רש"י על דברים ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גדולים ועצומים ממך" - אתה עצום והם עצומים ממך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תאמר בלבבך" - צדקתי ורשעת הגוים גרמו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים" - הרי כי משמש בלשון אלא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשב בהר" - (מגילה כא) אין ישיבה אלא לשון עכבה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחת" - לחת כתיב ששתיהם שוות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום" - שנאמר (שמות לב) ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה באותה עלייה נתעכבתי ארבעים יום נמצאו כלים בכ"ט באב שהוא עלה בשמונה עשר בתמוז בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל וא"ל למשה (שם לד) פסל לך שני לוחות עשה עוד מ' יום נמצאו כלים ביוה"כ בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה וא"ל למשה (במדבר יד) סלחתי כדברך לכך הוקבע למחילה ולסליחה ומנין שנתרצה ברצון שלם שנאמר בארבעים של לוחות אחרונות (דברים י) ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים מה הראשונים ברצון אף אחרונים ברצון אמור מעתה אמצעיים היו בכעס

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאהרן התאנף ה'" - לפי ששמע לכם

"להשמידו" - זה כלוי בנים וכן הוא אומר (עמוס ב) ואשמיד פריו ממעל

"ואתפלל גם בעד אהרן" - והועילה תפלתי לכפר מחצה ומתו שנים ונשארו השנים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טחון" - לשון הווה כמו הלוך וכלות מולאנ"ט (בלע"ז מאהלענד)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתנפל וגו'" - אלו הן עצמם האמורים למעלה וכפלן כאן לפי שכתוב כאן סדר תפלתו שנאמר ה' אלהים אל תשחת עמך וגו'