פסיקתא דרב כהנא כה יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · פסיקתא דרב כהנא · כה · יד · >>

יד[עריכה]

שמואל פטיגריסה בשם ר' מאיר שמח בחור בילדותיך וג' (קהלת יא: ט). א"ר שמו' בר יצחק ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהן מטין לצד מינות, אמרו כך היה שלמה צריך לומר שמח בחור בילדותיך וג' (שם /קהלת י"א/), ומשה אמר לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (במדבר טו: לט), ושלמה אמ' הלך בדרכי לבך ובמראה עיניך (קהלת יא: ט), הותרה הרצועה לית דין ולית דיין, וכיון שאמ' ודע כי על כל אלה יביאך אלהים במשפט (שם /קהלת י"א/), אמרו יפה אמ' שלמה. ר' חייה רבא ור' שמע' בן חלפתא. ר' חייא רבא א' לליסטים שברח מפני קיסטינר, אמרו לו מעט בריצה שלא תתייגע בגרירה, ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט (שם /קהלת י"א/). ור' שמע' בן חלפתא א' לאחד ששט על פני המים, אמרו לו מעט בהליכה כדי שלא תתיגע בחזירה, ודע כי על כל אלה יביאך וגומ' (שם /קהלת י"א/). א"ר יאשיה לאחד שגנב את המכס וכיון דאיתצד אמרין ליה אייתי מוכסא, א' להון סבו, אמרין ליה ומה את סבר דאנן בעיי דהדה זימנא, אנן בעיי דכל אילין זימניא דהוה יליף גניב מוכסא, ודע כי על כל אלה יביאך וג' (שם /קהלת י"א/). א"ר לוי לעוף שהוא נתון בכלוב ובא חבירו ועמד על גביו וא' לו אשריך מה מזונותיך מצואים לך, א' לו במזונות את מסתכל ובמצודה אין את מסתכל, ודע כי על כל אלה יביאך וג' (שם /קהלת י"א/). א"ר תנחומ' לבן בליעל אחד שנכנס לחנות, א' לחנוני הב לי חמר טב ופיתא נקייה וקופד שמן, וכיון שאכל ושתה א' ליה פשור פירטיך, א' ליה הא כריסא דההוא גברא קומך בזעה, א' ליה ובהדא את סבר למפקינה, אותו חנוני היה פיקח, מה עשה, נטלו וכרכו במחצלת והשליכו על פתח החנות וכל מן דהוה עבר הוה אמר ליה זכו בהדין מיתא דאנא בעינא למזבן ליה קבורה, עבר חד בר פחין וא' עד אימת להדין כדין, א' עד זמן דניתפשר פריטוי, וכיון דניתפשר פריטוי א' ליה קום אזיל לקיבריה דאבוי דההוא גברא ואמור דייה סופיה ביש, ודע כי על כל אלה יביאך וג' (שם /קהלת י"א/).