חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת שטח השפוט והסמכויות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת שטח השפוט והסמכויות מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת שטח השפוט והסמכויות, תש״ח–1948

מס׳ 29 לשנת תש״ח – 1948


מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:


שטח תחולת החוק
כל חוק החל על מדינת ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק מארץ־ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא־הגנה לישראל.
פורסם מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים (ע״ר תש״ח, 66), בדבר החלת המשפט על שטחי ירושלים המוחזקים בידי צבא־הגנה לישראל ביום כ״ו בתמוז תש״ח (2 באבגוסט 1948).
פורסם מנשר שלטון צבא־הגנה לישראל בארץ־ישראל (ע״ר תש״ח, 114), בדבר החלת המשפט על שטחי ארץ־ישראל המוחזקים בידי צבא־הגנה לישראל ביום כ״ח באב תש״ח (2 בספטמבר 1948).
פורסם מנשר הממשלה בדבר הכללת קרקע הים והתת־קרקע של השטחים התת־ימיים הסמוכים לחופי ישראל בשטח מדינת ישראל (י״פ תשי״ב, 989), לפיו שטח מדינת ישראל יכלול את קרקע הים והתת־קרקע של השטחים התת־ימיים הסמוכים לחופי ישראל, והם מחוצה למים הטריטוריאליים, עד היכן שעומק המים שמעליהם מאפשר את ניצול אוצרות הטבע שבשטחים אלה; חוק השטחים התת־ימיים, תשי״ג–1953 שילב את הוראות המנשר במסגרת חקיקה ראשית.
צה״ל פרסם מנשר בדבר נטילת השלטון ע״י צה״ל (מנשר מס׳ 1), תשכ״ז–1967, לפיו צה״ל נטל את השלטון באזור יהודה והשומרון; צה״ל פרסם מנשר בדבר נטילת השלטון על ידי צה״ל (רצועת עזה וצפון סיני) (מס׳ 1), תשכ״ז–1967, לפיו צה״ל נטל את השלטון באזור רצועת עזה וצפון סיני. שר הביטחון לא הוציא מנשרים המגדירים שטחים אלו כשטחים המוחזקים בידי צה״ל.
שטח הסמכויות
כל איש או חבר אנשים המוסמכים בתוקף חוק כאמור לכהן או לפעול במדינת ישראל כולה ייראו כמוסמכים לכהן או לפעול בכל השטח הכולל גם את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק מארץ־ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא־הגנה לישראל.
כלי שיט וכלי טיס [תיקון: תשט״ז]
כל כלי שיט או כלי טיס, באשר הם שם, הרשומים בישראל, יראו אותם, לענין השיפוט של בתי המשפט, כאילו היו חלק משטח מדינת ישראל.
תחילת תוקף ואישור פעולות
תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948), ואישור למפרע ניתן בזה לכל הפעולות אשר נעשו ואשר, לולא הוראות פקודה זו, היו חסרות תוקף.
שם
פקודה זו תיקרא בשם ”פקודת שטח השפוט והסמכויות, תש״ח–1948“.


י״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה ושר הבטחון
  • פליכס רוזנבליט
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.