פסיקתא רבתי ו ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · פסיקתא רבתי · ה· >>

<< · פסיקתא רבתי · ו · ה · >>


הוסף ביאור

ה.    [ עריכה ]
דבר אחר "ותשלם כל המלאכה" זה שאמר הכתוב (תהלים צב, ו): "מַה (רבו) [גָּדְלוּ] מַעֲשֶׂיךָ ה' מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבוֹתֶיךָ" בא וראה נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בורא עולמות לתוך עולמות ברא עולמות וברא לתוכו בני אדם, ברא עולמו [ו]ברא בו בני אדם והמזיקין [מזיקין רואין בני אדם ואין בני אדם רואין אותן הגרא"ז] ומלאכי השרת ומלאכי השרת רואין את המזיקים והמזיקים אינם רואין למלאכי השרת, ברא מלאכי השרת והמזיקים ובני אדם [הוא] רואה את הכל ואין כל (בריית רואים) [בריה רואה] אותו.

"מה גדלו מעשיך ה'" מהו "מאד עמקו מחשבותיך" אמר רבי חנינא בעשרים וחמשה בכסליו נגמרה מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, שהקימו משה אחד בניסן כמה שכתב (שמות מ, ב): "וביום החודש הראשון באחד לחדש תקים משכן אהל מעד", וכל זמן שהיה מקופל היו ישראל מלמלאין על משה לומר למה לא הוקם מיד שמא דופי אירע בו, שחשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, שבניסן נולד יצחק, ומניין אלא כשהמלאכים באים אצל אברהם מהו אומר (בראשית יח, ו): "לושי ועשי עגות" שהיה פסח ואמרו לו (שם, י) "שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך" מהו כעת חיה אמר ר' זבדי בן לוי סריטה סרטו לו על כותל כשתבא השמש לכאן. לא עשה אלא כיון שבא ניסן והוקם המשכן עוד לא לימלם אדם אחר משה, ומעתה הפסיד כסליו שנגמרה מלאכה בו, לאו, מהו ותשלם אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם לו, מה שילם לו הקדוש ברוך הוא חנוכת בית חשמנאי.

אף שלמה גמר מלאכת המקדש בחודש מרחשון (מ"א ו, לח): "ובשנה אחת עשרה בירח בול כלה הבית" מהו בירח בול בירח שהביא הקדוש ברוך הוא את המבול, ונעשה נעול שנים עשר חודש, והיו הכל מלמלאין על שלמה לומר לא בנה של בת שבע הוא היאך הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו (בית המקדש), והאלהים שחשב לערב שמחת בית המקדש בחודש שנולד בו אברהם (שם ח, ב) "בירח האתנים" זה חודש תשרי, ולמה הוא קורא ירח האיתנים החודש שנולד בו אברהם שנאמר (תהלים פט, א): "משכיל לאיתן האזרחי" וכל אותם שנים עשר חודש שנעשה נעול אף על פי שהיתה כל מלאכת המקדש גמורה הואיל והיה נעול כמי שלא עשה בה כלום, כיון שנפתח בחודש המועדות והקריב הקרבנות וירדה האש אמר הקדוש ברוך הוא עכשיו שלמה המלאכה "ותשלם כל המלאכה", והפסיד מרחשון, לאו, אמר הקב"ה עלי לשלם לו "ותשלם כל המלאכה".

מסורת חכמים[עריכה]


ליצנות על משה בסיום מלאכת המשכן:
הקטגוריה מסורה:ליצנות על משה בסיום מלאכת המשכן לא נמצאה