עמוד:Chotam Tocnit.pdf/18

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


לתבונה, יחזו כי צדק ומשפט ומשרים כל מעגלי, ערוגות ניצני כולם מחמרים המה עדנים אלי עין, כל מליצותי נשגבות ונכבדות הנה, כדברי המעטים אצור מושגים יקרים, קדושים וטהורים, זכים ונקיים. ואם נלאים אתם לפתוח פתחי הסגורים, למה תתחמקון? הלא בעת אשר קרני אורי הופיעו בעולם וזיו כבודי זרח בתבל, הלא אז נמסר לבן עמרם מפתחות פתחי, הם קני המידות, הם המפתחות לפתוח דלתותי, והוא נהג טובת עין ומסרם לחכמי דור ודור, דרשו מהם ויפתחו לבם סגור חכמתי הקדושה. מה תתמהו? מה תתפלאו? הביטו וראו אם מושל אדיר יצווה צו וישלח חוק אל כל אנשי מדינתו, הנה דברי החוק היוצא מפי המלך הם ספורים ומנויים, ואחריו יבאו שריו ויבארו באורך פרשת החוק, עד כי באורם יהיה בכמות גדול מכמות עצם החוק. ואין להם החופש והרישיון להוסיף או לגרוע מעצם חפץ חוק המלך, ורק באשר הם קרובים למלך ויודעים דרכי לשונו, כתיבתו ורמיזותיו, ומחוי להם במחוג, לכן הם יבינו חפצו הטמון ברמז. ולא יחדשו בביאורם שום דבר חדש‪,‬‬ ‫כי אם יבארו ויפרשו. ובכל זה לא על נקלה יובן גם באורם, ורק אחרי העמל והיגיעה כוונתם מובנת, ועל המתבונן בדבריהם יש לשוב ולהתבונן ולראות איה מקום באורם בדברי כבוד המלך. ואם כי מתחלה לא היו מתבוננים בעצמם כל זה מדברי החוק, אמנם אחרי אשר כבר רואים פרשת הביאור, אז הנקל להם ‬התבונן איך הם מרומזים בדבריו הקצרים. כמו כל ציור אשד בעת שהמצוייר הוא גם כן לנגד עיני המתבונן, יבין ההשתוות של הציור; אם אמנם כי בתחילה לא היה בכוחו להבין מהציור אמיתת תכנית המצויר - כן הוא בזה. אחרי אשר אור ביאורם לנגד עיניהם, אם יתבוננו וישובו ויתבוננו לשום לב, יראו כי כל דבריהם הרהבים הם משובצים בפניני דברי המלך הקצרים. - ואם כה יש להתנהג בחוק של מלך בשר ודם הלא דברים קל וחומר כי ביתרון השכל ודעת יש להתנהג בדברי הקדושים אשר על ההר חמד אלקים לשבתו יצאו בלהבת אש מפי מ"מ הקב״ה! כל ערבות המדבר התלהטו מברק להבת שדי, כל העם נעו וזעו חלו והורו מדברי אלקים חיים כי חצבו להבות אש? וגלל כן דברי ספורים ומנויים מדודים ושקולים, ובכל אות ואות מאותיותי ובכל רמז ורמז מרמיזותי, סגורים ועצורים אוצרות יקרים. חוסן אוצר חכמה ודעת הוא אוצרי! ולמשה נאמן ביתו גלה כל תעלומותי וסודותי ובינה ברמיזותי. מפתחות אוצרותי, הם קנה מידותי הקדושות מסרם לידו והוא מסרם לחכמי דור‬ הנאמנים‬ והקדושים. והם בראותם כי מדור לדור ימעטו הלבבות ותתגברנה התלאות, התירו בעצמם לכתוב על הספר ובארו ופרשו כל דברי באמת ואמונה, בקוצר מילים כראוי לחכמי לב הקדושים. ואם נפלאים דבריהם מכם, חקרו והעמיקו בדבריהם ברגשי קודש או אז יתגלו לכם רעיונותיהם הטהורים ותגיעו למרכז כוונתם הקדושה. כי כל דבריהם שקולים וערוכים עפ"י מידות האמת והצדק. שמעוני אוהבי, אם כה תנסו לעשות, תראו צדקתי ויתגלה לכם זוהר שמש דברי, וכל המכמנות‬ היקרים‬