ספר המצוות עשה קעג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המצוות · עשה · קעג · >>


מצות עשה קעג - למנות מלך מישראל

היא שצונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. והוא אמרו יתברך "שום תשים עליך מלך" דברים יז טו.

וכבר קדם לנו לשונם בספרי: "שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, למנות עליהם מלך ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק". ולשון ספרי: "שום תשים עליך מלך - שתהא אימתו מוטלת עליך", ושיאויים לבנו מהכבוד והגדולה, והתהלה, והמעלה עד התכלית האחרון שאין למעלה הימנה, עד שתהיה מדרגתו אצלנו גדולה ממדרגת הנביא ומשאר הנביאים שיהיו בדורו, ובבאור אמרו "מלך קודם לנביא".

כל זמן שיהיה מצות המלך ציווי שלא יהיה סותר מצוה מן התורה, הנה אנחנו חייבין לשמוע מצותו, ומי שיעבור על מצותו ולא ישמע אליו הנה ראוי ומותר למלך להרוג כמו שירצה, כמו שאמרו ישראל על עצמן "כל איש אשר ימרה את פיך" וגו', וכל מורד במלכות יהיה דמו מותר למלך שהוקם על פי התורה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסנהדרין ובפ"א מכריתות וז' מסוטה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase173