רש"י על דברי הימים ב לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים ב · לב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחרי הדברים והאמת האלה וגו' ויאמר לבקעם" - כמו לבקעם כמו (עמוס ב') על מכרם בכסף כמו מכרם וסמוך ליה (שם) על בקעם הרות הגלעד ופתרונו ודוגמא (ישעיהו ז') ונבקיענה ויבקע עצי העולה (בראשי' כה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחזק את המלוא" - דוגמא (שמואל ב' ה') ויבן את המלוא

"ויעש שלח לרוב" - כלי זיין דוגמת ואיש שלחו בידו (ד"ה ב' כ"ג פ"י כצ"ל יוש"ה) איש שלחו המים (נחמיה ד')

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על מה אתם בוטחים" - לפי שכתוב (במלכים ב' י"א) בה' אלהי ישראל בטח וגם כתיב שם וימרד במלך אשור לכן אמר על מה אתם בוטחים שמרדת בי

"ויושבים במצור בירושלים" - כדכתיב (כאן) למות ברעב ובצמא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא הוא יחזקיהו" - הבוטח באלהיו הלא הוא פשע ואפילו אם היה יכולת לעזור לו לא יהיה עוזרו כי חטא לו שהסיר את במותיו ואת מזבחותיו ויאמר ליהודה ולירושלים לפני מזבח אחד תשתחוו ולא מוטב שיתחוה יהודה לפני מזבח אחד וירושלים לפני אחד או שנים ויותר ומה מועיל אחד לעם רב כזה שהיו סבורים שכל אותן במות שהסיר כדלעיל (ל"ח) ויגדע את האשרה וגו' שהיו בנוים לשם אלהי ישראל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החרימו אבותי" - פול מלך אשור ותגלת פלאסר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וספרים כתב לחרף לה' אלהי ישראל" - ובמלכים (ב' י"ט) (ובישעיהו ל"ז) כתיב ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית ה' ויפרשהו חזקיהו לפני ה'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקול גדול יהודית וגו' ליראם ולבהלם" - כאן סתם הענין ובמלכים מפורש היטב מה אמר להם וגם בישעיהו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידברו אל אלהי ירושלים" - מי שכתב ספר זה הוא קובל על נבל זה סנחריב שחירף אלהים חיים

"כעל אלהי עמי הארץ" - שהם מעשה ידי אדם ודמו את אלהי יוצרנו יוצר הכל לאלהי העמים שהם מעשה ידיהם כמו שאמר לעיל מי בכל אלהי וגו' כי לא יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתפלל יחזקיהו" - במלכים (ובישעיהו ל"ז) מפורשת התפילה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומיציאי מעיו" - כדכתיב (שם) ובניו הכוהו בחרב

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתפלל אל ה'" - כדמפורש במלכים (ב' י"ט)

"ויאמר לו" - מה האות

"ומופת נתן לו" - וזה לך האות הכל מפורש שם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא כגמול עליו השיב" - לא כמו שגמל הקב"ה על יחזקיהו שרפאוהו השיב לו יחזקיהו כי גבה לבו שהראה את כל בית נכותו וגו' עד ובכל ממשלתו

"ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלים" - על זאת והכותב הספר הזה קצרו כאן לפי שכתוב במלכים ב' (כ') (ובישעיהו ל"ט)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכנע יחזקיהו בגובה לבו" - כדכתיב שם ויאמר חזקיה אל ישעיהו טוב וגו' וכשנכנע לא בא עליהם הקצף בימיו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולכל כלי חמדה" - עשה מיני אוצרות

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומסכנות לתבואת" - על אוצרות התבואה נופל לומר מסכנות בכל מקום כמו (שמות א) ערי מסכנות לפרעה וכן לעיל (ב ח) ויבן תדמר במדבר ואת כל ערי מסכנות אשר בנה בחמת ועל כרחך לצורך תבואה שבמדבר לא היה לו לאצור זהב וכסף

"וארות לכל בהמה ובהמה" - איצטבלאות גדולות

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויישרם למטה מערבה" - הנהיגם דרך ישר למטה מערבה לעיר דוד

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכן במליצי" - שלוחי דוגמא (בראשית מ"ב) כי המליץ בינותם על שם שהשליח מליץ בין השולח למשתלח ונופל על פסוק שאמר ויצלח יחזקיהו בכל מעשיו ואחר כל הטוב הזה שהצליחו הקב"ה עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו ביד מליצי שרי בבל המשלחים אליו

"לדרוש המופת אשר היה בארץ" - לא עמד בנסיון והראה להם את כל בית נכותו ומסיפיה לרישיה נדרש

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במעלה" - במיטב כמפורש בסוף פרק קמא דבבא קמא