חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

מנשר שלטון צבא-הגנה לישראל בירושלים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מנשר שלטון צבא-הגנה לישראל בירושלים מתוך ספר החוקים הפתוח

שלטון צבא־הגנה לישראל בירושלים (מנשר מס׳ 1)


ע״ר תש״ח, 66.


הואיל ושטחה של ירושלים הכולל את מרביתה של העיר, חלק מסביבותיה ומבואותיה המערביים, הנו בחזקתו של צבא־הגנה לישראל הסר למשמעתי;
והואיל וחובה על צבא־הגנה לישראל לקיים בשטח המוחזק את שלום הצבור ואת הבטחון ולשקוד על תקנת החוק והמשפט;
לכן אני, דוד בן־גוריון, שר הבטחון, מכריז בזה בשם הפיקוד העליון של צבא־הגנה לישראל, לאמור:


פירוש
המונח ”השטח המוחזק“ פירושו השטח הכולל את מרביתה של ירושלים העיר, חלק מסביבותיה ומבואותיה המערביים והדרכים המחברות את ירושלים עם השפלה, הכל כנתון בתחומי הקו האדום המסומן במפת ארץ־ישראל החתומה על ידי והנושאת את תאריך היום, יום כ״ו בתמוז תש״ח (2 באבגוסט 1948), או בכל מפה אחרת שתבוא במקומה אשר תהא חתומה על ידי ותהא מסומנת כנ״ל.
המשפט
משפט מדינת ישראל חל על השטח המוחזק.
הסדר הצבורי והבטחון
תושבי השטח המוחזק נתבעים בזה לקיים שלום הצבור ומערכת כלכלתו, ולסייע בידי צבא־הגנה לישראל ככל שיידרשו.
כל מי אשר יפר כל הוראה מהוראותי, יועמד לדין בפני בית משפט צבאי שיוקם על דעתי או בפני בית משפט אזרחי, הכל כפי שהמקרה יחייב.
פרסום המנשר
המנשר הזה יפורסם ברבים בכל הדרכים שאראן כיעילות ביותר.
תוקף המנשר
המנשר הזה ייחשב בר תוקף לכל דבר החל מחצות ליל שבת, ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948), ברם לגבי אותם החלקים מהשטח המוחזק שחזקתם עברה לידי צבא־הגנה לישראל לאחר כך, יהא המנשר בר תוקף רק החל מאותו הזמן.


ניתן היום, כ״ו בתמוז תש״ח (2 באבגוסט 1948).
  • דוד בן־גוריון
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.