קונטרס הספיקות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
קונטרס הספיקות
מחבר יהודה כהנא הלר
שפת המקור עברית
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה קונטרס הספיקות
קונטרס הספיקות
ספר הלכתי מאת רבי יהודה כהנא הלר

הקדמת המחבר

אמר יהודה הכהן אחי המחבר נ"י
כאשר באתי להתלמד בדיני ספיקא דממונא, ופלוגתא דרבוותא וספיקא דדינא.
ראיתי אותם מפורדים ומפוזרים, בפניני לשונות הראשונים מאירים כספירים.
ונושאי כלי החושן לא שמו לבותם הפתוחות לאספם במקום מיוחד, זולת הנשר הגדול שבצל כנפיו נחסה הרב הש"ך ז"ל שחיבר בהו ספר מיוחד.
והוא יקר ונפלא שמו נאה לו תקפו כהן, ולי מה יקרו אמרותיו הטהורות ומה עצמו ראשיהן.
בו אסף כל לשונות הראשונים והאחרונים ממה שדיברו בהאי ענינא, כמעט שלא העלים לשון אחד מהמחברים שקדמוהו שלא הביאו או רמז אליו בטביעות עינא.
ובחכמתו הנפלאה וסברתו הישרה, מסיר מהם כל מכשול וסתירה.
ומי אני לספר הודו, הלא כל הארץ האירה מכבודו.
אבל עדיין השאיר אחריו פרט ועוללות, כאשר בעיני ראיתי ומצאתי – שבח לשמו נורא תהילות.
ואמרתי להעלות פה הדברים אשר חנני השם יתברך ויתעלה בהאי מילתא, להעיר לב המעיין לבד ולא לפסוקי הילכתא.
וקראתיו קונטרס הספיקות על שם ענינו,
וגם להיות שאני רואה שהרב ז"ל מאלים כח התפיסה בכל כוחו ואונו, ובעניותי איפכא מיסתברא וכסייעתא דר"ח הספיקות וכו' ואי סלקא דעתך וכו' בממונו של כהן פוטר ממונו.
וחלקתיו לכללים וגם לסעיפים, ולא אכפילו בהעתקת לשונות המחברים, אשר כבר הם מובאים בתקפו כהן ערוכים ושמורים.

ומהעוזר כל נעזר, אבקש סיוע ועזר

תוכן הספר[עריכה]

קונטרס הספיקות כלל א
קונטרס הספיקות כלל ב
קונטרס הספיקות כלל ג
קונטרס הספיקות כלל ד
קונטרס הספיקות כלל ה
קונטרס הספיקות כלל ו
קונטרס הספיקות כלל ז
קונטרס הספיקות כלל ח