ז לונבילו"ש לובן הנראה למעלה בגובה הכסלים ובתחתיתו הבשר חופהו:

"הַיֹּתֶרֶת" - הוא דופן המסך שקורין איברי"ש ובלשון ארמי חצרא דכבדא:

"עַל הַכָּבֵד" - שיטול מן הכבד עמה מעט ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא ט, י): ואת היותרת מן הכבד:

"עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת" - לבד מן הכבד ולבד מן הכליות יסירנה לזו:

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על העולה" - מלבד העולה למדנו שתקדים עולת תמיד לכל קרבן על המערכה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם כשב" - לפי שיש באימורי הכשב מה שאין באימורי העז שהכשב אליתו קריבה לכך נחלקו לשתי פרשיות

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזרקו" - שתי מתנות שהן ד' וע"י הכלי הוא זורק ואינו נותן באצבע אלא בחטאת

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חלבו" - המובחר שבו ומהו זה האליה תמימה

"לעמת העצה" - למעלה מן הכליות היועצות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחם אשה לה'" - לחמו של אש לשם גבוה

"לחם" - ל' מאכל וכן נשחיתה עץ בלחמו (ירמיהו יא) עבד לחם רב (דנייאל ה) לשחוק עושים לחם (קוהלת י)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חקת עולם" - יפה מפורש בת"כ כל הפסוק הזה