חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001


ק״ת תשס״ב, 222, 770; תשס״ג, 923; תשע״א, 191.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״א]

פרק א׳: פרשנות (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)

[תיקון: תשס״ג, תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ד׳: שונות (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
הוראות מעבר [תיקון: תשס״ב, תשס״ג]
(א)
למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיפים 2 ו־3.
(ב)
נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור.
[תיקון: תשע״א]

תוספת (בוטלה)


י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.