צדקת הצדיק/צ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · צדקת הצדיק · צ· >>

התורה הוא מפת העולם, כמ"ש בב"ר רפ"א במשל דדיפתראות ופינקסאות, וכן ישראל [שהם ‏ואורייתא חד כנודע, כי אור הנפשות דישראל הוא עצמו אור התורה, וכמ"ש דיש ס"ר אותיות לתורה]. ‏שבכל דור הם מפת העולם באותו דור, כפי ההתחדשות שבנפשות מישראל בכל דור כן התחדשות ‏העולם באותו זמן, וכמ"ש ביבמות (סג.) אפי' ספינות כו' בשביל ישראל[1]. וכמו שהנפשות משתנות ‏מדור לדור כן התורה, והיינו התושבע"פ שמתחדש בכל דור, חדשות ע"י חכמי ישראל, וע"י כל חדשות ‏התושבע"פ יוצא לאור נפשות חדשות מישראל, ועל פיהם נתחדש ג"כ ענינים בעולם, וממצב העולם ‏בכל דור נוכל להתבונן על מצב נפשות ישראל שבדור, וכן על מצב התורה שבפיות ת"ח האמיתים ‏שבאותו דור [ולכ"א בחגיגה (ה:) אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם. ע"ש[2] ומובן]:

  1. ^ אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראל
  2. ^ כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה, אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוסין? אמר להם אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם (ירמיה מט, ז). כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולם, ואי בעית אימא מהכא, ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך (בראשית לג, יב).