חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001


ק״ת תשס״ב, 239, 769; תשס״ח, 68; תשע״א, 206.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״א]

פרק א׳: פרשנות (בוטל)

[תיקון: תשס״ח, תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ב׳: חובות זיהוי (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ג׳: חובות דיווח (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]

פרק ד׳: שונות (בוטל)

[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א]
(בוטל).
הוראות מעבר [תיקון: תשס״ב]
(א)
למן תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2 ו־3, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3; לענין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 2 ו־3, ובלבד שחבר הבורסה נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.
(ג)
סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה חבר הבורסה מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי.
[תיקון: תשע״א]

תוספת (בוטלה)


י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.