לדלג לתוכן

פר אחד/ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< · פר אחד · ל · >>


פרק ל'[עריכה]

ובן כ"ז שנה היה ישמעאל ויצחק ן' עשר. צ"ל בן כ"ג ולא ז"ך, והכי לקמן פרק ל"א ן' ל"ז יצחק וישמעאל בן ן' יע"ש.

ועישה שמה וגו' אין לחם ואין מים וכו' שסף הבית שאינה טובה. בא להגיד כענין שאמרו במ"ר [טז, י] גבי המרגלים יש ששמותיהן נאים ואין מעשיהם נאים, דעישה גימטריא שפ"ה דהוא שכינ'ה כנודע ומעשיה הפך, לא כן האחרת אין שמה נאים, פטומה כמו פוטיאל שפטם עגלים לע"ז, או דרכה לפטם עצמה בגוף הנגוף למלאות כרסה ומעשיה נאים. ועיין בספר שמו אברהם ערך ישמעאל.

אוי מי יחיה משומו אל. מאמר זה הפך מאמר אחר שאמרו דמלכות אדום קשה מכולן. ושמא יש הפרש בין קשה אדום מצד עצמן בתוקף ובממשלה ובדין חרוז לישמעאל שהם אכזרים ומצד טבעם, וכדאיתא בריש פ"ד דתענית ה"ה וכמ"ש בחי' לשם דגוזרין גזרות רעות, וכדמפרש ואזיל הכא דט"ו דברים עתידין בני ישמעאל לעשות באחרית הימים. ועיין לקמן פל"ב ולמה נקרא שמו ישמעאל דהוא מכוון לזה, והרואה יראה דכמה מהני ט"ו כבר התחילו לעשות, ויורה זה ניצוצי החירות דיצמח פורקניה ויקרב משיחיה.