לדלג לתוכן

ספר המצוות עשה קצ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה קצ - לשלוח שלום לערים שצרים עליהן


היא שצונו המשפט שנתן לנו במלחמת שאר האומות. והיא הנקראת מלחמת הרשות.

וזה אנחנו נצטוינו, כשנלחם עמהם, שנבטיחם על נפשם לבד אם ישלימו עמנו ויתנו לנו הארצות ונחייבם לתת לנו מסים. ואין שומעין להם עד שיקבלו עליהם את הכל והוא שיתנו דבר ידוע בכל שנה לפי מה שיגזור המלך שיהיה בעת ההיא. ושיהיו תחת ממשלתו, משפילים עצמם ומקטינים, והוא ענין השעבוד. ואם לא ישלימו עמנו נצטוינו להרוג כל זכר הגדולים אשר במדינה ההיא ולקחת כל אשר להם והנשים.

והוא אמרו אם לא תשלים עמך וגו'. וזהו כולו נכנס בגדר מלחמת הרשות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בח' מסוטה ובב' מסנהדרין.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase190